MAATREGELEN COVID-19

Lees welke maatregelen NSVV neemt (laatste versie: 23-08-2021)

NSVV verbindt Numansdorp Beachsoccer

Vanaf woensdag 21 juni tot en met zaterdag 24 juni 2017 kan er bij NSVV door alle leden, ouders van leden en businessclubleden beachsoccer gespeeld worden. Op veld 3 zullen twee velden worden aangelegd met opblaasbare boardings en zand. Daarvoor zijn zo’n 20 vrachtauto’s nodig. Hieronder staan de officiële spelregels. Afhankelijk van de leeftijd van de spelers kan daarvan door de toernooicommissie worden afgeweken..

Spelregels

 

Speelveld en doelen

Het speelveld is 15 bij 25 meter. De doelen zijn 5,00 meter breed en 2,00 meter hoog.

Teaminformatie

Per team spelen er 5 spelers, inclusief keeper. Er zijn maximaal 5 wisselspelers toegestaan

en doorlopend wisselen is toegestaan. Een invaller mag het veld pas betreden op het

moment dat de speler het veld heeft verlaten. Als de invaller deze regel overtreedt dan

ontvangt deze een gele kaart. Keepers mogen tijdens het spel wisselen maar de

scheidsrechter moet van tevoren hiervan op de hoogte zijn gebracht. Een speler mag ook

de keeper vervangen, mits de speler dit tijdig aangeeft.

Tenue en schoeisel

Spelers zijn niet toegestaan dingen te dragen die gevaar kunnen opleveren voor hen zelf of

medespelers. Het tenue bestaat uit een wedstrijdshirt en een korte broek. Uiteraard zien wij

graag dat er wordt gespeeld op blote voeten, maar zwachtels en tape zijn toegestaan.

Scheidsrechters

De wedstrijden worden geleid door een 1e scheidsrechter en een 2e scheidsrechter. De 1e scheidsrechter neemt de uiteindelijke beslissing indien er sprake is van een verschillende

mening en hij is verantwoordelijk voor een volledig en correct ingevuld formulier.

De 1e en 2e scheidsrechter hebben beiden een scheidsrechtersfluit en stellen zich elk aan

een zijlijn van het veld op. Beiden hebben volledige autoriteit om beslissingen te nemen die

niet ter discussie staan. Wanneer er wordt gefloten voor een overtreding, dan alleen betreedt

de scheidsrechter het speelveld om de positie van de overtreding te bepalen.

PROTESTEN OVER ARBITRALE BESLISSINGEN WORDEN NIET ONTVANKELIJK

VERKLAARD. DE SCHEIDSRECHTER HEEFT ALTIJD GELIJK.

Begin van de wedstrijd

De uitspelende partij krijgt de aftrap waarbij de spelers op hun eigen helft staan. De minimale

afstand voor de tegenstander bedraagt 5 meter.

Spelhervattingen

De keeper heeft 5 seconden om de bal weer in het spel te brengen. Dit mag hij doen met

zowel zijn handen als voeten. Houdt de doelverdediger de bal langer dan 5 seconden in zijn

bezit (ook aan de voet!) binnen het keepersgebied, dan volgt een vrije trap op de middellijn

van het veld. Wanneer de bal over de zijlijn/achterlijn is gegaan, moet de bal

ingegooid/getrapt worden binnen 5 seconden. Uit een “inworp” kan NIET direct gescoord

worden. Een inworp mag ook met de voet worden genomen. Er wordt gewerkt met “normale”

corners (drie corners is GEEN penalty). Terugspelen en terugkoppen op de keeper is

toegestaan, maximaal één keer tijdens balbezit.

Een “stuiterbal” wordt gebruikt om het spel te hervatten indien de scheidsrechters het spel

hebben stilgelegd zonder dat een overtreding, doelpunt, achterbal, uitbal of een corner

daarvoor de aanleiding is geweest. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een blessure van

een speler zonder dat daarbij voor een overtreding is gefloten.

Overtredingen

Als een speler één van de onderstaande overtredingen begaat, zal deze bestraft worden met

een directe vrije trap op de plaats van de overtreding. Het staat het team niet vrij om zelf een

speler aan te wijzen die de vrije trap of penalty neemt. De speler op wie de overtreding is

gemaakt, is verplicht zelf de vrije trap te nemen.

Is hij hiertoe niet in staat, dan mag hij gewisseld worden en mag een andere speler van het

team de vrije trap nemen. De geblesseerde speler mag betreffende wedstrijd echter niet

meer invallen! Een overtreding wordt toegekend als een speler in de ogen van de

scheidsrechter:

 • Onvoorzichtig, roekeloos of buitensporig spel vertoont;
 • De tegenstander trapt, laat struikelen, vasthoudt, duwt, aanvalt of opzettelijk belemmert;
 • De bal met de hand of arm opzettelijk raakt.

Gele en rode kaart

Een gele kaart wordt gegeven indien:

 • Een speler in de ogen van de scheidsrechter een serieuze overtreding begaat;
 • Een speler door gedrag of woord zijn ongenoegen over een beslissing van de

scheidsrechter uit;

 • Een speler gebrek aan sportiviteit toont;
 • Een speler een overtreding begaat tijdens een vrije trap of een aftrap.

Een rode kaart wordt gegeven indien:

 • Een speler zijn tweede gele kaart ontvangt;
 • Een speler in de ogen van de scheidsrechter een zeer zware overtreding begaat;
 • Een speler schuldig is aan gewelddadig gedrag;
 • Een speler aanstootgevend, beledigend of grof taalgebruik hanteert.

Wanneer een speler in een wedstrijd twee keer een gele kaart ontvangt, zal hij worden

uitgesloten voor de rest van de wedstrijd. Wanneer een speler een directe rode kaart

ontvangt, zal de wedstrijdleiding in overleg met de scheidsrechter de straf bepalen.

Onsportief gedrag

Wanneer een begeleider, een teamlid of een speler op de bank onsportief gedrag vertoont bij

woord of gedrag, dan kan deze de rode kaart gegeven worden door de scheidsrechter. De

desbetreffende persoon dient de players area in dat geval te verlaten. De toernooicommissie

zal in overleg met de scheidsrechter de nadere straf bepalen.

Vrije trappen

Alle vrije trappen zijn direct en worden genomen vanaf de plaats waar de overtreding werd

begaan. Het vormen van een “muur” is niet toegestaan, vanaf welke plaats dan ook.

Vrije trap op de helft van de tegenpartij

 • Wanneer je een vrije trap krijgt op de helft van de tegenpartij moet iedereen (op de keeper
 1. na) op lijn van of achter de bal gaan staan en moet de bal direct op doel geschoten worden.

Vrije trap op je eigen helft

 • Wanneer je een vrije trap krijgt op je eigen helft, moet iedereen minimaal 5 meter van de

bal af gaan staan en mag niemand in het baan van het schot gaan staan

(Je hoeft dus niet achter de bal te gaan staan).

De bal hoeft niet per se vooruit maar mag bijvoorbeeld ook op de keeper terug worden

gespeeld.

 • Niemand mag de bal aanraken (behalve de vrije trapnemer) voordat de bal eerst met het

zand, met de keeper van de verdedigende partij, met de paal of met de lat in aanraking is

geweest. (Het is dus toegestaan om de bal terug te schieten naar je eigen keeper of

medespeler). Overtreding hiervan is een gele kaart.

 • Wanneer de vrije trap toch geblokt wordt door de verdedigende partij, voordat de bal in

aanraking is geweest met het zand, de keeper van de verdedigende partij, de lat of de paal

dan wordt de vrije trap opnieuw genomen van dezelfde plaats, TENZIJ de bal in het doel

beland. In dit geval is het een geldig doelpunt.

 • Wanneer de vrije trap nemende partij zich niet aan deze regels houdt, dan volgt er een vrije

trap voor de tegenpartij, op dezelfde plaats waarop de vrije trap in eerste instantie is

genomen.

Gelijk spel of gelijke eindstand

Een gelijke eindstand in de wedstrijden wordt als einduitslag in de stand opgenomen, waarbij

elk team 1 punt krijgt. (Een overwinning levert 3 punten op en een verloren wedstrijd 0)

Mochten er op het eind van de competitie 2 teams een gelijk aantal punten hebben dan geldt

deze volgorde:

 • Doelsaldo
 • De meeste goals voor
 • Het onderlinge resultaat
 • Het doelsaldo in de onderlinge wedstrijden.

Indien deze punten nog geen beslissing geven, dienen penalty’s genomen te worden.

leder team kiest 3 spelers uit die de penalty’s gaan nemen.

Het team waarvan de speler het eerst mist heeft verloren, er is wel altijd de gelijkmakende

beurt.

Uitslagen

De uitslagen van de wedstrijden worden ingevuld op een formulier. Dit formulier wordt aan

de toemooicommissie van N.SV.V. gegeven. Op dit formulier staan tevens de gegeven

kaarten en de doelpuntenmakers.

Waar dit reglement niet in voorziet, heeft de toemooicommissie het (definitieve) beslissende

woord.

DEEL DIT ITEM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *