MAATREGELEN COVID-19

Lees welke maatregelen NSVV neemt (laatste versie: 23-08-2021)

Uitkomst ledentevredenheidsonderzoek

Het bestuur is heel blij dat 174 leden het ledentevredenheidsonderzoek hebben ingevuld. De verdeling tussen Senior lid 34%, rustend lid 33% en ouder van een jeugdlid 33% was ook perfect verdeeld. 47% was vrijwilliger en 3% wilde vrijwilliger worden en 50% was geen vrijwilliger.

Je kon bij iedere vraag kiezen tussen:

  • Geheel oneens = 1 punt
  • Oneens = 2 punten
  • Neutraal = 3 punten
  • Eens = 4 punten
  • Geheel eens = 5 punten

Van iedere vraag is het gemiddelde berekend. Bij een gemiddelde van 3,0 was de vraag perfect neutraal ingevuld. Bij gemiddelde onder de 3,0 waren de leden het niet eens met de stelling. Met een gemiddelde boven de 3,0 waren leden het eens met de stelling.

Er waren telkens vier vragen per onderstaande vijf categorieën:

  1. Vereniging: Onze DNA bepaalt hoe we onze plannen moeten uitvoeren
  2. Sportieve ambities: NSVV snakt na 19 jaar weer naar sportieve successen op een hoger niveau
  3. Jeugd: Een regionale uitstraling helpt NSVV om haar sportieve ambities te realiseren
  4. Bestuurlijk: Verjonging en professionaliteit houd je bij de tijd
  5. Financieel: Een rijke vereniging kan haar ambities beter realiseren dan een armlastige vereniging

Gemiddeld

Vereniging

2,43

Ik betaal contributie, dus ben ik klant van NSVV en verwacht dat zaken geregeld zijn zonder dat ik daar iets voor hoef te doen

2,86

Bij NSVV is teveel focus op het 1e elftal en de rest van de vereniging hangt erbij

2,96

Er zijn voldoende vrijwilligers te vinden, maar ze worden niet goed benaderd

4,15

Het ingevoerde meisjes/damesvoetbal is een verrijking voor onze vereniging

 

Ambitie

4,19

Ik vind het een goede investering dat een groter deel van de inkomsten naar een verbetering van de jeugdopleiding gaat

2,58

Een professioneel (buitenlands) trainingskamp is een van de randzaken die nodig is om het voor spelers aantrekkelijk te maken om bij NSVV1 te spelen indien er niet individueel betaald wordt

2,72

Het is mogelijk zonder spelers individueel te betalen om eerste klasse niveau te halen.

3,72

Eigen kweek moet in een 1e elftal de voorkeur krijgen boven jongens van buitenaf

 

Jeugd

3,34

Ik zie een verbetering van de jeugdopleiding ten opzichte van vorig seizoen, doordat de jeugdopleiding wordt geleid door meer professionele krachten

3,10

Het is goed voor de sportieve ambities dat de eerste jeugdelftallen beter gefaciliteerd worden dan de lagere jeugdelftallen

3,09

De kwantiteit van de jeugd is goed voor de kwaliteit. Voor de groei van het aantal jeugdleden zullen we een actief beleid moeten voeren in het aantrekken van jeugdspelers van buitenaf

3,58

De organisatie rond de jeugd loopt perfect door de invoering van de gastvrouwen (front office)

 

Bestuurlijk

3,88

Met de kantine inrichting en vrijwilligers in de bediening onderscheiden we ons van andere verenigingen

3,09

Het bestuur communiceert goed met haar leden

3,54

De individuele bestuursleden zijn goed benaderbaar

3,41

Het bestuur voert een goed beleid

 

Financieel

3,07

Voor een tweede kunstgrasveld ben ik bereid om meer contributie te betalen

2,84

In de nabije toekomst zullen er meer betaalde krachten nodig zijn, om het huidige service niveau vast te houden

2,78

Financiën krijgt een te grote aandacht binnen de vereniging, waardoor het wel lijkt of het een bedrijf is

3,70

NSVV biedt haar leden veel voor de door hun betaalde contributie

 

Onderstaand deze score grafisch weergegeven.

Ledentevredenheidsonderzoek 

De vier stellingen waar de leden het meest eens mee  waren

4,19

Ik vind het een goede investering dat een groter deel van de inkomsten naar een verbetering van de jeugdopleiding gaat

4,15

Het ingevoerde meisjes/damesvoetbal is een verrijking voor onze vereniging

3,88

Met de kantine inrichting en vrijwilligers in de bediening onderscheiden we ons van andere verenigingen

3,72

Eigen kweek moet in een 1e elftal de voorkeur krijgen boven jongens van buitenaf

 

 De vier stellingen waar de leden het meest oneens mee  waren

2,43

Ik betaal contributie, dus ben ik klant van NSVV en verwacht dat zaken geregeld zijn zonder dat ik daar iets voor hoef te doen

2,58

Een professioneel (buitenlands) trainingskamp is een van de randzaken die nodig is om het voor spelers aantrekkelijk te maken om bij NSVV1 te spelen indien er niet individueel betaald wordt

2,72

Het is mogelijk zonder spelers individueel te betalen om eerste klasse niveau te halen.

2,78

Financiën krijgt een te grote aandacht binnen de vereniging, waardoor het wel lijkt of het een bedrijf is

DEEL DIT ITEM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *