MAATREGELEN COVID-19

Lees welke maatregelen NSVV neemt (laatste versie: 23-08-2021)

Van de Voorzitter – November 2018

Op vrijdagavond 2 november heeft de ledenvergadering van NSVV weer plaatsgevonden. Als het overgrote deel van onze leden hierbij was geweest, dat had ik deze column niet behoeven te schrijven!! Maar dat was dus niet zo. De opkomst was zelfs erg matig met ongeveer 55 leden ( inclusief bestuur). Ooit bij mijn aantreden heb ik wel eens gezegd, dat als er geen minimaal 100 leden op de vergadering komen, dat ik dan mijn zetel ter beschikking zou stellen. Achtergrond van die opmerking was, dat je wel een keer per jaar meer betrokkenheid mag vragen van je leden. Dat ter beschikking stellen van mijn functie doe ik nu maar niet. Want eigenlijk moeten wij het boetenkleed een beetje aantrekken, omdat we de communicatie rond de ledenvergadering te laat hebben opgestart. Gewoon een kwestie van druk met andere zaken binnen de vereniging bezig zijn. Ineens kom je dan tot de harde realiteitszin, dat een goede week voor de vergadering er te weinig over de vergadering is gecommuniceerd met de leden. Als voorzitter moet ik als eindverantwoordelijke mij dat het meeste aantrekken. Sorry, daarvoor en als compensatie zal ik de lage opkomst niet gebruiken om af te treden. Maar volgend jaar verwachten wij weer een opkomst boven de 100 leden.

Vaak wordt er vanuit ervaring gezegd, dat de opkomst laag is als het goed gaat en dat de kantine vol zit als er problemen zijn. Als deze boerenwijsheid waar is, gaat het goed met NSVV. In financiële zin, aangedreven door de kantine- en sponsor inkomsten klopt dit zeker. Wij kunnen dit buiten de ledenvergadering moeilijk met jullie communiceren, omdat je gehele hebben en houden op het web site voor iedereen buiten NSVV ook inzichtelijk is en dat willen we niet. Als je meer financiële informatie wil, moet je even bij onze secretaris Piet Bestebroer langs gaan, dan krijg je de jaarrekening op papier.

Bij Piet is ook is ook het nieuwe beleidsplan op te vragen, die wij op de ledenvergadering hebben gepresenteerd. Dit beleidsplan komt wel, maar ook hier zonder financiële gegevens op de web site van NSVV. Wil je het volledig met financiële onderbouwing inzien, dan moet je er even moeite voor doen en naar Piet gaan als je op ons voetbalcomplex bent.

Op de ledenvergadering hebben geprobeerd om er geen ellenlange presentatie van te maken. Dat hebben we gedaan door de presentatie interactief te maken, door voor het onderwerp een stelling te bediscussiëren met de leden. Tevens hebben de presentatie beperkt tot vier hoofdonderwerpen die naar onze mening momenteel hot zijn. Deze onderwerpen zal ik in deze column nog eens in het kort behandelen.

Het ons motto nieuwe beleidsplan is duurzaam, behouden wat je hebt. Dus niet groei maar koesteren wat we hebben en er moeite ( heel veel) voor doen om dat te behouden, wat een hele uitdaging is. De vergrijzing binnen Numansdorp is zo sterk, dat als NSVV niet meer regionaal op de kaart zetten onze jeugdafdeling op de middellange termijn gaat halveren!! Ook een verdubbeling van onze financiële begroting, zoals dat in de afgelopen 10 jaar is gebeurd, gaat niet meer plaatsvinden. Qua sponsorinkomsten zitten we absoluut op het maximum van onze kunnen. Dit in stand houden en zorgen dat we niet teveel van enkele sponsors afhankelijk zijn, is een grote uitdaging. Het goed doorgeven van de vereniging aan de volgende generatie is ook een onderwerp van het plan. De kern van het bestuur zit al meer dan 10 jaar bij elkaar en dat dit nog 10 jaar zo blijft voortbestaan is een utopie. Als bestuur de taak om dit transformatieproces zo ongestoord mogelijk te laten plaatsvinden. Uitdagingen, die waarschijnlijk een gehele beleidsperiode onze aandacht zal vragen.

Als tweede onderwerp stond de jeugd op de agenda. Overigens evenals vorig jaar, wat aangeeft dat de jeugd het voortbestaan of anders gezegd de levensader van onze vereniging is. Voor onze sportieve ambities zijn wij bijna volledig afhankelijk van de doorstroming vanuit de jeugd. In de laatste 5 jaar is er veel energie gestoken om onze jeugd op een hoger niveau te laten voetballen. Als je vergelijkt naar op welk niveau onze standaardteams nu voetballen ten opzichte van 5 jaar terug dan is er absoluut veel vooruitgang geboekt. Indertijd zijn wij met de werkgroep VIOS ( Vooruitgang is ons streven voor onze jeugdopleiding) van start gegaan. Daarna is er met een nieuwe jeugdcommissie een vervolg eraan gegeven. Momenteel spreken we intern over het jeugdplan 3.0. Beleids of visie notities zijn er het afgelopen jaren genoeg gemaakt. In de huidige

visienota proberen we beleid te concretiseren in concrete actiepunten. Actiepunten, die ertoe leiden, dat onze teams zo goed mogelijk worden begeleid, onze jeugdvoetballers daardoor individueel beter worden en wij in de regio buiten Numansdorp aantrekkelijk zijn om er te komen voetballen. Dat onze vereniging regionaal moet gaan denken was 5 jaar geleden een hele discussie binnen de vereniging. Nu ziet iedereen de nut en noodzaak en is het een doelstelling geworden.

Als 3e onderwerp kwam de vrijwilliger als fundament voor onze vereniging aan de orde. Ondanks dat bij veel verenigingen er een tekort is aan vrijwilligers en kunnen vacatures alleen met financiële sancties en verplichtingen worden ingevuld. NSVV durft de uitdaging aan door haar leden te enthousiasmeren, zorg te dragen voor voldoende dynamiek en een gezellige vereniging te zijn, waar je graag vertoeft en bij wilt horen, waardoor het kan blijven steunen op het onverplichte vrijwilligerswerk. Wij zijn niet van een andere planeet en realiseren ons dondersgoed, dat dit niet van zelf gaat. Er moet een duidelijk beleid zijn en is er behoefte aan een vrijwilligerscoördinator, die in de dagelijkse praktijk hieraan invulling geeft. Met steun van de Rabobank is er een opleidingstraject opgestart om de vrijwilliger meer te ondersteunen in haar of zijn taken. Dat er nog genoeg animo is voor het vrijwilligerswerk blijkt wel uit de ingevulde formulieren tijdens, die tijdens de ouder informatieavonden zijn ingevuld. Op dit formulier stond ook de vraag of je bereid bent om vrijwilligerswerk voor NSVV te verrichten. Veel ouders hebben deze vraag positief beantwoord. Met enkele vrijwilligers is het bestuur momenteel druk doende om deze ouders telefonisch te benaderen. De respons, die wij krijgen, geeft ons moed dat we nog steeds een goede invulling kunnen geven aan de vele functies, die er binnen NSVV zijn.

Ten slotte hebben de sportieve ambities als laatste hoofdonderwerp centraal gestaan op de vergadering. Want hier willen we wel verder groeien. Het motto van het beleidsplan duurzaam, behouden wat je hebt, slaat niet op onze sportieve ambities. Zonder sportieve ambities gaat de dynamiek uit een vereniging en zouden wij als vereniging de uitdaging verliezen. Anderzijds is het natuurlijk van belang, dat iedereen zich thuis voelt bij onze vereniging en dat er een gezond evenwicht is tussen onze sportieve ambities versus het voetballen op een lager niveau en het zijn van het sociale netwerk van Numansdorp. Maar sportief is de grote uitdaging/ambitie om door te groeien naar de 1e klasse. Het is lang geleden, dat wij een dergelijke stoere ambitie durfde uit te spreken. Er is genoeg talent binnen NSVV om die ambitie te hebben vinden wij als bestuur. Als afgeleide moet je dan wel zorgen voor een goede opleiding, die deze talenten voortbrengt en een 2e en 3e elftal, die op een goed niveau speelt en daarmee kunnen fungeren als opleidingselftallen.

Kort samengevat is NSVV een financieel gezonde vereniging, die graag wilt behouden wat ze de laatste jaren hebben opgebouwd. Door een goede jeugdopleiding kunnen we hogere sportieve ambities hebben met als ambitie 1e klasse, al mag dat nooit ten koste gaan van het verenigingsgevoel, bij ons vrijwilligers, die enthousiast ervoor zorgen dat de continuïteit van NSVV gewaarborgd is.

Tot volgende maand

Arie Kruithof

DEEL DIT ITEM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *