MAATREGELEN COVID-19

Lees welke maatregelen NSVV neemt (laatste versie: 23-08-2021)

Van de Voorzitter – november 2022

NSVV is periodekampioen na 8 wedstrijden. Dat is een mooie prestatie van ons 1e elftal. Half november zijn we al verzekerd van een extra toetje na afloop van de competitie. Volgens mij, maar hierin ben ik niet zo Bijbelvast, is het de 1e keer, dat we de 1e periodetitel winnen. Deze zekerheid is fijn, omdat meestal de strijd om de promotie via de nacompetitie plaatsvindt op een moment, dat het qua sfeer en weer het de leukste momenten zijn om op een sportcomplex te vertoeven. Er is maar een situatie denkbaar, dat we niet in de nacompetitie voetballen en dat is als we kampioen worden. Bewust hebben we er niet veel aan gedaan, omdat onze doelstelling is om kampioen te worden. Net zoals Louis van Gaal zijn we niet bang om onze ambities hardop uit te spreken. Dit betekent echter niet, dat je het ook zomaar wordt. “Parijs is nog ver” is een bekende uitspraak van de legendarische wielrenner Joop Zoetemelk. Hetzelfde geldt ook voor de competitie, die is nog heel lang. Er kan nog veel gebeuren, waardoor je mogelijk de periodetitel nog meer gaat waarderen. De wedstrijd tegen Hellevoetsluis, waarin de periodetitel werd behaald, was de 1e wedstrijd van het seizoen, waarbij de tegenstander eigenlijk meer recht had op de winst. Dus er zijn echt ook in deze klasse tegenstanders waar we onze tanden op gaan stuk zouden kunnen bijten. Daarnaast hadden we vorig jaar veel geblesseerde spelers. Soms leek het wel, dat er een half elftal (dat was ook zo) geblesseerd langs de kant stond. Nu is op enkele spelers na de gehele selectie fit en dat geldt ook voor ons 2e en 3e elftal. Maar dat kan zomaar omslaan en daarom moeten we blij zijn met de periodetitel, want hij kan echt nog wel van pas komen aan het einde van het seizoen. De ambitie uitspreken, dat je kampioen wilt worden, wil zeggen dat je er echt om wilt strijden en dat je ook een van de kandidaten bent, maar niet dat je het ook wordt.

Waar ik ook echt blij van wordt, is dat Corona de 1e competitiehelft niet meer gaat verstoren. Soms lijkt het dat de Corona epidemie ver van ons verwijderd is en is uitgedoofd. Maar een maand geleden kwamen er toch verontrustende geluiden uit de medische wereld. Het was maar kort, dat er sprake was van een sterke stijging van de ziekenhuisopnames . Maar sindsdien is het aantal opnames weer gedaald, krijgen veel mensen een herhaalprik en lijkt de corona epidemie geen spelbreker meer te worden. Het is bijna zeker, dat we na twee jaar stil gelegen te hebben in de wintermaanden, de 1e competitie helft kunnen afronden, ons traditionele klaverjas toernooi kunnen houden en dat we op 7 januari weer eens na drie jaar onze nieuwjaarsreceptie kunnen organiseren. Veel mensen zullen bij het lezen denken, moet hij het daar nu nog over hebben, maar het spookbeeld van een leeg sportcomplex zit nog te veel in mijn hoofd om er niet op gezette tijden over na te denken. Ik ben gewoon blij, dat we weer niet terechtkomen in een situatie, dat Coronaregels de sfeer op ons sportcomplex bepalen.

Bewust heb ik nog een week gewacht met mijn column om te kunnen berichten over het verloop van onze ledenvergadering. Door de Activiteitencommissie was de “belangrijkste” vergadering van onze vereniging onder de aandacht gebracht bij onze leden. De ledenvergadering was gelukkig druk bezocht. Er waren tussen de 80 en 90 aanwezigen en dan mag je erover spreken, dat de vergadering druk bezocht was. Daarnaast viel mij op, dat er opvallend veel jeugdige leden waren en ook de dames goed waren vertegenwoordigd.

Naast de reguliere agendapunten werd er stilgestaan bij de energiecrisis, die ook voor NSVV leidt tot een sterke stijging van de energiekosten, het nieuwe vrijwilligersbeleid, dat geïntroduceerd gaat worden en de bestuurlijke vernieuwing, die het bestuur op gang wilt brengen

Door onze penningmeester werd de consequenties toegelicht van de gestegen energieprijzen. In de media is hierover de laatste week vel aandacht geweest, omdat veel sportclubs dreigen te bezwijken onder de energielasten. Noodgedwongen hebben we hierop aan het begin van het jaar moeten anticiperen door te investeren in Led verlichting op veld 2 en 6. Daarnaast zijn de verwarmingsketels bij de kleedkamers en het clubgebouw vervangen, zodat het gasgebruik behoorlijk omlaag kan. Deze investeringen hebben we als vereniging zelf moeten betalen en andere mogelijke ( gewenste) investeringen op een lager pitje gezet, omdat we prioriteit moeten geven aan de energiebesparende investeringen. Ondanks deze investeringen hebben we begroot, dat de energiekosten dit jaar zullen verdubbelen van € 30.000 naar € 60.000. Hierdoor ontstaat er een klein exploitatieverlies, dat we wel kunnen dragen, omdat we een behoorlijke liquiditeitsbuffer de laatste jaren hebben opgebouwd. Maar het is uitkijken met de financiën, ik hoop dat iedereen zich dit realiseert, dat niet alles zomaar kan. Door het opgebouwde buffer behoeven de contributies niet omhoog, maar we kijken het aan tot de zomer. Dan kan het mogelijk zijn dat we gedwongen worden om maatregelen te nemen door het douchen te beperken, dan wel dat we de contributie toch omhoog moeten laten gaan om de gestegen kosten te kunnen dekken.

Ook is gesproken over de introductie van het nieuwe vrijwilligersbeleid. Voordat Fiona dat presenteerde heb ik een overzicht toegelicht, waarop alle vacatures staan, die er momenteel zijn binnen onze vereniging. Dit overzicht zal ik als bijlage bij deze column toevoegen, waardoor iedereen kan zien dat het echt ernst is. Willen we de spelers op het huidige niveau blijven faciliteren en we het ook leuk houden voor de bestaande vrijwilligers moet er wat gebeuren. Als bestuur vonden we, dat de vergadering positief op onze voorstellen reageerden of anders gezegd begrip had voor onze zorg. Voor andere opties: hogere contributie bij het niet verrichten van vrijwilligerswerk of het alle leden verplichten tot vrijwilligerswerk willen we nog niet kiezen. Als bestuur hebben we ook het boetekleed aangetrokken m.b.t. de communicatie van de openstaande vacatures en de noodzaak ervan. Dit bereikt onvoldoende onze leden en is vaak ook te onpersoonlijk. We hebben beloofd, dit te gaan verbeteren. Voor de lange termijn zoeken we binnen onze vereniging verbinders, die nieuwe leden, maar ook bestaande leden gaan benaderen op zich beschikbaar te stellen voor het verrichten van vrijwilligerswerk. Positief was, dat enkele leden zich hebben aangemeld om als verbinder op te treden en ook waren er leden, die bereid waren om bestaande vacatures te gaan invullen. Nogmaals de discussie vond in een positieve sfeer plaats en het is belangrijk hierover helder en persoonlijk (of in groepen) te blijven communiceren. Hiervoor licht een belangrijke taak voor het bestuur en de nieuwe verbinders.

Als laatste ging het over onszelf als bestuur. Vorig jaar hebben we al aangegeven, dat het in belang is van de vereniging, dat er op bestuurlijk niveau fris bloed komt. Zo kan de wisseling van de wacht zo geruisloos mogelijk plaatsvinden en kan er op bestuurlijk niveau met een nieuwe kijk en dynamiek onze vereniging worden bestuurd. Het moet nu echt opgestart worden, omdat anders bestuursleden eerder af dreigen te afhaken en de noodzakelijke nieuw kijk en beleid achterwege blijft. Wij vinden, dat het huidige bestuur niet als eindverantwoordelijke dit proces moet begeleiden. Wel willen wij de verantwoordelijkheid nemen om een onafhankelijke commissie op te richten, die zich gaat richten op de bestuurlijke vernieuwing. Het mooiste zou het zijn als een dergelijke commissie spontaan gevuld zou worden door leden, die zich zelf aanmelden. Voor alle duidelijkheid: het plaatsnemen in deze commissie betekent niet, dat je ook gelijk plaats moet nemen in het nieuwe bestuur. Tijdens de ledenvergadering waren er twee leden, die zich spontaan hebben aangemeld, dus het begin is er.

Zo werd de ledenvergadering een goede vergadering en dat met dank aan de Activiteitencommissie. Naar hun eigen gevoel kwam de bier- en wijnproeverij na de pauze een beetje in het gedrang en kreeg het niet de waardering waarop men vooraf had gehoopt. Ik vond het persoonlijk wel meevallen, want ik heb mij naar de pauze best vermaakt. Maar dankzij de Activiteitencommissie werd de belangrijkste vergadering van het jaar druk bezocht. Dan zijn de inspanningen van deze commissie toch geslaagd!

Tot volgende maand,

Arie Kruithof

DEEL DIT ITEM