MAATREGELEN COVID-19

Lees welke maatregelen NSVV neemt (laatste versie: 23-08-2021)

Regels rondom Black and White Party 14 april

Op 14 april wordt door de activiteitencommissie de Black and White Party georganiseerd. De toenemende eisen vanuit overheid m.b.t beveiliging en controle op drugs en sterke drank maken een professionelere organisatie noodzakelijk. Vergelijk het maar met het schuurfeest, die wij al drie keer hebben georganiseerd. Daarnaast is het ook ingegeven door de gang van zaken bij de jaarlijkse Wir War. De laatste keer hebben vele zich geërgerd aan de gang van zaken m.b.t drankgebruik en de rotzooi die werd achtergelaten.

  • Ook hier geldt dat wij om dergelijke evenementen te kunnen organiseren, wij de organisatie strakker moeten aanhalen. Daarom is door het bestuur na overleg met kantinecommissie en activiteitencommissie het navolgende besloten:
    Sterke drank of shotjes zijn verboden en worden niet verstrekt. Voor sterke drank hebben wij een gedoogvergunning voor met name onze oudere leden, maar tijdens de Black and White party zal het aan niemand verstrekt worden van 14.00 uur tot einde evenement;
  • Van 16.00 uur tot 21.00 uur is er beveiliging aanwezig, die toezien op een goede gang van zaken. Het zijn dezelfde beveiligers als tijdens schuurfeest, dus dat zal wel vertrouwd over komen;
  • Er zijn mensen van bestuur ( Rob Reedijk), activiteitencommissie ( Monique Konijnendijk) en kantine commissie ( Jacob ’t Hooft), die als aanspreekpunt fungeren voor de beveiliging en eventueel opdrachten kunnen geven aan de beveiliging;
  • Beveiliging zal ook controleren in de kleedkamers of er geen sterke drank van thuis is meegenomen en kan indien nodig de sterke drank in beslag nemen dan wel personen toegang tot kantine ontzeggen.

Als iedereen zich gewoon aan de spelregels houdt, kunnen wij met elkaar er een gezellige party van maken en daar reken ik eigenlijk wel op. Op jullie medewerking en op het gezonde verstand. Hopelijk is het de opmaat naar nog meer mooie feestjes in de komende weken!!

DEEL DIT ITEM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *