MAATREGELEN COVID-19

Lees welke maatregelen NSVV neemt (laatste versie: 23-08-2021)

Van de Voorzitter februari

Voor mij is 2015 zoals vele weten (maar vele ook niet) erg vervelend begonnen. Tussen Kerst en Nieuwjaar kwam mijn zoon Sil in het ziekenhuis terecht naar het leek met een onschuldige variant van hersenvliesontsteking. Begin van het jaar kwam hij aanvankelijk naar huis, maar bleek de diagnose onjuist, omdat hij steeds zieker werd. Uiteindelijk bleek hij de gevaarlijke variant van een bacteriële hersenvliesontsteking te hebben. Na opnieuw een ziekenhuisopname volgde een heel spannende week, waarin wij als familie erg in spanning hebben gezeten. Inmiddels is hij weer thuis en herstelt hij (ook voor de doctoren) erg snel. Wij gaan uit van volledig herstel en dat hij er geen vervelende gevolgen aan overhoudt. Ik begin met het gebeuren rond Sil, omdat ik iedereen binnen NSVV, die in woord of via het sociale medium haar/zijn medeleven heeft getoond heel erg wil bedanken. Hoewel ik niet op de voetbal kon komen zonder tig keer te vertellen over hoe het met Sil ging, heeft het mij geen een keer verveeld. Het gemeende medeleven heeft mij (ons) heel goed gedaan en heeft mij erg gesteund in het moeilijke begin van 2015. Sil wil liever niet reageren, omdat hij dat teveel “het verhaal van het zoontje van de voorzitter vindt”, maar ik weet zeker dat het hem ook niet onberoerd laat.

Dan maar weer over tot de orde van de dag, want zo gaat het leven. In januari is er na de winterstop nog geen voetbal geweest op het NSVV complex (op enkele uitzonderingen na), omdat de speldenprikken van de winter voldoende zijn om de velden onbespeelbaar te maken voor competitie. Dus wil ik mijn rubriek deze keer gebruiken om aandacht te besteden aan de werkdruk bij de jeugdcommissie/het wedstrijdsecretariaat. Niet, dat dit de eerste keer is, want ook in mijn nieuwjaarstoespraak heb ik er speciaal aandacht voor gevraagd. Ook op de website en de voormalige Spetter stond ook steeds, dat er binnen de jeugdcommissies vacatures waren. Daarnaast hoef ik er mijn rubrieken van vorig jaar niet op na te lezen om zeker te weten, dat het ook vorig jaar in deze column aan de orde is geweest. Alle oproepen hebben ertoe geleid, dat er wel een nieuw commissielid (John Kramp) is toegetreden, maar voor de rest bleef het bij het inwinnen van vrijblijvende informatie, wat een dergelijke functie inhoudt. Vervolgens bleef het stil en werd toch maar de keuze gemaakt om niet in te stappen. Meestal was er toch wel schrik over de tijdsbesteding en wat er allemaal bij kwam kijken om de functie goed in te vullen.

Na verscheidene gesprekken met de jeugdcommissie zijn we toch tot de conclusie gekomen als  Bestuur, dat er wat moet gebeuren om de continuïteit van de jeugdcommissie/wedstrijdsecretariaat te kunnen blijven waarborgen, vandaar deze BRANDBRIEF.   

Vaak horen we van onze gasten, dat het bij NSVV zo goed is geregeld.  Dat is het ook, zeker door de invoering van de frontoffice is onze  service  rond de wedstrijden erg verbeterd en weten wij zeker (uit eigen ervaring), dat we een voorbeeld zijn voor vele andere verenigingen.  Maar er is ook een “backoffice”, die de organisatie rond de wedstrijden van onze elftallen regelt. Daar zit het probleem en vandaar ons initiatief om actie te ondernemen om ook op termijn onze organisatie op orde te houden. Mijn column is slechts een eerste aanzet daartoe.

In de huidige situatie zijn er commissieleden, die iedere zaterdag van 7.00 uur in de morgen tot laat in de middag op het wedstrijdsecretariaat zijn te vinden. Daarnaast zijn ze ook nog twee avonden in de week op de voetbal aanwezig en zal er daar buiten zal ook nog wel een beroep op ze worden gedaan. Twee van de drie bestuursleden hebben echter ook nog wel eens periode in het jaar, dat ze onregelmatig moeten werken en dan wordt de spoeling wel heel erg dun. In de laatste maanden van vorig jaar heeft deze situatie zich voor gedaan en dit is voor NSVV een totaal ongewenste en zelfs gevaarlijk voor de continuïteit van onze dienstverlening!

Nu kunnen we allemaal wel de andere kant op blijven kijken en denken het komt van zelf wel weer goed, maar op die basis kunnen we geen vereniging runnen, omdat:

  • Het wegvallen van een van de drie commissieleden de zaak helemaal op scherp zet;
  • Er nu werkzaamheden blijven liggen, dan wel onvoldoende aandacht krijgen (de organisatie van jeugdtoernooien is daar een voorbeeld van);
  • Men ook nog moet waarnemen op het wedstrijdsecretariaat van de senioren, omdat ook daar sprake is van een onderbezetting;
  • Het programma bij NSVV steeds drukker wordt, omdat de jeugd steeds meer wil trainen en wedstrijden wil spelen door de weeks. Graag willen we aan deze wens invulling geven, maar ….;
  • We volgend jaar Damesvoetbal willen introduceren, wat de organisatie alleen nog maar verder onder druk zet.

Er moet dus iets gebeuren, dat zal nu toch wel iedereen duidelijk zijn. En anders? Dan zullen we de kwaliteit van onze dienstverlening moeten gaan versoberen. Of taken bij elftallen c.q. ouders moeten gaan wegleggen. Een situatie, die we niet willen en waar we met z’n allen voor moeten zorgen, dat het niet gaat gebeuren.

In de gesprekken, die wij de afgelopen weken hebben gevoerd werd wel overduidelijk, dat veel potentiele vrijwilligers terugschrikken voor de tijdsbesteding. Iedere zaterdag de gehele dag aanwezig en dan ook nog eens 1 of 2 avonden in de week, dan vraag je nogal wat. Ik kan mij goed voorstellen, dat het afschrikt en mensen tegenhoudt om in te stappen.  Bij mij zelf zou  deze belasting op vaste tijdstippen mij ook zwaar op de maag zitten.

Daarom denken wij na over een oplossingsrichting, waarbij vrijwilligers zich kunnen aanmelden voor een beperkt aantal uren in een maand( bv 8 of 10 uur per maand)  Feitelijk willen we de organisatie van de front office kopiëren naar de back office.  Bij de front office zijn de dames (volgens mij tot tevredenheid) een aantal dagdelen  per maand beschikbaar en dat werkt prima. Daarnaast zijn er ook taken, die (gedeeltelijk) vanuit huis uitgevoerd kunnen worden.

Daarom de vriendelijke maar dringende vraag om nu eens niet de andere kant op te kijken, maar serieus te overwegen  om je eens aan te melden. Als je zelf veel plezier hebt bij NSVV of als ouder vindt dat het bij NSVV allemaal wel erg goed is geregeld, meld je dan eens aan voor een gesprek.  Dan kunnen we dit in de toekomst  deze dienstverlening ook blijven volhouden. Ook geven nieuwe aanmeldingen van vrijwilligers NSVV  meer mogelijkheden om onze ambities m.b.t. het nieuwe jeugdplan en het damesvoetbal  beter inhoud te geven. Meld je aan voor een vrijblijvend gesprek bij het wedstrijdsecretariaat (Menno van Oort, John Kramp en Paul Krijgsman mondeling of via telefoon 0186 65), via de frontoffice dames op zaterdagmorgen of bij Jeroen Reedijk (06-20739633), Hans Havelaar of Arie Kruithof ( 06-53781337). Wij zorgen, dat de aanmeldingen worden verzameld, op de juiste plaats terecht komen en dat er gesprekken gaan plaatsvinden.   

Ik hoop, dat jullie het nu eens serieus echt in overweging nemen en gaan reageren.

In hoopvolle afwachting tot volgende maand.

Arie Kruithof

DEEL DIT ITEM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *