MAATREGELEN COVID-19

Lees welke maatregelen NSVV neemt (laatste versie: 23-08-2021)

Van de Voorzitter december

Eigenlijk zou ik het vandaag met jullie over de prestaties van het 1e elftal willen hebben. Dat zou moeten, omdat door het matige spel dit ontzettend leeft onder de supporters. Ik word er ook veel op aangesproken, door supporters. Soms in een goed gesprek, soms bemoedigend, maar ook soms heel vervelend en dat wordt het wanneer het in het persoonlijke wordt getrokken. Ik kan wel tegen een stootje, heb wel voor hetere vuren gestaan, maar leuk is het niet om op zo’n moment je hobby te moeten bedrijven.

Maar sinds de Spetter is verdwenen kan ik in mijn column niet meer zomaar schrijven wat ik graag met de leden wil delen. Sinds mijn column op de website staat is die voor iedereen toegankelijk en moet je dus met de rem erop schrijven. In het verleden heb ik diverse malen mijn persoonlijke mening kunnen geven over de gang van zaken bij het 1e elftal en dat wil ik niet meer. Dan wil ik niet en doe ik dan ook niet en dit is dan ook de reden dat ik in mijn column er maar beperkt op in kan gaan.

Maar dat het niet goed gaat met het 1e elftal is duidelijk. Dat er wat moet gebeuren ook. De prestaties zijn onder de verwachtingen en er zijn heel veel blessures. Er is dan ook veel onrust en irritaties binnen de vereniging over het eerste elftal. Er is een wet in de sport, die zegt dat alles zich oplost als er gewonnen wordt, maar ik denk dat deze ervaringswijsheid hier niet opgaat. Daardoor is het al te lang onrustig rond het eerste elftal, hetgeen veel redenen heeft. Het verwachtingspatroon van de vereniging strookt mogelijk niet met de realiteit van het elftal. We moeten terug naar de basis en een nieuwe start maken. Anderhalf jaar geleden zaten we met dezelfde vraagstelling rond onze jeugdopleiding. De uitkomst is toen de oprichting van de werkgroep VIOS geweest. Een werkgroep, die breed was samengesteld en die de aanzet heeft gegeven tot een rigoureuze aanpassing van onze jeugdopleiding. Op dezelfde wijze denken wij dat we met de huidige onrust rond het 1e elftal om moeten gaan of nog dieper: Welke sportieve ambities moeten we gaan nastreven en hoe gaan we daar invulling aan geven. Binnen het bestuur is gesproken over VIOS 2.0 en daar gaan we op korte termijn inhoud aan geven. Julie horen van ons!!!

Naast de onrust op de vereniging gebeuren er ook mooie dingen op onze vereniging. Op initiatief van het Rode Kruis is de Serious Request Day geboren. Op 18 december om 19.00 hopen we na de opening van de Burgemeester Jan Luteijn te beginnen aan een voetbal marathon die precies 24 uur gaat duren. Daarnaast wordt deze voetbalmarathon binnen en buiten ons clubhuis omlijst met een tal van activiteiten, die wordt georganiseerd door het Rode Kruis afdeling Hoeksche Waard en tal van andere verengingen uit de Hoeksche Waard. De voorbereidingen zijn in volle gang en jullie worden hierover op de website nog veel uitgebreider over geïnformeerd. Wat ik echter wel heel leuk vind is de bereidheid van iedereen om aan dit evenement mee te werken. De meeste teams trachten een elftal op de been te brengen en dat geldt ook voor de vrijwilligers die de organisatie erom heen moeten verzorgen. De kantinebezetting inclusief keuken was in korte tijd voor 24 uur geregeld!! Waar vind je dit nog? Ook dat is NSVV. Daarom zet de datum 18 en 19 december in je agenda en bezoek ook dit evenement als je niet actief bij het voetbal ben betrokken. Het is ook nog eens voor een goed doel en met een groot scherm proberen we ook 24 uur contact te houden met het glazen huis. Dus ook van Serious Request behoef je niets te missen.

Ook wil ik tenslotte nog even stilstaan bij de ledenvergadering van 20 November jl. Persoonlijk vond ik dat er met een kleine 80 leden veel te weinig leden waren. Hier is juist het podium waar je je mening kan laten horen. Volgens mij wordt je dan ook door het bestuur beter gehoord dan in de kantine!!!

Over de ledentevredenheid enquête kunnen jullie op de website voldoende lezen, dat hoef ik hier niet te herhalen. Het aantal dat de enquête hadden ingevuld viel mij dan wel weer mee. Hoewel er volop discussie werd gevoerd na de pauze, was de conclusie gemakkelijk samen te vatten: Het gaat op vele terreinen goed met NSVV, alleen onze sportieve ambities blijven ver achter bij onze verwachtingen. Dit gaat bij veel leden/supporters nogal heel erg knagen bleek wel tijdens de ledenvergadering. Onze supporters hebben vind ik recht van spreken. Ondanks dat de prestaties en het voetbal tegenvalt, blijven ze in groten getale de wedstrijden van ons 1e elftal bezoeken. In het begin van de column heb ik al aangegeven wat ons bestuur er van vindt. Ook voor hen moeten we ervoor zorgen, dat het sentiment omslaat.

Piet en Rob ereledenWaar ik nog wel even graag op wil terugkomen, is het afscheid van onze penningmeester Rob Reedijk. Nadat hij uit handen van de districtsvoorzitter van de KNVB een gouden speld had ontvangen, werd hij samen met onze secretaris Piet Bestebroer benoemd tot erelid van NSVV. Jarenlang hebben we aan deze titel geen aandacht besteed. Ten onrechte denk ik!! Het leek wel of deze titel alleen nog maar toebehoorde aan onze oudere leden en de huidige leden met grote verdienste niet meer voor deze eren titel in aanmerking komen. De uitreiking, de trots en de publiciteit geeft aan, dat we ten onrechte als bestuur hieraan te weinig aandacht hebben besteed. Vanaf nu zullen we nauwgezetter omgaan met deze titel. Iedereen wil uiteindelijk toch een stukje erkenning krijgen voor het werk, dat hij heeft gedaan. De woorden van Rob: “een gouden speld van de KNVB is leuk, maar het benoemd worden tot erelid van NSVV doe mij veel meer” geeft exact aan wat ik bedoel.

Tot volgende maand,

Arie Kruithof

 

DEEL DIT ITEM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *