MAATREGELEN COVID-19

Lees welke maatregelen NSVV neemt (laatste versie: 23-08-2021)

Van de voorzitter – Januari 2019: de Nieuwjaarsspeech

Nieuwjaarspeech 5 januari 2019

Pech voor jullie. Ik ben er dit jaar zelf. Dus niet de humoristische speech van Rob Reedijk, maar de meer beschouwende en op inhoud gerichte speech van de voorzitter. Wat ik wel apart vind, is, dat ik bijna 12 jaar voorzitter ben van NSVV en werkelijk nooit iets heb overgeslagen. Alleen op mijn nieuwjaarstoespraken schijnt een vloek te rusten. Ik heb drie keer moeten afzeggen vanwege vervelende omstandigheden. Uit reacties van leden blijkt, dat ze dit niet vergeten en ik word er regelmatig nog aan herinnerd.

Anderzijds heeft het mij wel goed gedaan, dat veel leden het afgelopen jaar meestal een op een vroegen of het weer beter met mij ging en alle problemen op mijn werk weer een beetje waren opgelost. Gelukkig kan ik zeggen, dat de problemen grotendeels zijn opgelost en ik weer goed van kan slapen.

Genoeg gepraat over mijzelf. In de nieuwsbrief schreef ik al, dat het voor NSVV een goed jaar is geweest. Natuurlijk een soeverein kampioenschap van je 1e elftal helpt daarbij en is meer dan de slagroom op de taart. Het geeft de gehele vereniging een boost. Het verloren terrein in een jaar terugveroveren is iets, dat aanspreekt binnen de vereniging.

Dat komt omdat we ons zelf als vereniging tegoed vinden voor de 3e klasse. Vanaf de 3e klasse verval je in de grote grauwe middelmaat en tel je feitelijk niet meer mee. Dat leeft niet alleen bij bestuur, maar ook bij de supporters, de spelers, technische staf en zelfs bij de buitenwacht.

Als vereniging streven wij ernaar om minimaal een gezonde tweede klasser te zijn. De grootte van de vereniging, de opzet van onze organisatie, ons mooie sportcomplex en de goede financiële huishouding onderbouwen die ambitie. In het beleidsplan staat nu zelfs, dat het onze ambitie is om op termijn weer 1e klasser te worden. Ik kan jullie zeggen, daar is binnen bestuur driftig over gediscussieerd. Is dit nu reëel? Kan ik het met droge ogen vertellen aan onze leden op de nieuwjaarsreceptie? Vorig jaar zouden wij zijn weggehoond. Ons vertrouwen is niet alleen gebaseerd op hoe we nu voor staan in de 2e klasse maar VOORAL op het talent, dat wij nu al in ons 1e elftal hebben en het talent dat er nog aankomt in de komende jaren.

Omdat we trouw blijven aan onze DNA en daarom een herkenbare 1e elftal willen hebben is het wel een erg belangrijke voorwaarde, dat wij dit talent weten te behouden voor NSVV. Als dat lukt, dan zijn wij als bestuur ervan overtuigd, dat de 1e klasse op termijn een haalbare doelstelling moet zijn..

Voor alle duidelijkheid, momenteel zijn wij als bestuur ook al meer dan tevreden met onze rol in de 2e klasse Zuid.

Brengt ons op een traditioneel hoogtepunt in mijn nieuwjaarspeech: wie is volgend jaar trainer van ons 1e elftal? Ik moet u teleurstellen, want wij weten het nog niet. Begin van het seizoen is de beslissing genomen in de technische commissie om dit over de kerst heen te tillen. Door de gewijzigde competitieopzet vinden wij het tekort dag. De hele procedure wordt nu dus pas na de feestdagen opgestart.

Of Bas en Ton volgend jaar nog trainer zijn, dan weten we dus nog niet. Maar laat ik wel duidelijk zijn: De Technische commissie en het bestuur zijn heel tevreden met de trainers. De samenwerking, die bij toeval is ontstaan heeft geleid tot prima prestaties en een doorontwikkeling van het 1e elftal De opzet om te werken met trainers van eigen bodem bevalt ons prima. Veel beter, dan te werken met beroeps trainers, die van alles beweren, maar uiteindelijk alleen maar geïnteresseerd zijn in de prestaties van het 1e elftal. De rest vinden ze maar ballast.

Of na 4 jaar de chemie er nog is tussen selectie en trainers, zal bepalend zijn of zij volgend jaar nog trainer zullen zijn. Op het veld moet het immers gebeuren en daarbij is chemie erg belangrijk. Klein detail daarbij: ze moeten het zelf ook nog willen om door te gaan.

Dus het woord is aan de spelers en trainers of ze met elkaar verder willen. Als bestuur en TC waken wij er wel voor, dat het proces goed verloopt, omdat wij Bas en Ton als echte Nsvv ers ook in de toekomst graag bij NSVV willen blijven betrekken.

Maar het goede jaar 2018 en het daarbij behorende goede gevoel over NSVV is niet alleen gebaseerd op de prestaties van het 1e elftal maar op het functioneren van de gehele vereniging over de volle breedte. Alweer mooie woorden, maar ik kan het concretiseren met aansprekende voorbeelden uit de praktijk:

  • NSVV is een vereniging met 1000 leden op een inwonersaantal binnen Numansdorp van meer dan 9000 mensen. Laat die aantallen eens op je inwerken en begrijpt dan de impact die NSVV heeft op Numansdorp.
  • Sportief gezien hebben we het derde elftal opgewaardeerd, omdat we de komende jaren nog veel talent uit eigen kweek zien doorstromen;
  •  We hebben met succes ouder-informatieavonden gehouden om beter in contact te komen met onze nieuwe leden en hun ouders.
  • Deze avonden hebben ook weer geleid tot nieuwe vrijwilligers, waardoor NSVV haar vrijwilligersbestand zelfs ziet groeien. Dit in tegenstelling tot andere verenigingen. De vacatures bij de scheidsrechters zijn daar overigens ook een uitzondering op.
  • Onze sponsorbestand is nog nooit zo groot geweest met als gevolg, dat wij een recordopbrengst konden presenteren op onze ledenvergadering.
  • De kantine loopt als een tierelier. Ieder jaar zien we een toename in het gebruik. De beste kroeg van Numansdorp wordt het wel eens genoemd. Maar houdt er allemaal wel rekening mee, dat hij gerund wordt door vrijwilligers!!!
  • Een zeer actieve Activiteitencommissie, die echt inhoud geeft aan, dat NSVV meer is dan alleen voetbal.
  • Onze businessclub blijft een actieve club van meer dan 60 leden, betrokken bij de vereniging en jaarlijks een belangrijke sponsor van de club

Een aantal van u zullen denken Is dit niet te positief. Er gaat toch ook wel eens wat mis bij NSVV en op zaterdag hoor ik ook genoeg kritiek in de kantine op bestuur, trainers enz. ( WE zijn niet doof hoor). Natuurlijk waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Die zijn dit jaar gemaakt en zullen ook volgend jaar gemaakt worden.

Kritiek is ook goed vind ik altijd. Het bewijst dat er schwung zit in een vereniging en dat NSVV leeft en het de mensen bezighoudt. Maar de kritiek is vaak gebaseerd op individuele kwesties, en niet op structurele meningsverschillen of beleidskeuzes binnen de vereniging.

Het is echt niet alleen hosanna en er zijn echt wel zaken, waarover wij wakker kunnen liggen, omdat het ons zorgen baart. Bij de jeugd is er het afgelopen jaar weer goed werk geleverd en hebben we weer een stapje gezet om te komen tot een aansprekende regionale jeugdopleiding. Maar juist daar zien wij naar de toekomst toe donkere wolken verschijnen.

Bezorgdheid is gebaseerd op de sterk afnemende groei van onze jongste leden bij zowel de jongens als de meisjes. In mijn column op de website schreef ik er al over. De terugloop werd wel verwacht, omdat Numansdorp aan het vergrijzen is. Maar de snelheid van de terugloop heeft ons wel verrast. Gemiddeld worden er 50% minder kinderen geboren, dan zeg maar 10

jaar geleden. Dat zijn verontrustende cijfers. Als je er dan bij optelt, dat kinderen niet meer automatisch voor het voetballen kiezen, dan leidt dat tot problemen bij ongewijzigd beleid naar de toekomst toe. Minder kwantiteit is ook minder kwaliteit en dat heeft weer gevolgen voor onze regionale aantrekkingskracht. Ik ben bang, dat als je niets doet, we over enkele jaren in een negatieve spiraal terecht komen. Wat zijn de oplossingsrichtingen?

  • Meer nieuwbouw bij Numansdorp Zuid.
  • Acquisitie op basisscholen.

Of onze emotie aan de kant zetten en meer gaan samenwerken met onze collega voetbalverenigingen. Dit is naar de mening van het bestuur een belangrijke opdracht voor de bestuurders van de Hoeksche Waardse voetbalverenigingen. Maar dan moeten ze gaan praten en nadenken als bestuurder en niet als emotionele supporter. Eerlijk gezegd denk ik, dat dit proces nog jaren gaat duren . Eens met elkaar gaan praten is denk ik niet zonde van de tijd.

Tenslotte ook aandacht voor de verharding en agressie op en rondom onze voetbalvelden. NSVV is een afspiegeling van onze samenleving . Het oud en nieuw feest heeft landelijk maar weer eens bewezen, dat we aan het afglijden zijn in onze maatschappij en de tolerantiegrenzen zijn bereikt.

Als wij zien hoe scheidsrechters, die we erg hard nodig hebben worden bejegend door spelers, hoe vrijwilligers worden afgezeken, terwijl ze in hun vrije tijd kosteloos de vereniging willen helpen, zelfs ouders in gevecht komen met jeugdspelers, kleedkamers als een beestenboel worden achtergelaten en zo kan ik nog wel even doorgaan, dan is er ook binnen NSVV nog wel wat werk aan de winkel.

Vaak zie je het gebeuren, terwijl heel veel mensen gewoon passief toekijken. Ook hier zijn we NSVV zijn we met z’n allen en hebben we de taak om het goede voorbeeld te geven. Een beter leefbare samenleving begint bij ons zelf.

In dat verband wil ik positief afsluiten. Bij de kampioenswedstrijd van ons 1e elftal, hebben we na veel interne discussie vuurwerk toegestaan. Dit hebben we gedaan door samen te werken en goede afspraken te maken met laten we het zo zeggen het normaliter niet meest brave deel van onze vereniging. De wijze hoe ze ermee omgegaan zijn en hoe ze de minuut stilte respecteerden vanwege het overlijden van Jolanda Visser heeft binnen en buiten NSVV veel indruk gemaakt. Zo kan het dus ook!! Als we meer wederzijds respect voor elkaar tonen en met elkaar willen samenwerken kunnen we een stap voorwaarts zetten.

Met deze positieve constatering wil ik mijn speech afsluiten en iedereen een geweldig doch vooral gezond 2019 toewensen.

Bedankt voor de aandacht.

Arie Kruithof

DEEL DIT ITEM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *