MAATREGELEN COVID-19

Lees welke maatregelen NSVV neemt (laatste versie: 23-08-2021)

Van de Voorzitter – februari 2023

In de laatste ledenvergadering en ook bij mijn nieuwjaarspeech heb ik al aangegeven dat we een commissie bestuurlijke vernieuwing zouden gaan samenstellen. Deze commissie is er gekomen omdat het huidige bestuur van mening is dat er vers bloed aan het bestuur moet worden toegevoegd. Het huidige bestuur vindt dat “verversing” nodig is om te voorkomen dat de leden gaan vinden dat de houdbaarheidsdatum van het bestuur verstreken is.

Inmiddels heeft er een inventarisatie binnen het bestuur plaatsgevonden. Elk van de bestuursleden is gevraagd om naar de invulling van de eigen positie te kijken. Van de acht bestuursleden hebben er twee aangegeven aan het einde van het lopende seizoen definitief te willen stoppen met hun bestuursfunctie. Dit zijn Ben Prooij en Edwin Keizerwaard. De andere 6 bestuursleden hebben kenbaar gemaakt dat ze gefaseerd hun bestuurdersplaats willen afstaan wanneer er geschikte opvolgers zijn. Ook hebben ze aangegeven dat ze bereid zijn om hun opvolgers via een duo-zetel in te werken, zodat de overdracht zo soepel mogelijk kan plaatsvinden.

Laat voorgaande op je inwerken en trek dan met mij de conclusie dat geen van de huidige bestuursleden een volgende bestuurstermijn van drie jaar nog gaat aanvaarden. Actie is dus echt geboden om niet in een bestuurlijk vacuüm terecht te komen. Ook laat ik de column wel eens vooraf lezen door het bestuur. Ik had ook nog geschreven, dat een bestuursfunctie wel is waar vrijwillig is maar niet vrijblijvend en dat het in de huidige bestuursstructuur best wel veel tijd kost. Daar kreeg ik twee reacties op van bestuursleden, die vonden dat ik dit veel te negatief bracht. De mailtjes waren in enkele zinnen een goede stimulans om toch eens over een bestuursfunctie na te denken. Daarom hierbij deze twee reacties:

Bas Snijders:

Hoi Arie,

Ik ben in 2008 bij het bestuur gekomen, nadat jij mij enthousiast gemaakt had voor een rol binnen het bestuur. Nog steeds heb ik hier geen spijt van.

Rob Reedijk

Wel ben ik het met Bas eens, dat het verhaal over de bestuurlijke vernieuwing wel een positieve impuls kan gebruiken.

Het is toch gewoon hartstikke leuk om bestuurslid te zijn. Het verrijkt je leven op diverse gebieden en zeker ook de extra sociale contacten zijn top.

Denk dat we ook dat onder de aandacht moeten brengen.

Begin februari is de commissie bestuurlijke vernieuwing voor het eerst bij elkaar gekomen. Hierbij waren ook de 4 bestuursleden van het dagelijks bestuur aanwezig. Gezamenlijk hebben we de opdracht van de commissie bestuurlijke vernieuwing geformuleerd:

  • Is de huidige organisatie structuur van NSVV nog passend in de huidige tijd en indien dit niet het geval is, kom dan met voorstellen om deze structuur meer passend te maken;
  • Welke knelpunten bestaan er binnen onze vereniging en welke oplossingsrichtingen zijn er om deze knelpunten op te lossen of te verminderen; Hierbij kan bijvoorbeeld (niet limitatief) worden gedacht aan de beschikbaarheid van vrijwilligers, het bewaken van de cultuur van NSVV, de maatschappelijke functie van NSVV en de discussie betreffende prestatief versus recreatief voetbal;
  • Inventarisatie onder leden om te bepalen welke leden zich mogelijk kandidaat willen stellen voor een plaats in het nieuw te vormen bestuur.

Een ambitieuze opdracht waarbij we in onderling overleg hebben vastgesteld dat deze commissie aan het einde van het seizoen haar bevindingen gaat delen met de leden van NSVV. Dit gaat plaatsvinden in een buitengewone ledenvergadering waarbij de agenda en de presentatie door de commissie zelf wordt gedaan. Het huidige bestuur zal daarbij alleen faciliterend aanwezig zijn.

Belangrijk om te weten is wie er onderdeel uitmaken van deze commissie. Dit is belangrijk omdat leden ook zelf zelf proactief met een inbreng kunnen komen naar deze commissieleden. Ook kan het zijn dat de commissie zelf actief leden gaat benaderen, dit is iets dat de commissie zelf bepaalt. Ik denk dat het goed is om hier duidelijk te benadrukken dat de commissie 100% onafhankelijk van het bestuur opereert. Het huidige bestuur zal zich niet met de werkzaamheden en de bevindingen waar de commissie mee komt gaan bemoeien.

En dan komen we nu bij de vraag wie er nu in deze commissie hebben plaatsgenomen. De commissie bestaat op dit moment uit de volgende personen:

  • Casper Bleijenberg: speler bij de veteranen en oud leider van het 1e elftal;
  • Dion Tolenaars: speler van 3e elftal en afkomstig uit een familie die als vrijwilligers actief bij onze vereniging zijn betrokken;
  • Ruud Andeweg: vader van een speelster van 1 van onze meisjes/dames elftallen en als vrijwilliger onder meer actief als scheidsrechter;
  • Rini Dröge: speler van het 5e elftal en positief kritisch kijkend naar onze vereniging NSVV;
  • Nikki van der Zee: voetbalster van dames 1 en vertegenwoordiger van het dames voetbal. Voert met regelmaat gesprekken met de voorzitter om aan te geven hoe dingen anders kunnen (of moeten?) bij NSVV;
  • Martin van der Bok: sinds enkele jaren actief betrokken bij NSVV als speler van de veteranen en daarnaast zowel kledingsponsor als lid van de businessclub.

Hier wil ik het bij laten voor wat betreft de commissie bestuurlijke vernieuwing. Verdere communicatie over de voortgang van deze commissie zal alleen in overleg met en met toestemming van deze commissie plaatsvinden.

Door drukke werkzaamheden en verblijf in het buitenland is mijn column twee weken te laat. Excuus daarvoor, maar ik zal het goedmaken door mijn volgende column eerder te laten verschijnen en wel over drie weken. Daarin zal ik het hebben over het grote aantal vacatures bij de jeugd. Dit kan voor volgend seizoen de begeleiding & ondersteuning en daarmee de kwaliteit van onze jeugdopleiding negatief gaan beïnvloeden. Dat ik het niet in de column meeneem heeft niet te maken met het feit dat het onderwerp niet belangrijk is. Het is puur omdat anders mijn column veel te lang zou worden. Dit is overigens een reactie op mijn columns die ik vrij regelmatig krijg…. Vanwege de actualiteit heb ik het item bestuurlijke vernieuwing daarom voorrang gegeven.

Er is nog 1 onderwerp waar ik in deze column nog wel aandacht aan wil besteden. Dit gaat over het drinken in de kleedkamer na wedstrijden en trainingen waarbij eigen ingekochte drank wordt meegenomen.

Nu kan ik hier een hele tirade gaan afsteken (controle bij binnenkomst sportcomplex, sancties op overtredingen etc.) maar dat ga ik niet doen.

Ik wil in onderling overleg met elkaar tot een passende oplossing komen, waarin we zoveel mogelijk begrip moeten hebben om uit de huidige ontstane en gedoogde situatie te kunnen komen.

De prijzen van drank zijn sterk gestegen en ik kan jullie alvast verklappen dat het einde nog niet in zicht is. Iedereen die wel eens een café of restaurant bezoekt (veel van onze leden zijn trouw bezoekers van deze gelegenheden) weet dat in die gelegenheden de prijzen nog harder zijn gestegen dan bij ons op de vereniging.

Ik hoef niemand uit te leggen dat de kantineomzet voor de vereniging een belangrijke inkomstenbron is. Het zelf drank meenemen tast deze omzet aan en zal gecompenseerd moeten worden. Verhoging van de contributie ligt dan het meest voor de hand. Dat betekent dat leden het uiteindelijk weer zelf moeten betalen. Het moet uit de lengte of uit de breedte komen.

Last but not least leidt het zelf meenemen van drank in de kleedkamer ertoe dat elftallen veel later in de kantine verschijnen. Voor de vrijwilligers die achter de bar staan is dit een uiterst vervelende situatie. Ze staan op donderdag vaak te lang voor Jan met de korte achternaam achter de bar. Als we niets aan deze situatie doen, lopen we het risico dat we vrijwilligers op de donderdagavond gaan verliezen en dan komen we van de regen in de drup.

Nu de andere kant van de situatie. Een kratje bier in de kleedkamer van meer dan € 60 werkt natuurlijk deze situaties in de hand en daar moeten we als bestuur begrip voor hebben. Daarnaast kennen we als bestuur ook het gevoel van de 3e helft in de kleedkamer omdat we zelf ook gevoetbald hebben c.q. voetballen.

Dan de oplossingsrichting. Via het aanvoerdersoverleg gaan we met elkaar in gesprek. Er moet commitment komen dat wij als vereniging een krat bier tegen een zeer gereduceerd tarief gaan aanbieden. Exacte prijs weet

ik nog niet, want dat moet nog met de kantine commissie worden afgestemd. Daar staat tegenover dat het bij een kratje blijft en dat daarna de 3e helft in de kantine wordt voortgezet. Ik of wij hopen daar met jullie uit te kunnen komen en hoop ook op begrip vanuit jullie kant.

Naast de situatie bij de jeugd had ik het ook nog over de ontwikkelingen bij het damesvoetbal willen hebben. Genoeg stof in ieder geval om met jullie te blijven communiceren. Maar beloofd is beloofd, ik kom nog deze maand terug bij jullie met een nieuwe column.

Tot over drie weken.

Arie Kruithof

DEEL DIT ITEM