MAATREGELEN COVID-19

Lees welke maatregelen NSVV neemt (laatste versie: 23-08-2021)

KNVB bijeenkomst “Verenigen voor de toekomst”

Zoals KNVB directeur Jan Dirk van der Zee tijdens onze ledenvergadering heeft gepresenteerd is het doel van de KNVB om meer decentraal te opereren. Het decentraal en actief benaderen van de ruim 3.200 amateurverengingen in Nederland gaat via regionale verenigingsadviseurs. Voor de regio Hoeksche Waard is dit Karin Boeser. Een paar keer per jaar organiseert ze een bijeenkomst in de Hoeksche Waard. Het doel is de voetbal verenigingen in de Hoeksche Waard met elkaar te verbinden en te inspireren.

Maandag 6 maart was NSVV de gastheer van de bijeenkomst met als onderwerp “Verenigen voor de toekomst”. In ons clubhuis waren ongeveer 40 bestuurders en gemeente ambtenaren uit de Hoeksche Waard aanwezig. Het was leuk om te zien dat de bestuurders geen oud mannen bolwerk is in de Hoeksche Waard. Goudswaardse Boys was aanwezig met haar 25 jarige voorzitter Nikita Plas, hier geflankeerd door een twintiger van het bestuur van ZBVH.

Er waren door de KNVB drie interessante gastsprekers uitgenodigd: Berend Rubingh, Jan-Willem van der Roest en Pascal Kamperman.

Berend Rubingh: Geestelijk vader van de animatiefilm “Back to Basics”

Onze actie “NSVV zijn we met z’n allen” is gebaseerd op de animatiefilm “Back to Basics”. De geestelijk vader van deze animatiefilm is Berend Rubingh. Aangezien NSVV dit jaar nieuwe acties gaat starten voor “NSVV zijn we met z’n allen”, was dit een perfecte gelegenheid om voor NSVV in gesprek te gaan met Berend en te leren van ervaringen van andere verenigingen. De theorie achter “Back to Basics“ is waar veel commerciële ondernemingen juist steeds meer klanten aan zich proberen te binden door het creëren van een “clubgevoel”, zijn veel verenigingen zich meer gaan inzetten om de “klandizie” tevreden te houden. NSVV is geen bedrijf met klanten. Zo kunnen wij niet functioneren, ook  als we dit zouden willen. Onze inschatting is immers dat er per seizoen 20.000 uren vrijwilligerswerk wordt gedaan bij NSVV. Een bedrijf zou dit moeten inkopen en bij een uurloon van €25 kost dit €500.000 per seizoen. De huidige contributie inkomsten zijn ongeveer €100.000. Bij een zelfde service niveau zouden we de contributie dan moeten ver vijfvoudige. Gelukkig geeft “Back to Basics” een oplossing om een succesvolle vereniging te zijn met tevreden leden. Naast “strategie” (wat voor club willen we zijn), “structuur” (hoe organiseren we het), is “cultuur” (hoe gaan we met elkaar om) heel belangrijk. Juist dit laatste “cultuur”-aspect (de informele kant)  is de afgelopen jaren verwaarloosd. Een vereniging is geen bedrijf, het is een verbinding tussen mensen. De essentie van de vereniging is immers: Verenigen!

 Jan-Willem van der Roest: Onderzoeker van het Mulier instituut

Het Mulier instituut doet sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek. In oktober 2016 hebben ze een onderzoeksrapport uitgebracht over ontwikkeling van de sport in gebieden met demografische uitdagingen. Er zijn twaalf transitiegebieden in Nederland aangewezen. Dit zijn krimp regio’s, groei regio’s of anticipeer regio’s. De Hoeksche Waard is één van deze transitiegebieden en valt onder de anticipeer regio. In anticipeerregio’s spelen veel problemen die ook in krimpregio’s spelen. Ook hier is sprake van bevolkingsdaling, vergrijzing en ontgroening. In anticipeerregio’s wordt echter vooralsnog geen daling van het aantal huishoudens voorzien. Er zal echter, wil de leefbaarheid in anticipeerregio’s worden behouden, inzet gepleegd moeten worden om voorzieningen op orde te houden. In opdracht van NOC/NSF worden er in zes van deze twaalf regio’s interventies uitgevoerd om ontwikkeling van sportparticipatie te stimuleren. Uit de eerste analyses blijkt dat de meeste onderzochte transitieregio’s te maken hebben met een sportparticipatie die lager ligt dan het landelijk gemiddelde. In de Hoeksche Waard is dit ook 5% lager dan het landelijk gemiddelde. Echter de sportverenigingslidmaatschap ligt in de Hoeksche Waard 3% hoger dan het landelijk gemiddelde. De organisatiekracht en de Open club-gedachte is in de Hoeksche Waard 4% onder het landelijk gemiddelde. De Open club-gedachte is dat verenigingen zich open te stellen voor partijen en mensen in de omgeving van de vereniging en worden de mogelijkheden voor verenigingen onderzocht om een grotere maatschappelijke rol in de gemeenschap te spelen. Een mooi voorbeeld van de Open club gedachte is onze actie “NSVV verbindt Numansdorp”. Hiermee proberen we van belang te zijn voor de gemeenschap in Numansdorp. Uit dit onderzoek blijkt dat we als verenigingen in het transitiegebied Hoeksche Waard niet stil kunnen gaan zitten en moeten investeren in een duurzame toekomst voor ons allen.

Pascal Kamperman: Projectleider actie “Scholder an Scholder” in de Achterhoek

Het aantal inwoners in de Achterhoek zal in de nabije toekomst flink gaan dalen. Voorspelling is de komende twintig jaar ongeveer een kwart minder inwoners. Dat zal ook effect hebben op de 72 voetbalclubs Verenigingen doen er dan ook goed aan om nu al rekening te houden met de demografische ontwikkelingen. Op initiatief van de KNVB en met steun van provincie en gemeenten kwam in 2014 het project “Scholder an Scholder” tot stand. Doel is om met clubs de krimpende regio leefbaar te houden en te zorgen voor bindmiddel in de gemeenschap. Inmiddels heeft dat geresulteerd in meer dan twintig samenwerkingen op meerdere niveaus. Een voorbeeld is een samenwerking tussen twee verenigingen die te weinig B-tjes hadden voor elk een eigen team. “Dat werd in eerste instantie opgelost door een deel van die spelers naar de A te schuiven en een deel in de C te houden. Maar dat was voor die kinderen niet zo leuk. Nu is er een combinatieteam van twee clubs, waardoor ze wel met hun eigen leeftijdsgenoten kunnen spelen.”  Ander voorbeeld is dat vijf verenigingen in een dorp met de gemeente een business plan hebben geschreven om samen de plaatselijke sporthal te exploiteren. Er wordt in en andere gemeente een kantine tegelijkertijd als dorpshuis gebruikt, waar ook de fanfare en de toneelvereniging hun onderkomen hebben. De sportaccommodatie wordt een sociale ontmoetingsplek, ook buiten de tijden dat er getraind of wedstrijden gespeeld worden.

Uiteindelijk mochten de aanwezige met de opgedane kennis in groepjes zelf aan de slag om “Verenigen voor de toekomst” te bedenken. Alle aanwezige waren het er over eens dat Zinkwegse Boys een geweldige maatschappelijke bijdrage in de Hoeksche Waard levert door het faciliteren van het Hoeksche Waards G-team.

DEEL DIT ITEM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *