MAATREGELEN COVID-19

Lees welke maatregelen NSVV neemt (laatste versie: 23-08-2021)

Coronamaatregelen kantine – Van de Voorzitter

Een extra column van de voorzitter met als reden, dat hoogst waarschijnlijk op 15 augustus  de kantine eindelijk weer wordt heropend. Op naar het nieuwe normaal, wat naar ik hoop weer snel geschiedenis wordt, zodat we terug kunnen keren naar het echte normaal, wat inhoudt een stampvolle kantine zonder restricties. Tot die tijd zijn we verplicht om de kantine te gebruiken met heel veel Corona beperkingen. Met de kantinecommissie en enkele bestuursleden zijn we de afgelopen weken, maar ook in de komende weken druk bezig om de kantine en de terrassen Corona-proof te maken.

Als uitgangspunt hebben we ervoor gekozen, dat de geldende overheidsregels leidend zijn. Hier is maatschappelijk behoorlijk veel over gediscussieerd en zijn er uiteenlopende meningen, dus zullen de Corona maatregelen ook per  voetbalvereniging wel gaan verschillen. Als bestuur van NSVV willen we niet het risico lopen, dat er door onzorgvuldige maatregelen coronabesmettingen ontstaan, die te herleiden zijn naar ons sportcomplex. Daarbij eist de kantinecommissie, dat alles wordt gedaan om de gezondheid van de kantinevrijwilligers zoveel mogelijk te garanderen. Daarbij moeten de kantine-vrijwilligers het werk onder normale omstandigheden kunnen uitvoeren zonder voortdurend politieagentje te hoeven spelen of discussies te moeten aangaan met leden, die niet bereid zijn om de instructies op te volgen. Let wel, het wordt minder leuk in vergelijking met  vóór de Corona crisis!  De vrijheid van bewegen wordt beperkt en er zullen bepaalde gebruiken voorlopig not done zijn, zoals bijvoorbeeld het lekker na de wedstrijd opdrinken van een krat bier met je medespelers in de kleedkamer of op het pleintje.  De Corona maatregelen gelden voor het gehele complex, dus ook bij het kijken van voetbalwedstrijden en in de kleedkamers. M.b.t de kleedkamers zijn we er nog niet uit, daar komen we nog met informatie/instructies vóór 29 augustus als het seizoen echt losbarst.

Dat de maatregelen serieus genomen moeten worden heeft het afgelopen weekend wel bewezen. Bij een voetbalclub waar ze de kleedkamers zonder restricties open hadden gedaan zijn er 16 besmettingen geconstateerd. Ook is er in Rotterdam een voetbalkantine gesloten, omdat ze weigerden Corona maatregelen uit te voeren of te respecteren. Het is dus echt zaak, dat we ons aan de hieronder beschreven regels gaan houden.

Het uitgangspunt van ons beleid is, dat we de regels en instructies van de overheid op gaan volgen. Echter niet alles is te voorzien. We hebben dan ook afgesproken, dat het ook “learning by doing” wordt en dat we ook naar de praktische invulling kijken of we nog met noodzakelijke aanpassingen moeten komen. Afgesproken is, dat we wekelijks met elkaar overleggen of er regels/instructies aangepast moeten worden. We eisen wel volledige medewerking van iedereen, die op ons sportcomplex komt. Alleen dan is het voor de vrijwilligers vol te houden en kunnen we hopelijk weer genieten van het voetbal op ons sportcomplex.

M.b.t de kantine hebben we een plan gemaakt, dat er als volgt uitziet:

  1. In de kantine komt er een opstelling, die rekening houdend met de 1.5 meter afstand, maar plaats biedt aan 54 bezoekers. Deze bezoekers moeten verplicht een zitplaats hebben en mogen niet door de kantine lopen.
  2. Bestellingen worden gedaan met je mobiele telefoon via de QR code, die bij je tafel hoort. Deze QR code kun je scannen met je camera. Hierdoor hoef je niet voor je bestelling naar de bar. Je bestelling wordt door de kantinevrijwilligers uitgeserveerd (wordt het toch nog iets leuker). Bij het uitserveren moet je direct per pin per tafel betalen. Contante transacties zijn tijdens de coronaperiode niet mogelijk. Met name het bestellen lijkt misschien voor de ouderen lastig. Daarom zullen er in de eerste weken gastvrouwen/mannen zijn, die de bezoekers kunnen helpen, als er problemen zijn met het bestellen. Daarbij zal iedereen in tegenstelling tot vóór de coronacrisis z’n bankpasje mee moet nemen naar de kantine.
  3. Omdat er maar maximaal 54 personen in de kantine kunnen, zal er naast het gebruikelijke terras bij veld 1, extra terrasruimte worden gecreëerd op het pleintje waar nu de voetbalkooi staat. Hierdoor kunnen er buiten de kantine naar verwachting ook minimaal 50 zitplaatsen worden gecreëerd . De bestelling en de bediening zullen ook hierbij vanuit de kantine op dezelfde wijze, dus met de QR code en de pinbetaling, plaatsvinden. Zolang het weer niet omslaat, kiezen we ervoor om het terras niet te overkappen. Als het weer gaat omslaan én de coronacrisis aanhoudt, denken wij eraan, om het terras bij veld 1 te overkappen.
  4. Let op! Ook op de terrassen is het verboden om bij tafels te gaan staan. Zitplaatsen zijn verplicht en vol is vol! We streven ernaar om de verplaatsingen binnen de kantine en de terrassen zo beperkt mogelijk te houden.
  5. In de kantine is alleen drinken te bestellen. De keuken in de kantine gaat dicht. Als alternatief zijn we in gesprek met Bram Ladage om een container te huren, die tot voor kort bij het Brams concept werd gebruikt (enkele jaren bij de A29 aan de Groene Kruisweg). Deze inrichting wordt bemand door kantinevrijwilligers en daar wordt een beperkter aanbod aan etenswaren aangeboden. Deze kunnen echter wel op de reguliere wijze besteld en betaald worden. Hiermee voorkomen we extra geloop in de kantine. Mogelijk komt er nog wat extra faciliteiten voor kinderen, waardoor zij niet meer in de kantine hoeven te komen.
  6. In de toiletruimte mogen er maximaal twee personen tegelijk in deze ruimte. Van de urinoirs zullen er twee afgesloten worden, zodat de 1,5 meter afstand gewaarborgd wordt.
  7. Het sponsorhome is gedurende de Corona tijd dicht. Alleen de besturen van bezoekende elftallen zullen ontvangen worden in het sponsorhome. Ditzelfde geldt voor de scheidsrechters van het 1e Daar blijft het bij, zodat er in het sponsorhome geen barbezetting noodzakelijk is, dat kan door de aanwezige bestuursleden zelf ingevuld worden.

De nieuwe regels zullen ongetwijfeld een behoorlijke impact hebben op de vereniging. Het wordt er niet leuker op. Maar toon a.u.b. veel begrip voor de vrijwilligers, die in deze tijd proberen om er gezien de omstandigheden het beste ervan proberen te maken.  Zij proberen binnen de mogelijkheden onze leden zo goed mogelijk te helpen. Uitdrukkelijk willen wij benadrukken, dat zowel de kantinevrijwilligers, als de bestuursleden geen zin hebben om in hun vrije tijd politieagentje te gaan spelen. Dat mag je niet van ze verwachten. Daarom zal de eerste weken een beveiliger op het complex aanwezig zijn, die als Corona politie dienst zal doen. Hij krijgt de bevoegdheid om mensen, die de regels en aanwijzingen niet opvolgen, van het sportcomplex te verwijderen. Het meest relaxed zal dan ook zijn, dat iedereen meewerkt, óók na het nuttigen van een aantal biertjes. Zo kunnen we er met z’n allen gezien de omstandigheden het beste van maken.

Financieel gaat NSVV een onzekere toekomst tegemoet. Voor alle duidelijkheid: financieel zijn we (nog) erg gezond, maar het is moeilijk om een begroting te maken voor het komende seizoen. De kantine inkomsten zullen door de getroffen maatregelen veel lager uitvallen. Als voorbeeld  de traditionele Wirwar. De kans dat deze in november doorgaat is bijna nihil. Daardoor missen we een netto inkomenspost van € 9000 en daarnaast ook een dubbele kantineomzet.

De verwachting is, dat het echt passen en meten zal worden, om de begroting rond te krijgen.  Om de kantine en de terrassen Corona proof te maken, hebben we behoorlijke kosten moeten maken. Daarom hebben we besloten om de prijzen in de kantine (tijdelijk) voor de meeste arikelen met € 0.10 te verhogen. In onze ogen blijven de prijzen alleszins redelijk en kunnen bovenstaande Corona kosten gedeeltelijk worden gedekt. Ik reken op jullie begrip.

Veel vragen zijn nog niet beantwoord. Hoe gaan we om met het gebruik van de kleedkamers en hoe gaan we om met de spelers en bezoekers van tegenstanders? In de komende weken praten we hierover verder en zullen we ook zien hoe andere voetbalclubs hier mee omgaan. We verwachten in de praktijk ervaring op te doen, hoe het niet moet, maar we zullen ook ongetwijfeld leren van onze collega clubs. Nogmaals de maatregelen zijn nog niet in beton gegoten en ongetwijfeld zullen er  bepaalde regels mogelijk moeten worden aangepast. De praktijk is nu eenmaal altijd weerbarstiger, dan de regels, die in bestuurskamers worden gemaakt.

Het belangrijkste is echter, jullie medewerking, om de genomen maatregelen in de kantine en de terrassen of liever gezegd op het gehele sportcomplex te respecteren. Dat geeft de meeste waarborg, dat we het volgende seizoen weer iedere week naar ons clubje kunnen gaan. Want wat hebben we het gemist!!

Tot volgende maand.

Arie Kruithof

DEEL DIT ITEM

Eén reactie

  1. Een duidelijk verhaal voorzitter. Is het misschien handig om flyers en posters te laten maken mbt de regels die gehanteerd (moeten) worden binnen de vereniging? Niet iedereen zal jou column lezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *