MAATREGELEN COVID-19

Lees welke maatregelen NSVV neemt (laatste versie: 23-08-2021)

Agenda ledenvergadering 3 februari

L E D E N V E R G A D E R I N G

Bij deze nodigt het bestuur van N.S.V.V. U uit tot het bijwonen van de ledenvergade­ring op vrijdag 3 februari 2017. De vergadering wordt gehouden in de kantine en vangt aan om 20.00 uur.

AGENDA:

 1. Opening
 2. Notulen ledenvergadering 20 november 2015 en extra ledenvergadering 29 juni 2016
 3. Jaarverslag van de secretaris
 4. Presentatie jaarrekening en vaststelling begroting 2016-2017             1)
 5. Verslag van de kascommissie
 6. Verkiezing van de leden van de kascommissie
 7. Verkiezing bestuursleden                                                                       2)

Aftredend en herkiesbaar: F. Noordam, E. Keizerwaard en P. Bestebroer

 1. Bestuursmededelingen
 2. Uitreiking spelden
 3. Pauze
 4. In Gesprek met Jan Dirk van der Zee, directeur amateur voetbal KNVB
 5. Rondvraag en sluiting

 

 • Het jaarverslag van de penningmeester is 10 dagen van tevoren te

verkrijgen op het wedstrijdsecretariaat

 

 • Tegenkandidaten kunnen door tenminste 10 leden worden gesteld, mits hiervan uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van de vergadering schriftelijk kennis is gegeven aan de secretaris of diens plaatsvervanger.

Het bestuur

DEEL DIT ITEM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *