MAATREGELEN COVID-19

Lees welke maatregelen NSVV neemt (laatste versie: 23-08-2021)

Van de Voorzitter – november 2021

Normaliter moet ik toch altijd vooraf even goed nadenken, waar ik over wil schrijven. Deze maand kan ik zo aan mijn column beginnen, omdat de onderwerpen al drie weken bijna 24 uur in mijn hoofd zitten. Onverwacht is het hele land, nee, de hele wereld weer in de ban van het Corona virus. De maatregelen hebben vanzelfsprekend ook weer een grote impact op onze vereniging. Het noodzaakt het bestuur weer maatregelen af te kondigen, die een grote impact hebben op onze bewegingsvrijheid op het sportcomplex. De door ons aangekondigde maatregelen ontspoorde doordat een groep leden via onze website aanvankelijk hun ongenoegen uitten over de aangekondigde maatregelen. Wat aanvankelijk aanvoelde als onvrede over de tweedeling in onze maatschappij over gevaccineerde en niet gevaccineerde en het ongenoegen, dat het bestuur van NSVV zich committeerde aan de overheidsmaatregelen, ontspoorde volledig. Dit terwijl het ter discussie stellen op zich natuurlijk een democratisch recht is. Bedwelmd door bier werden uitingen gedaan, deels onder gefingeerde namen van leden, die voor 100% niet door de beugel kunnen. De consternatie op de website was aanvankelijk voor mij, maar vlak erna voor het voltallige bestuur, met onderling volledig commitment, aanleiding om als bestuur af te treden.

Op zondagmiddag wisten wij al, dat de aankondiging van ons aftreden veel commotie zou opleveren. Maar de reacties, die snel volgden na de publicatie op onze website waren ongekend. Veel leden, maar ook collega sportclubs, onbekenden, politie, gemeente en natuurlijk de media reageerden bijna gelijk.  Alle reacties hadden dezelfde strekking: afschuw over de publicaties en  waardering voor het bestuur, dat we met een duidelijk statement kwamen en het niet over “onze kant lieten gaan”. Zelf kon ik mij binnen en buiten Numansdorp niet meer tonen zonder dat het incident ter sprake kwam. Voor ons voelden de reacties aan, dat de overgrote meestal zwijgende meerderheid zich openlijk uitsprak tegen de kleine minderheid, die zich vaak norm overschrijdend afkeert tegen de vrijheid beperkende corona maatregelen.

Als bestuur zouden we liegen als ik nu zou schrijven, dat de vele reacties en de uitwerking die ons statement heeft gehad, ons niet goed gedaan heeft. Maar dat was niet onze doelstelling. Het gebeuren heeft bij ons emoties losgemaakt, die een welbekende druppel waren, hoe wij met elkaar omgaan binnen de vereniging. Ik heb het al vaak geschreven en doe het hier nog maar een keer, maar alle bestuursleden zijn gewoon leden van de club, die veel tijd beschikbaar stellen om NSVV te laten functioneren. Ze doen dit onbetaald en nemen vaak de shit die ze over zich heen krijgen op de koop toe, omdat ze ondanks alles de club in hun hart hebben gesloten. Ze doen dat op een wijze, die voor veel leden en niet leden niet is te bevatten of te begrijpen. Veel wordt geslikt, maar het gevoel krijgen, dat je een veredelde BOA bent op je vrije zaterdag gaat te ver. Het ‘NSVV zijn we met z’n allen’ gevoel is ver te zoeken, indien toch een behoorlijk aantal leden van alles verzinnen om de genomen maatregelen aan hun laars te lappen. Ook daar was ons statement op gericht. Op de dag van de publicaties had ik juist ’s morgens bij de voorbereiding van de geplande ledenvergadering nog gezegd, dat gezag van het bestuur en de acceptatie ervan door de leden een groot goed is en ook noodzakelijk is om goed te kunnen functioneren. Het zal duidelijk zijn, dat wij vonden dat het gezag in het gedrang was gekomen en dat herstel hiervan en anders de consequenties nemen (aftreden) aan de orde was. De vele steunbetuigingen binnen en buiten de club, maar ook de gesprekken met de leden, die deze commotie hebben veroorzaakt hebben ons gesterkt om door te gaan als bestuur. Daar vanwege de Corona maatregelen de ledenvergadering  voorlopig niet gehouden kan worden,  hebben wij  geen andere keuze dan om op 6 december, als wij onze laatste bestuursvergadering houden, de demissionaire status op te heffen en weer vol in functie te zijn. Mijn mede bestuursleden zullen bij het lezen van de demissionaire status van het bestuur wel glimlachen, omdat we na 7 november juist zijn overladen met werkzaamheden.

Maar hoe zit het nu met degenen, die deze ophef hebben veroorzaakt? Veel leden hadden in hun reactie hun mening (als goed bedoelde ondersteuning) al klaar. Deze leden moesten geroyeerd worden. Het onderwerp zou tijdens de ledenvergadering van 22 november als eerste aan de orde komen en daar zou dan de steun voor het bestuur worden uitgesproken en het schorsen van de “daders” the finishing touch zijn om het gebeuren achter ons te laten en weer over gaan tot de orde van de dag. Ik ben blij, dat de ledenvergadering niet is doorgegaan. Dan was de grote zwijgende meerderheid aanwezig geweest, omdat ze via de QR code toegang hebben tot de vergadering. De kleine minderheid, die niet gevaccineerd zijn en die ook in veel reacties naar het bestuur hun afschuw over de publicaties hebben uitgesproken zouden niet aanwezig kunnen zijn, omdat ze vanwege de Corona maatregelen geen toegang tot de kantine hebben. Dit betekent, dat de hele discussie over de impact van de Corona maatregelen voor NSVV gevoerd zou worden door een groep gelijkgestemden. Het voelde voor ons aan als een slager, die zijn eigen vlees keurt.

De leden, die verantwoordelijk zijn voor het gebruik van de gefingeerde namen en norm overschrijdende teksten op de website hebben zich uit eigen beweging bij ons gemeld. Ze hebben oprechte berouw getoond en ook uitgesproken, dat ze spijt hebben als haren op hun hoofd en onderkennen, dat het totaal uit de hand is gelopen. Wij hebben ervoor gekozen om de bewuste leden anoniem te houden en ze niet publiekelijk te schorsen. Het zijn leden die, denken wij,  goed bekend staan binnen de vereniging en het niet verdienen om vanwege deze misstap voor lange tijd gebrandmerkt te worden. Ook deze beslissing is door het bestuur unaniem genomen en hierin speelde onze leuze “NSVV zijn we met z’n allen” een belangrijke rol. Een van de vervelendste opmerkingen van de reacties op de website vond ik dat ze “NSVV zijn we met z’n allen” in het belachelijke trokken. Inhoudelijk ga ik er verder maar niet op in, dat is al genoeg gedaan. Daarom vind ik, dat we als bestuur het goede voorbeeld moeten laten  zien hoe we “NSVV zijn we met z’n allen” zijn. We hebben een statement gemaakt als bestuur, er is veel ophef en ondersteuning geweest uit alle geledingen. De betrokken leden hebben berouw getoond, we hebben met hen een goed gesprek gehad en nu moeten we er een dikke streep onder zetten. Er wordt al genoeg gepolariseerd in de samenleving en laten wij het goede voorbeeld geven door op goede voet weer met elkaar verder te gaan. Alleen met schorsen kom je er niet, je moet ook vooruitkijken en gezamenlijk weer verder gaan. Punt uit!!!    

Dat we als bestuur weer verder gaan, betekent niet dat we niet goed moeten nadenken over de toekomst van NSVV. Op de ledenvergadering hadden we dit onderwerp interactief met onze leden willen bespreken. Feitelijk zouden we drie thema’s onze leden willen bespreken:

  • De structuur van de vereniging. Voldoet de huidige structuur nog wel in een tijd, waarin het besturen  van een vereniging steeds tijdrover en intensiever wordt? Daarnaast wordt de problematiek ook steeds ingewikkelder. Kun je het besturen van een vereniging nog wel alleen aan vrijwilligers overlaten?
  • Het vrijwilligersbestand vergrijst met het jaar. We kunnen onze ogen niet langer sluiten voor allerlei maatschappelijke en sociale ontwikkelingen en moeten nadenken hoe we ons vrijwilligersbestand op peil houden, waarbij ze ook nog van binnenuit enthousiast en gemotiveerd moeten zijn. Een uitdaging, die doorlopend onze aandacht vraagt;
  • Wij vinden, dat er vers bloed moet komen in het bestuur. Veel bestuursleden vervullen deze functie al lang en iedereen binnen de vereniging lijkt dit best te vinden. Er zijn genoeg voorbeelden van verenigingen, waarbij er onvoldoende aandacht was voor vernieuwing en het bestuur langzaam verouderde. Gevolg was, dat na de bestuur mutaties het weer lang duurde, voordat de schwung  binnen de vereniging weer terugkeerde. Laat ons dat niet overkomen en tijdig gaan nadenken over de opvolging.  

Deze thema’s willen wij in de komende periode wel de volle aandacht geven, maar wanneer we weer normaal kunnen gaan functioneren is langzamerhand voor iedereen een raadsel. Maar de Corona pandemie lijkt de voetbalwereld weer in ieder geval  tot eind januari stil te leggen. Wij als bestuur vinden, dat er de hoogste prioriteit gegeven moet worden dat de trainingen en de wedstrijden doorgang kunnen vinden. Intern zeggen we gekscherend, dat de 1e drie prioriteiten momenteel zijn ‘doorgaan met trainingen en de competitie’ en dat als prioriteit nummer 1 tot 3.  Alle andere zaken moeten hieraan ondergeschikt worden gemaakt. Het is niet anders!! Dit betekent voor NSVV, dat naast de ledenvergadering, ook de activiteiten van de activiteiten commissie en waarschijnlijk  ook de nieuwjaarsreceptie geen doorgang kan vinden.

Daarom proberen we bij NSVV de door de overheid opgelegde regels zoveel mogelijk na te leven, vanuit de gedachte dat dit de beste garantie biedt dat we kunnen blijven voetballen. Dat is immers onze hoogste prioriteit. Een competitie weer niet afmaken zou desastreus zijn voor het amateurvoetbal. Daarom vind ik het eigenlijk stuitend dat zoveel verenigingen proberen om de regels te ondermijnen. Ik wil geen klokkenluider zijn maar dat zoveel besturen van verenigingen lopen te ageren dat de KNVB niet functioneert, de regels van de overheid niet kloppen en de Gemeente de verenigingen  niet ondersteunt zonder dat ze eerst  de balk uit de eigen ogen halen. Veel clubs maken er in mijn ogen een zooitje van  en nemen het niet te nauw met de handhaving. Wat een amateurisme en lekker loyaal naar de collega verenigingen die wel de regels proberen na te leven. Hierdoor moeten we discussies aangaan met teams, die we eerst van de noodzaak van de naleving  hebben overtuigd en nu met eigen ogen zien dat veel verenigingen er nauwelijks iets aan doen. Ik vind het in ieder geval geen reclame voor het amateurvoetbal. Laten deze bestuurders a.u.b. niet straks weer gaan huilebalken, dat sporten zo gezond is en dat ze het niet begrijpen dat de sport weer zo hard getroffen wordt. Dit moest er even uit.

 Ik hoop dat de leden beseffen, dat ook bij ons de gehele Corona handhaving  de neus uit komt. Maar wij dit louter en alleen doen om het voetbal (competitie en trainingen) bij NSVV door te laten gaan.

Tot de volgende maand.

Arie Kruithof

DEEL DIT ITEM

2 reacties

  1. Een taakstrafje of een kantineverbod voor een periode lijkt mij een redelijke straf voor deze dwaze figuren

  2. Goedenavond,

    Dit is een reactie welke laat zien waar het in heel de samenleving al een hele tijd mis gaat. Je weet half nog niet eens de feiten en vormt een mening puur op basis van geruchten en bovenstaand bericht (wat niks suggereert). Hoe kan je dan pleiten voor een taakstraf? Hierdoor komen mensen in een kwaad daglicht zonder dat je überhaupt weet wat is er gebeurt.

    Fijne avond.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *