MAATREGELEN COVID-19

Lees welke maatregelen NSVV neemt (laatste versie: 23-08-2021)

Preventief beleid seksuele intimidatie

We willen er met z’n allen voor zorgen dat onze kinderen bij NSVV niet geconfronteerd worden met seksuele intimidatie.

Hiervoor zijn gedragsregels opgesteld door NOC*NSF. Deze gedragsregels zijn van toepassing bij NSVV en op onze site bij clubinformatie/gedragsregels seksuele intimidatie te vinden. Hierbij een link naar deze gedragsregels.

Daarnaast wordt ingevoerd dat van iedere vrijwilliger een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt gevraagd.

Wat is VOG

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie binnen NSVV.

Wie beslist of je een VOG krijgt

Justis is de screeningsdienst van het ministerie van veiligheid en justitie. Justis beslist namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie of u een VOG krijgt. Voordat een beslissing wordt genomen, wordt eerst uw justitieel verleden gescreend. U krijgt een VOG als uit het onderzoek blijkt dat u geen strafbare feiten op uw naam heeft staan. Is er wel sprake van strafbare feiten, dan beoordeelt Justis of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd. Zijn de gevonden strafbare feiten relevant voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd, dan krijgt u geen VOG.

Hoe krijgt u een VOG verklaring

NSVV zet de VOG aanvraag klaar d.m.v. opgave naam, geboortedatum en e-mailadres van alle vrijwilligers aan Justis. Op het door NSVV opgegeven e-mailadres ontvangt de vrijwilliger een e-mail met een link. De vrijwilliger maakt de VOG aanvraag definitief door de link te activeren. Na goedkeuring ontvangt de vrijwilliger binnen acht weken de VOG verklaring en overhandigt deze aan NSVV.

Kosten VOG verklaring

NSVV heeft geregeld dat de VOG verklaring gratis is voor onze vrijwilligers. U hoeft hier niets voor te ondernemen.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze secretaris Piet Bestebroer [email protected]   

DEEL DIT ITEM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *