MAATREGELEN COVID-19

Lees welke maatregelen NSVV neemt (laatste versie: 23-08-2021)

Van de Voorzitter maart

Vorig jaar zijn we met veel energie begonnen aan de invoering van het damesvoetbal bij NSVV. Na een mislukt overleg met SSS  om het damesvoetbal gezamenlijk binnen Cromstrijen op te pakken  zijn we  ervoor gegaan om het zelfstandig in te voeren. Er is een damescommissie opgericht met mannen en vrouwen en ( !!) en die hadden veel meer respons dan verwacht. Resultaat was, dat we met 6 damesteams aan de start van de competitie konden verschijnen, hetgeen we echt niet hadden verwacht. We zijn nu ruim een half jaar verder en de laatste weken was er nogal wat kritiek van trainers en ouders op hoe wij met het dames voetbal omgaan binnen NSVV. Kritiek was niet ongenuanceerd, niet vol emoties of  destructief maar reëel en opbouwend.

Als bestuur zijn wij dan ook van mening, dat wij de kritiek erg serieus moeten nemen en er ook wat mee moeten gaan doen. Als NSVV zijn we trots , dat de introductie van het damesvoetbal met veel respons van meisjes en vrouwen heeft plaatsgevonden en daardoor is geslaagd. Wij hadden er zelfs eerder mee moeten beginnen is de algemene opinie. Het damesvoetbal is een toevoeging aan de vereniging. Het is niet te vergelijken met het mannenvoetbal, moet je ook niet doen, maar de dames voegen wel een nieuwe sfeer aan NSVV toe. Je moet op zaterdag alleen al eens in de kantine kijken, dan weet je dat het niet meer is als vroeger. Dus om alle misverstanden te voorkomen: Wij zijn blij dat het damesvoetbal binnen NSVV er is.

Maar… de praktijk is weerbarstiger en na de introductie van het damesvoetbal komen er ook wat haarscheurtjes. Of je het nu leuk vindt of niet, maar dat is volgens mij normaal als je met iets nieuws begint. Op papier lijkt het allemaal goed geregeld maar in de praktijk blijkt het toch niet allemaal vlekkeloos te werken. De laatste weken hebben wij dan ook kritiek via mail en telefoontjes gekregen. Samenvattend kwam de kritiek erop neer, dat er onvoldoende communicatie is, dat er geen aanspreekpunt is waar ze terecht kunnen, ze achtergesteld worden ten opzichte van de jongens, onvoldoende trainingsfaciliteiten hebben, er niet op kwaliteit wordt geselecteerd, de kleding niet in orde is. Mogelijk ben ik nog wat puntjes vergeten, maar de kritiek is niet mals en daarom moeten we er wat mee.

In de bestuursvergadering van maandag 29 februari is het onderwerp uitgebreid behandeld en heb ik als reactie op enkele mails van ouders en trainers de navolgende brief naar de hen toegestuurd.

Beste ,

Zoals afgesproken is jouw mail en de door geschetste problematiek uitgebreid onderwerp van gesprek geweest in de bestuursvergadering van afgelopen maandag. Wij onderschrijven, dat door de invoering van het damesvoetbal er knelpunten zijn ontstaan. Op zich is het niet vreemd, dat bij de invoering van een nieuwe tak van onze vereniging naast het al 70 jaar bestaande mannen/jongens voetbal er fricties ontstaan, omdat de praktijk nu eenmaal weerbarstig is. Als bestuur willen wij ons inspannen om deze knelpunten zo goed mogelijk op te lossen. Er moet echter wel begrip zijn, dat een aantal door jullie gesignaleerde knelpunten niet zomaar zijn op te lossen.

Om die reden is het besluit genomen, dat wij jouw mail en de geconstateerde knelpunten met een delegatie van het bestuur gaan bespreken met de commissie damesvoetbal. Zoals het er nu naar uitziet, zal deze afspraak plaatsvinden tussen 17 en 24 maart. Getracht wordt momenteel tot een afspraak te komen, omdat er nogal wat mensen bij zijn betrokken. Na 24 maart zullen wij zo snel als mogelijk is met jullie in contact treden. Bedoeling is, dat er een gesprek plaatsvindt met dezelfde delegatie van het bestuur, een delegatie van het damesvoetbal en een aantal trainers en leiders van de dames elftallen. Heb jij nog suggesties wie daar vanuit de trainers en leiders bij aanwezig kunnen zijn? Ik hoor  dat graag van jou.  Ons streven is wel, dat er eind april een plan ligt, hoe wij komend seizoen kunnen voorkomen dat deze discussie opnieuw ontstaat en de damesafdeling zich ondergewaardeerd voelt.

In de bestuursvergadering zijn echter wel een aantal constateringen gedaan, die ik wel met je wil delen:

  • Wij onderkennen, dat de communicatie richting de damesvoetbal verbeterd moet worden. Dit zou al veel irritatie weggenomen hebben. Belangrijk is, dat we op dit punt zo spoedig mogelijk verbeteringen gaan doorvoeren.
  • Iedereen binnen de vereniging moet onderkennen, dat wij door de snelle groei problemen hebben met de veld- en kleedkamerbezetting. Wij binnen NSVV van iedereen verwachten, dat hij/zij daar begrip voor heeft en zo constructief mogelijk zijn bijdrage levert om met deze knelpunten om te gaan.
  • Wij als vereniging ondanks de knelpunten blij zijn met de groei van het ledenaantal binnen onze vereniging en dat we liever met deze problemen worden geconfronteerd, dan zoals veel verenigingen wij moeten dealen met een alsmaar dalend ledenaantal. Dit moet iedereen binnen de vereniging ook beseffen!!
  • NSVV heeft een recreatieve functie maar als vereniging ook zeker sportieve ambities. De sportieve ambities zijn als smeerolie voor de vereniging en om dit te kunnen realiseren moeten er ook faciliteiten geschept worden om deze doelstelling te kunnen realiseren. Deze beleidsdoelstelling staat binnen NSVV absoluut niet ter discussie.
  • Wij waren al bezig om te onderzoeken of er een tweede kunstgrasveld aangelegd kan worden. Wij waren hierover al met de gemeente in gesprek. Besloten is wel, dat wij zo veel mogelijk willen zorgen dat dit onderzoek zo snel als mogelijk is, wordt afgerond. Wij hebben de Gemeente al ingelicht, dat er qua veldbezetting er problemen zijn en dat we echt op korte termijn met een oplossingsrichting moeten komen

Ik hoop, dat dit antwoord enige duidelijkheid geeft, hoe wij de knelpunten willen gaan aanpakken en dat het ook vertrouwen geeft om het met elkaar op te lossen.  Ik hoop je op korte termijn te ontmoeten om in groter verband verder te praten over de door jou geconstateerde problematiek. De intentie van het bestuur is er om te komen tot constructieve afspraken. In ieder geval bedankt dat je de moeite hebt genomen om e.e.a duidelijk en uitgebreid in een mail te beschrijven.

Met vriendelijke groet,

Deze brief geeft een goede samenvatting, dat we de kritiek serieus nemen, wat we er mee gaan doen, maar ook wat onze opvatting over een aantal uitgangspunten. Ik had het nu wel weer op een andere manier kunnen gaan opschrijven, maar op advies van enkele bestuursleden heb ik mijn schriftelijke reactie maar integraal overgenomen, omdat het volgens hen “de lading goed dekt”.

Dus nogmaals, wij zijn blij als NSVV dat we damesvoetbal hebben geïntroduceerd, onderkennen de kritiek en hopelijk blijkt ook uit deze column dat we er serieus mee om willen gaan en het niet in de doofpot stoppen en er openlijk over willen communiceren.

Hoe serieus je met kritiek omgaat blijkt  gaat uiteindelijk niet om  woorden,  maar om daden.

Tot volgende maand.

Arie Kruithof

DEEL DIT ITEM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *