MAATREGELEN COVID-19

Lees welke maatregelen NSVV neemt (laatste versie: 23-08-2021)

Nieuwjaarspeech 2016

In 2015 is er binnen NSVV weer genoeg gebeurd, waardoor ik voldoende ingrediënten had om mijn Nieuwjaars speech te schrijven. Hoogtepunten en dieptepunten wisselden elkaar af en bij het samenstellen van de speech vraag je jezelf af of 2015 nu een goed of een slecht jaar voor NSVV is geweest. Die vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden. Bij mij overheerst in mijn hart de teleurstelling, maar als ik het rationeel beredeneer kom ik tot de conclusie, dat de vereniging NSVV leeft en zich prima ontwikkelt. Als ik op donderdagavond naar de voetbal kom en ik zie de grote drukte aan jonge spelers die aan het trainen zijn, dan weet ik dat we toekomst hebben.

Nieuwjaar 2015_2016De teleurstelling zit bij vele in het realiseren van de sportieve resultaten van het eerste elftal. Het eerste elftal is in de 2e helft van dit seizoen ver weg gezakt en dat doet mij en veel leden gewoonweg veel pijn. Een veel gehoorde uitspraak, die ik tegenwoordig binnen NSVV hoor, is dat het met de vereniging heel goed gaat als we het maar niet over voetbal hebben. We willen het graag veranderen, maar hoe?

6 juni 2015 zal voor altijd een datum zijn, die met een zwarte rand in de analen van de geschiedenis van NSVV zal worden benoemd. We waren al gepromoveerd naar de 2e klasse. Niemand binnen NSVV, maar ook buiten NSVV twijfelde eraan. We hadden het zelfs een week van te voren al gevierd, na de 5-0 overwinning. Dat maakte mij zenuwachtig en mijn donkerste scenario werd helaas werkelijkheid.

6 juni 2015 heeft veel meer impact op onze vereniging gehad, dan dat we ons zelf realiseren. Dat is althans mijn mening. Na het mislopen van de promotie moesten we ons maar gaan richten op het kampioenschap van dit seizoen. Het is anders gelopen, dat weten we inmiddels ook. Na een goede voorbereiding en nog goede start van de competitie, zijn we ver weggezakt. Blessures, onrust rond het elftal en steeds slechtere prestaties. Met als dieptepunt het ontslag van onze 1e trainer, Wim v/d Steene.

Het commitment met de trainer bij de achterban was niet groot meer, dat was bekend.  Maar daar ga ik het hier niet over hebben. Feit blijft dat het een zwaktebod blijft, als je de trainer halverwege het seizoen moet ontslaan. Dat is niet alleen pijnlijk voor de trainer maar ook voor NSVV zelf. Maar er moest wat gebeuren, er moest iets veranderen. Zo kon en kan het niet doorgaan. Binnen het bestuur was er onvoldoende vertrouwen dat Wim het tij weer zou kunnen keren. De hoofdtrainer is eindverantwoordelijk voor de prestaties van het 1e elftal. Dus bleef er voor ons niets anders over dan de trainer te ontslaan.

Maar hoe dan verder? Enkele weken ervoor is er een gesprekavond geweest over de sportieve ambities van NSVV met de VIOS werkgroep en enkele prominente NSVVers. Conclusie was toen, dat we terug moesten naar de Basis. Terug naar ons zelf en zelf weer de regie in handen nemen. Maar ook kwamen we tot de pijnlijke conclusie, dat we die regie de afgelopen jaren onvoldoende in handen hebben gehad door het ontbreken van een goed functionerende technische commissie. Het is vervelend om te moeten constateren, dat we schijnbaar op vele terreinen in staat zijn om voldoende vrijwilligers te mobiliseren om de vereniging goed te laten functioneren en zelfs te laten onderscheiden. Op voetbaltechnisch gebied krijgen we het niet voor elkaar om NSVVers met voetbalintelligentie bereid te vinden om zich hier voor in te zetten. Degene die het wel hebben gedaan, moesten afhaken door onvoldoende ondersteuning dan wel door dubbelrollen of door de hoeveelheid werk die het met zich meebracht.

Daarom kunnen we wel ouwehoeren op de spelers of de technische staf dat ze er niets van kunnen, maar als we als NSVV niet in staat zijn om een goede voetbalstructuur neer te zetten, dan moeten we eerst naar ons zelf kijken. Als bestuur hebben we deze conclusie omarmd en tot hoofddoelstelling gemaakt voor 2016,

Terug naar de basis en zorgen voor een goede voetbalstructuur met een volwaardige technische commissie.

 Als bestuur zullen we op korte termijn hiervoor moeten zorgen voor een volwaardige technische commissie. Zo niet dan zullen we niet schromen om de “stormbal te hijsen:” Hoe we dat doen, weet ik niet, maar wel dat we het op zeker gaan doen als we weer steeds nul op het rekest zullen krijgen.

Terug naar de basis hebben we gelijk geprobeerd in de praktijk te brengen door dit als uitgangspunt te nemen voor de benoeming van de trainer, die het seizoen voor NSVV gaat afmaken. Dit had eigenlijk het nieuws van deze nieuwjaarsbijeenkomst moeten zijn. Maar zeg ik altijd, binnen NSVV blijft zelfs het grootste geheim nog geen uur geheim. Dus vertel ik voor vele van jullie nu oud nieuws. Bas Snel en Ton Havelaar gaan gezamenlijk als verantwoordelijk trainersduo het seizoen voor NSVV afmaken. Mensen uit de eigen gelederen, die weten hoe NSVV in elkaar zit, weten hoe de spelers in elkaar zitten, het belang van NSVV voorop stellen en ook bewezen hebben enig voetbalverstand en ervaring te hebben.

Zij verdienen dan ook de ondersteuning van de achterban van NSVV. Het volledig commitment is er van het bestuur en de spelers. Het zou prachtig zijn als we er nu eens met z’n allen achter gaan staan en in staat zullen zijn om de ommekeer tot stand te brengen. We zullen het met z’n allen moeten doen!!! Om te beginnen om het plezier in het voetbal bij en met het 1e elftal weer terug te krijgen.

Maar in het begin van deze speech heb ik al gezegd, dat wij als NSVV in dit jaar ook veel goede dingen hebben gedaan. De vereniging is nog nooit zo groot geweest en op vele terreinen hebben we echt vooruitgang geboekt. Om mijn toespraak alleen maar te herinneren dat er in mineur over ons eerste elftal wordt gesproken zou het vele werk van veel vrijwilligers te kort doen. Dus wil ik het nu vooral hebben over de positieve ontwikkelingen binnen NSVV:

  • Zoals ik al eerder zei, groeit de vereniging veel sterker dan we hadden verwacht. Er is weinig aandacht aan besteed maar we hebben inmiddels meer dan duizend leden. Nog nooit zijn we zo groot geweest. Vele verenigingen zouden dit in hun nieuwjaarstoespraak willen vermelden. Het zorgt wel voor toenemende problemen met betrekking tot de bezetting van de velden en de kleedkamers. Als bestuur zijn wij nog steeds aan het onderzoeken hoe we dit moeten oplossen. Wel zijn we bang om grote investeringen aan te gaan, omdat we de volgende generatie niet met een negatieve nalatenschap op willen zadelen. Maar we groeien langzaam buiten onze voegen, maar ik vind dit nog steeds een heel prettige ontwikkeling;
  • Het damesvoetbal is eindelijk ingevoerd en een succes geworden. Veel meer teams dan we aanvankelijk hadden gedacht. Jammer genoeg niet in samenwerking met onze plaatsgenoot SSS. Maar we hebben wel de juiste beslissing genomen, want het damesvoetbal heeft niet alleen op het veld maar ook buiten het veld een positieve uitstraling op onze vereniging;
  • Het jeugdplan is van start gegaan met een team van jeugd coördinatoren en aangestuurd door een technische jeugdcommissie. Positieve effecten zijn zeker waarneembaar, maar het is wel een investering voor de lange termijn. Als NSVV zijn wij blij, dat het wel in 2015 van de grond is gekomen en in 2016 moet het een verdere invulling krijgen. Mooi is de constatering dat er weer een aantal talenten aan zitten te komen in de A maar zeker ook in de B jeugd;
  • Financieel gaat het gewoon goed. De kantineomzet blijft groeien, wat de verdienste is van onze kantinecommissie. Ook blijkt de inrichting van onze kantine een grote aantrekkingskracht te hebben op onze ( vrouwelijke) leden, waardoor de mannen langer kunnen blijven!! Ook qua sponsoring blijft NSVV groeien. Alle 50 teams hebben een shirtsponsor en ook onze hoofdsponsors zijn nog voor twee jaar aan ons verbonden;
  • De businessclub blijft een stabiele factor in onze vereniging. Vaak zie je dat als het nieuwtje eraf is er een terugval plaatsvindt in het aantal leden. De businessclub heeft inmiddels meer dan 50 leden en blijft licht groeien. Daarnaast levert de businessclub een positieve bijdrage aan NSVV en deze bijdrage is zeker niet alleen financieel;

Ik kan nog wel blijven doorgaan met  het benoemen van  positieve ontwikkelingen bij NSVV, zoals het functioneren van de front office en de prestaties van het 2e elftal in de 1e klasse. Mijn toespraak is al langer dan normaal en dat heeft ook alles te maken met de ontwikkelingen rond het 1e elftal.  Ik wilde echter wel een beetje evenwicht aanbrengen in mijn speech. Het gaat zeker niet slecht bij NSVV, maar het gebrek aan sportieve resultaten van het eerste elftal blijft knagen bij veel NSVVers. Dat weet ik zeker en in ieder geval is dat zo bij mij. Sportieve resultaten van het eerste elftal geven echter de spirit aan een vereniging, die niet te vervangen zijn.

Ik wens jullie een sucesvol maar bovenal gezond 2016 toe en dank jullie voor de aandacht.

Arie Kruithof

 

DEEL DIT ITEM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *