MAATREGELEN COVID-19

Lees welke maatregelen NSVV neemt (laatste versie: 23-08-2021)

Van de Voorzitter – april 2018

Brandbrief

Het liefst had ik het deze maand over voetbal gehad. April en mei zijn de maanden, waarin de beslissingen in de competities vallen en dat zijn volgens Arjan Robben ook de maanden, waarvoor je het doet en het hele jaar bezig bent. Ik hoop daar in mijn volgende column op terug te komen en hopelijk met een feestelijke inhoud met slingers. Want niet alleen ons 1e elftal maar ook het 2e en een aantal jeugdteams doen nog volop mee voor de prijzen.

Maar een actueel onderwerp, waarover ik mij oprecht zorgen maakt, vraagt om voorrang en dat is de bezetting van de kantine. Vol trots meldde ik vaak bij collega verenigingen, dat onze kantine nog volledig op vrijwilligers draait. Maar afgelopen week heb ik met de kantine commissie rond de tafel gezeten en kwam ik tot geen andere conclusie, dat er gewoon sprake is van een onderbezetting en dat er behoefte is aan een aantal nieuwe vrijwilligers. Voornamelijk op zaterdagmiddag begint de situatie zorgwekkend te worden en zijn wij veel te veel afhankelijk van een klein groepje trouwe vrijwilligers. Als die om wat voor reden dan ook niet kunnen of afhaken staat het normaal functioneren van de kantine onder druk en moet er een aangepaste dienstverlening komen, waarbij de keuken waarschijnlijk dicht zal gaan.

Extra complicatie is nog, dat er in de komende weken door de vele afgelastingen, maar ook door de voorrondes bij de jeugd voor het Hoekse Waardse kampioenschap er veel  doordeweeks wedstrijden gespeeld moet worden en ook dan willen de aanwezige toeschouwers en spelers van de kantine gebruik maken.

Gaat er maar vanuit, dat er geen sprake is van overdrijving, maar dat het de kille realiteit is. Een goed functionerende kantine is voor een vereniging van groot belang. Niet alleen financieel, daar kom ik straks nog op terug, maar ook als ontmoetingsplaats. De 3e helft., het napraten over de wedstrijden, vriendengroepen die elkaar ontmoeten maken het overduidelijk, dat de kantine ook een sociale functie heeft, waarvan steeds meer gebruik van gemaakt wordt en volgens mij met veel plezier.

Het onderwerp is niet nieuw en al eerder heeft de kantine commissie de situatie onder de aandacht gebracht. Heel veel leden hebben het toen gelezen en hebben er kennis van kunnen nemen, maar zonder resultaat. Intern waren er mensen, die dachten dat als een dergelijke oproep zo vaak gelezen wordt, dat er dan vanzelf wel leden zich zouden aanmelden. Niet dus. Niet een !!!!. Nu weet ik, dat we het onderwerp meer onder jullie aandacht hebben gebracht en dat uiteindelijk allemaal weer op zijn pootjes terecht kwam, maar zoals de situatie nu is, heb ik het in elf jaar niet meegemaakt.

DUS MEDE LEDEN KOM IN ACTIE, DENK EENS NA EN GEEF JE OP ALS VRIJWILLIGER VOOR DE KANTINE. HET HOEFT ECHT NIET IEDERE WEEK EN ALS JE EEN ZATERDAG IN DE MAAND JE VOOR EEN AANTAL UREN BESCHIKBAAR STELT IS HET VOLDOENDE. DIT GELDT NATUURLIJK OOK VOOR ONZE SPELENDE LEDEN EN OUDERS VAN JEUGDLEDEN. MELD JE AAN BIJ DE KANTINECOMMISSIE, BIJ DE BAR, BIJ DE FRONT OFFICE OF BIJ HET BESTUUR. HET MAAKT NIET UIT WAAR, DIE HELPEN JE WEL OM BIJ DE JUISTE PERSONEN TE KOMEN.

Binnen kantinecommissie en bestuur is afgesproken, dat we de situatie aankijken tot het einde van het seizoen en als er dan geen verandering is in de situatie, gaan we over op plan B. Wat plan B wordt weten we niet precies en we hopen heel erg, dat het ook niet nodig is, maar er zijn verschillende varianten denkbaar.

Persoonlijk ben ik er geen voorstander van om onze leden te verplichten om kantinediensten te gaan draaien. Ik noem het de tennisvariant, omdat bij de meeste tennisverenigingen al jaren op deze wijze de kantine wordt gerund. Ik denk, dat het de kwaliteit van de dienstverlening niet ten goede komt en dat je ook geen optimaal rendement uit je kantine haalt. In mijn visie moet de kantine geleid worden, door enthousiaste mensen, die er plezier in hebben om de kantine goed te laten draaien. Ik hoop echt, dat het niet zover komt, dat wij onze leden moeten gaan verplichten.

Een ander alternatief is om te gaan werken met betaalde krachten. Stel, dat je dat alleen gaat doen op zaterdagmiddag. Als je dan ’s middags voor 30 weken gemiddeld 5 mensen voor 6 uur nodig hebt, dan is het een kostenpost van € 20.000, die terugverdiend moet worden. Dit zal dan moeten gebeuren door de prijzen van de kantine drastisch te verhogen. Het goedkope pilsje, wijntje, limonade of broodjes en patat zullen dan met minimaal 15 % verhoogd moeten worden.

Nogmaals wij hopen echt, dat er goede oplossing komt en zullen in de komende maanden nog leden persoonlijk gaan benaderen om ze te interesseren om vrijwillig zich bij de kantinecommissie aan te melden. Ik zal jullie op de hoogte houden, maar als een aantal vacatures niet ingevuld worden, zullen er andere maatregelen noodzakelijk zijn.

Nu we het toch over de kantine hebben is de overstap naar een ander evenement in de kantine gauw gemaakt. Op 14 april wordt door de activiteitencommissie de Black and White Party georganiseerd. De toenemende eisen vanuit overheid m.b.t beveiliging en controle op drugs en sterke drank maken een professionelere organisatie noodzakelijk. Vergelijk het maar met het schuurfeest, die wij al drie keer hebben georganiseerd. Daarnaast is het ook ingegeven door de gang van zaken bij de jaarlijkse Wir War. De laatste keer hebben vele zich geërgerd aan de gang van zaken m.b.t drankgebruik en de rotzooi die werd achtergelaten.

Ook hier geldt dat wij om dergelijke evenementen te kunnen organiseren, wij de organisatie strakker moeten aanhalen. Daarom is door het bestuur na overleg met kantinecommissie en activiteitencommissie het navolgende besloten:

  • Sterke drank of shotjes zijn verboden en worden niet verstrekt. Voor sterke drank hebben wij een gedoogvergunning voor met name onze oudere leden, maar tijdens de Black & White party zal het aan niemand verstrekt worden van 14.00 uur tot einde evenement;
  • Van 16.00 uur tot 21.00 uur is er beveiliging aanwezig, die toezien op een goede gang van zaken. Het zijn dezelfde beveiligers als tijdens schuurfeest, dus dat zal wel vertrouwd over komen;
  • Er zijn mensen van bestuur ( Rob Reedijk), activiteitencommissie ( Monique Konijnendijk) en kantine commissie ( Jacob ’t Hooft), die als aanspreekpunt fungeren voor de beveiliging en eventueel opdrachten kunnen geven aan de beveiliging;
  • Beveiliging zal ook controleren in de kleedkamers of er geen sterke drank van thuis is meegenomen en kan indien nodig de sterke drank in beslag nemen dan wel personen toegang tot kantine ontzeggen.

Als iedereen zich gewoon aan de spelregels houdt, kunnen wij er met elkaar een gezellige party van maken en daar reken ik eigenlijk wel op. Op jullie medewerking en op het gezonde verstand. Hopelijk is het de opmaat naar nog meer mooie feestjes in de komende weken!!

Tot volgende maand.

Arie Kruithof

DEEL DIT ITEM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *