MAATREGELEN COVID-19

Lees welke maatregelen NSVV neemt (laatste versie: 23-08-2021)

Van de voorzitter – maart

Ik ontkom er niet aan om terug te komen op het incident bij NSVV – Papendrecht. Tijdens deze wedstrijd zijn er vermeende racistische opmerkingen gemaakt naar een donkere speler van Papendrecht. Vooropgesteld, ik ben er 100% van overtuigd dat er wat geroepen is. Maar daar wil ik het niet over hebben, want er is al genoeg over gezegd. Waar ik het wel over wil hebben, wat het met de vereniging doet. Door een dergelijke opmerking staat het incident een week lang centraal binnen je vereniging en geeft het alleen maar negatieve energie. Daarnaast houdt het enkele bestuursleden van de straat, want het kost veel werk om een dergelijke afhandeling in goede banen te leiden. Dat begint al tijdens de wedstrijd, dat gaat door in de bestuurskamer. Wordt telefonisch vervolgd op zondag, hoe we het beste kunnen handelen. Daarna wordt het op maandag en dinsdag vervolgd met het opstellen van verklaringen ten behoeve van het tuchtcollege van de KNVB. Daarna volgt er op woensdag nog overleg met het bestuur van Papendrecht (overigens in uitstekende collegiale verhoudingen, maar dat terzijde), alvorens er op donderdag behandeling plaatsvindt van deze zaak bij de KNVB.

Maar naast het vele werk doet het vooral veel in je hoofd. Vooral als een dergelijk incident ook nog eens de pers haalt (AD van dinsdag 7 maart jl.). Dan word je er niet alleen in Numansdorp maar ook daarbuiten er mee geconfronteerd. Negatieve uitstraling naar je vereniging, omdat niemand graag als racistisch wordt neergezet. Je moet je verdedigen, maar je bent en blijft verdacht. Maar vooral de gedachte, dat een persoon al het werk wat dagelijks wordt verricht met een opmerking teniet kan doen, blijft aan je knagen. Je staat als vereniging machteloos, maar moet wel voor de eventuele gevolgen opdraaien. Daarnaast zit je voor racisme in het beklaagde-bankje, terwijl je het zelf nooit in je hoofd zou halen om dergelijke dingen te roepen over een voetbalveld. Het rondspoken in je hoofd gaat zo ver, dat ik op diverse plekken binnen en buiten NSVV heb aangegeven, dat ik zou stoppen met het voorzitterschap als wij gestraft zouden worden door de KNVB. Niet omdat wij het incident bagatelliseren, maar omdat er dan geen erkenning zou zijn voor de overmacht, terwijl wij er alles aan doen om dergelijke incidenten te voorkomen. Al je ambities kunnen overboord gezet worden, door de opmerkingen van een supporter, die zich onbeschoft gedraagt.

Oprecht blij was ik, toen wij als bestuur van Piet Bestebroer een appje kreeg over de uitspraak van de KNVB: “De tuchtcommissie heeft besloten om de zaak niet verder tuchtrechtelijk te behandelen. De commissie is van mening, dat NSVV goed heeft gehandeld in deze zaak en alles heeft geprobeerd wat in haar vermogen lag”. Dus toch begrip van de KNVB voor de situatie. Wat mij ook opviel is, dat het hele incident erg leefde onder supporters. Je kunt je eigen vereniging in diskrediet brengen door een verkeerde opmerking. Kunnen we nog wel wat zeggen als supporter? Mijn mening is van wel. Emoties horen bij het voetbal en maakt het juist leuk. Maar houdt het beschaafd en kwetst niemand persoonlijk.  Want als supporter heb ik in 40 jaar wel geleerd, dat een beschaafde opmerking veel harder binnenkomt bij een opponent, dan een ongenuanceerde en kwetsende opmerking!.

In mijn nieuwjaarstoespraak, maar ook in “Van de Voorzitter” heb ik al diverse keren mijn zorgen geuit over het toenemende consumenten gedrag bij leden. Veel leden voelen zich steeds meer klant dan lid van een vereniging. Voor vrijwilligerswerk wordt het hoofd omgedraaid en men eist gewoonweg steeds meer van onze vereniging. Dat onze zorgen niet uit de lucht komen vallen, blijkt wel dat ook de KNVB zich over deze trend grote zorgen maakt. Het kan de verenigingsstructuur in haar fundamenten aantasten. Persoonlijk ben ik van mening, dat de huidige verenigingsstructuur in deze vorm niet toekomstbestendig is en dat er aanpassingen moeten komen. Deze visie vindt de KNVB niet leuk, want die zet juist wel in op de vereniging als de juiste structuur voor de toekomst. Men ziet de maatschappelijke functie van een vereniging in de lokale gemeenschap en vindt dan ook dat participatie en ondersteuning van de (lokale) overheid een must is. Om dit kracht bij te zetten, worden er door de KNVB allerlei bijeenkomsten en workshops georganiseerd met bestuurders. Ook wordt door de KNVB proefprojecten in de praktijk financieel en met “handen” ondersteund  om de voetbalverenigingen beter te kunnen laten dealen met het tekort aan vrijwilligers en het consumenten gedrag van de leden.

Ik vind het initiatief van de KNVB goed. Als bestuurder ontkom je niet aan een bepaalde mate van bedrijfsblindheid. Het geeft je de mogelijkheid om een vanuit een andere visie naar de problematiek te kijken. Bij NSVV was deze week een dergelijke bijeenkomst voor Hoeksche Waardse bestuurders en toevalligerwijs had ik hierover ook nog een gesprek met een lid van onze vereniging. Die wil met dit onderwerp afstuderen aan de MBA voor sportmanagement. Het werd een uitgebreid gesprek over de do’s en de dont’s m.b.t het besturen van een vereniging.

Het gaat de reikwijdte van deze column voorbij om hier uitgebreid over op in te gaan. Maar het voor mij zelf samenvattend en het een beetje hap klaar makend voor de lezers kwam ik tot de navolgende conclusie:

  • De jeugd veel meer betrekken bij het besturen van de vereniging. Zij zijn juist degene die de vereniging duurzaamheid en continuïteit geven. Het verhaal van de nieuwe jeugdige vrouwelijke voorzitster van Goudswaardse Boys heeft indruk op mij gemaakt;
  • Je kunt alleen maar vrijwilligerswerk goed doen als je het ook echt leuk vind.. Dus meer energie steken om het aantrekkelijk te maken voor onze leden en de vereniging levend en ambitieus houden. Dat doet veel meer goed, dan allerlei regels en sancties opstellen om onze leden te verplichten om vrijwilligerswerk te doen.

Nu zit ik er soms tweeslachtig in. Ten opzichte van veel andere verenigingen gaat het bij ons prima. Kijk bijvoorbeeld eens naar het beheer van onze kantine! Anderzijds gaat het zeker niet vanzelf en moeten we niet onze ogen sluiten voor de tendensen die ook binnen onze vereniging zichtbaar zijn. Daarom starten we binnenkort met het project “NSVV zijn wij met z’n allen”. Ik houd jullie op de hoogte over de vorderingen, want dit project moet onze vereniging maar ook onze leden een nieuwe dynamiek geven.

Ik sluit af met een oproep en misschien wel een voorbeeld van “NSVV zijn we met z’n allen”. Ons terrein wordt al sinds jaar en dag onderhouden door de maandagochtend ploeg. Een groep pensionado’s die er erg veel schik in hebben om het complex keurig te onderhouden. Echter steeds meer worden zij geconfronteerd met het feit dat elftallen te beroerd zijn om hun spullen op te ruimen. Vooral het verslepen van doelen na de training is vaak teveel moeite. Maar voor de maandagochtend ploeg is het de andere dag een klote werk. Bij het aanspreken van elftallen wordt dan te vaak naar elkaar verwezen zonder dat de doelen worden opgeruimd. Mijn oproep is om te stoppen met dit onderlinge verwijt en gewoon de spullen op te ruimen ook als andere elftallen het schijnbaar zijn “vergeten”! Door te bedenken dat je het voor de maandagochtend ploeg doet, doe je het veel gemakkelijker. Probeer het maar eens uit.

Tot volgende maand,

Arie Kruithof

        

 

DEEL DIT ITEM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *