MAATREGELEN COVID-19

Lees welke maatregelen NSVV neemt (laatste versie: 23-08-2021)

Van de Voorzitter – Juni 2019

Het zit er weer op. Ieder jaar begin ik zo aan mijn laatste column om dan te vervolgen, dat ik wel even toe ben aan geen voetbal. Meestal is dat van korte duur omdat gedurende de zomer de hang naar mijn clubje alweer toe begint te nemen. Dit jaar schrijf ik HET ZIT ER WEER OP met hoofdletters, omdat de laatste maand juni vanwege het vuurwerkincident wel erg heftig is geweest. Het heeft mij, daar ben ik eerlijk in, behoorlijk aangegrepen. Ik wil er niet meer teveel over zeggen, maar het voelde soms erg verwarrend aan. Als NSVV hebben we de afhandeling in stilzwijgen gedaan en ook het overleg naar de KNVB hebben we niet aan de grote klok gehangen. Maar het schuldgevoel naar Altena, blijdschap dat we door mochten in de nacompetitie, alle ophef van vele kanten en in de media, maar ook de steun vanuit de vereniging, het 1e elftal en in het bijzonder het bestuur gingen soms wel eens met mijn gevoel aan de haal. Ik ben blij, dat we het hebben kunnen afsluiten. Toch wil ik wel met nog een persoonlijk gevoel de gehele gebeurtenis afsluiten: Ik vind het bijzonder sneu voor de voetballers en supporters van VV Altena. Op deze manier het toetje van de competitie moeten missen voelt erg wrang en frustrerend aan, Ik denk, dat als het ons was overkomen met dezelfde gevoelens waren blijven zitten. Ik ben ervan overtuigd, dat als er meer met de hersens en minder met de emoties was overlegd de afloop voor beide partijen veel rechtvaardiger had kunnen plaatsvinden.

Sportief gezien, was het jammer dat het 1e elftal van NSVV 1 doelpunt tekort kwam om voor de tweede opvolgende jaar te promoveren. Of zoals het terecht in de krant stond: De competitie duurde voor NSVV een wedstrijd te lang. Als je er zo dicht bij ben, doet het zeer, maar ik weet ook zeker, dat na enkele weken dit gevoel weer zal verdwijnen. Want vooraf handen we hier voor getekend. We hebben onze doelstellingen meer dan gehaald en we gaan de zomer in met de gedachte, dat een stapje hoger in de 1e klasse geen utopie meer is, maar een reële ambitie, die we hopelijk in de komende jaren nog een keer gaan invullen. Persoonlijk vond ik het wel mooi om van dichtbij te zien, hoe het elftal naar elkaar is toegegroeid. Dit is echt wel eens anders geweest, de verdienste van onze trainers en een mooie basis om het nieuwe seizoen na de vakantie met optimisme in te gaan.

Maar NSVV is meer dan alleen de sportieve ambities. Het seizoen is afgesloten met een hele mooie familiedag. Het mooie weer, de intieme sfeer op het pleintje, de drukte en het bubble voetbal evenement zorgden voor een prachtige sfeer. Daarnaast ook voor een tevreden gevoel, dat we met z’n allen toch een heel mooi seizoen achter de rug hebben. Deze tevredenheid gaat wat mij betreft over de gehele breedte van de vereniging, waar we als NSVV best erg trots op mogen zijn. Ik wil er dan ook even stil bij staan en het concreter maken:

  • Dat NSVV nog steeds volledig draait op vrijwilligers en dat we ook dit jaar weer veel nieuwe vrijwilligers hebben mogen verwelkomen. Niet alleen de steeds grijzer wordende oude getrouwen, die de vereniging al vele jaren steunen maar ook jonge mannen en vrouwen, die met enthousiasme hun vrije tijd gebruiken om van NSVV een levende vereniging te maken;
  • De vele activiteiten die buiten het voetbal worden georganiseerd is toch wel het beste bewijs, dat NSVV meer is dan alleen voetbal. Eigenlijk wordt voor ieder lid en iedere leeftijdscategorie wel iets georganiseerd. Na de familiedag zijn bv. nog meer dan tachtig jeugdleden op zomerkamp geweest, wat ook voor de jeugd een mooie afsluiting was van het seizoen;
  • Wij hebben een breed gedragen bestuur, waarin momenteel meer bestuursleden zitten, dan eigenlijk volgens de verenigingsstatuten is toegestaan. Een van de bestuursleden zei het mooi op de afsluitende vergadering. Een breed bestuur voelt naar buiten toch beter aan dan een bestuur waarin dubbelfuncties vervuld moeten worden;
  • Onze kantine draaide weer top en wordt steeds meer een sociale bijeenkomst plaats waar Numansdorpers elkaar ontmoeten. Ook zorgde de hogere omzet dan vooraf was begroot voor de noodzakelijke financiële stabiliteit van de vereniging;
  • Dat geldt ook voor onze sponsors. Ook dit jaar zorgde de sponsors weer voor een stijgende omzet en zonder hun betrokkenheid zou er toch echt veel minder mogelijk zijn binnen NSVV.
  • Bij onze jeugd werd Jo 15.1 kampioen en JO 17.1 net niet. Maar het zijn erg talentvolle elftallen, die bij een goede begeleiding in de toekomst goede spelers kan voortbrengen voor het 1e elftal. Overigens is het goed om te zien, dat onze jeugdcommissie achter de schermen druk bezig is om ons jeugdafdeling weer op een hoger niveau te brengen. Met een door de KNVB georganiseerde kwaliteit en performance programma wordt zowel qua structuur als qua inhoud voor onze jeugdopleiding een verbeteringsprogramma opgesteld. Via extra specifiek hiervoor bestemde sponsorgelden is er ruimte gecreëerd om dit programma de komende drie jaar te ondersteunen!!! In het nieuwe seizoen kom ik er ongetwijfeld op terug.

Natuurlijk waren er ook tegenvallers. Naast natuurlijk het vuurwerkincident, zijn wij toch ook teleurgesteld in het tegenvallende jaar van ons hoogste jeugdelftal. Een talentvol elftal blijft eigenlijk ondanks hoge verwachtingen in het verleden met lege handen achter. Hopelijk vinden de talenten uit deze generatie in het 2e elftal alsnog de weg omhoog naar het eerste elftal.

Ook verontrustend vind ik, dat de groei van onderuit stagneert. Feitelijk kunnen we er weinig aan doen en zijn we afhankelijk van de nieuwe Gemeente Hoeksche Waard of Numansdorp voldoende woningcontingent krijgt om de ontwikkeling Numansdorp Zuid aan het water verder vorm te geven. Dit is niet alleen belangrijk voor NSVV, maar voor het gehele dorp Numansdorp. Op initiatief van NSVV zijn alle belangengroeperingen binnen onze woonkern voor de 1e keer bijeen gekomen in onze kantine. Doelstelling was om te bezien hoe wij als belangenbehartigers de ontwikkeling van Numansdorp ( en de noodzakelijke) groei informeel en via lobby’s verder kunnen ondersteunen. Ook hier zullen jullie volgend jaar meer over kunnen lezen. Daarnaast is het geen vanzelfsprekendheid meer dat jongentjes en meisjes gaan voetballen als ze 5 of 6 jaar oud zijn. We zullen actiever deze generatie moeten gaan benaderen om ze voor voetbal te interesseren.

Eerder vertelde ik vol trots, dat wij nog steeds kunnen steunen op een groot aantal vrijwilligers. Maar let op, het blijft een voortdurende bron van aandacht. Hebben we volgend jaar nog een EHBO ploeg? Komt de scheidsrechterscommissie van de grond? Als dat lukt, kunnen we hopelijk over meer scheidsrechters uit onze vereniging beschikken. De ambitie is om meer jeugdige leden te interesseren om de scheidsrechters cursus te gaan volgen en dit ook daarna actief op het veld in de praktijk te gaan brengen.

Het zit er dus op en ook volgend jaar hoop ik het vol te houden om maandelijks een column voor jullie te schrijven over het wel en wee van onze vereniging. Op de 1e plaats doe ik dat voor onze leden, omdat ik het een goede manier blijft vinden om met je leden te communiceren. Uit de reacties blijkt gelukkig, dat ik het niet voor niets doe en dat mijn columns door veel leden wordt gelezen. Doordat mijn “Van de Voorzitter” ook maandelijks op onze website staat, wordt het ook door de media en andere amateur voetballiefhebbers gelezen. Soms is, dat hinderlijk, omdat je niet in intimiteit met je leden kan communiceren. Maar anderzijds vind ik het toch leuk, dat mijn columns het afgelopen half jaar die keer uitgebreid de lokale media bereikten. De noodzakelijke samenwerking tussen de Hoekse Waardse voetbalclubs om de vergrijzing tegen te gaan, de zwarte lijst van spelers, die meer niet dan wel komen voetballen zonder opgaaf van reden en helaas ook mijn reactie op het vuurwerkincident kregen in de media veel aandacht. De aandacht voor mijn stukjes maken het toch minder moeilijk om maandelijks de discipline op te brengen om het voor jullie te schrijven.

Ik wens jullie een heel mooie vakantie toe met veel zon en plezier met vrienden en familie. Ik hoop jullie volgend jaar weer met veel zin op ons sportcomplex aan te treffen. Dan gaan we hopelijk weer een mooi voetbalseizoen met de nodige z’n ups en downs tegemoet.

Tot begin september.

Arie Kruithof

DEEL DIT ITEM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *