MAATREGELEN COVID-19

Lees welke maatregelen NSVV neemt (laatste versie: 23-08-2021)

Van de voorzitter – Oktober 2016

Waar kan het deze maand anders over gaan dan over de ophef rond de kunstgrasvelden. Zeker als je als voetbalclub juist wil beginnen met de aanleg ervan. Op de web site hebben jullie al kunnen lezen, dat de aanleg hiervan is uitgesteld en dat ik de leden nader zou informeren via mijn column “van de Voorzitter”. Dat doe ik hierbij. Maar vooraf nog het volgende. Ik schrijf deze rubriek op persoonlijke titel. Het is niet de spreekbuis van het bestuur, anders zou ik de column beter “ bestuur mededelingen” kunnen laten heten. Natuurlijk stem ik zaken met het bestuur af en moet ik er niet mee in conflict komen, maar vaak voeg ik er wel mijn persoonlijke kijk aan toe, die lang niet altijd exact de mening is van de overige bestuursleden. Dus ook nu geef ik mijn persoonlijke kijk op de zaak, maar geef ik ook wat achtergrondinformatie en kijk ook vooruit hoe we verder moeten.

Afgelopen dinsdag zouden de definitieve afspraken, die wij met de Gemeente hebben gemaakt in het college behandeld worden voor de definitieve goedkeuring. Nu was dat niet zo spannend, want een week ervoor, hadden wij de laatste aandachtspunten tot tevredenheid van NSVV opgelost met de Gemeente. Zowel de wethouder, als de burgemeester maar ook de ambtenaren spraken mij persoonlijk al aan, dat het allemaal in orde zou komen. Aldus geschiedde ook op dinsdag. Er was al afgesproken, dat op woensdag er een feestelijke ondertekening zou plaatsvinden op het Gemeentehuis met wethouder Pieter Paans en de Stichting beheer sportcomplex NSVV. Want niet NSVV maar de stichting is uiteindelijk de huurder van het nieuwe kunstgrasveld. De stichting heeft alleen de zekerheid, dat wij instemmen met de overeenkomsten, die de stichting met de Gemeente is aangegaan en dat wij de overeengekomen huursom zullen betalen. Dus als bestuur zouden wij alleen ceremonieel aanwezig zijn en op de foto gaan met de wethouder en de Stichting. Ook was afgesproken, dat aan de ondertekening van de contracten publiciteit gegeven zou worden. Gemeente Cromstrijen is uitermate tevreden hoe wij als vereniging dit gehele traject hebben aangepakt, waarbij wij niet het werk en de financiële rekening niet alleen maar bij de Gemeente neerleggen. Wij hebben juist zelf het initiatief genomen, een plan gemaakt en dit in goede communicatie en samenwerking met de Gemeente met succes uitgewerkt. De gehele Gemeente Cromstrijen is hier erg tevreden over en ziet dit als een voorbeeld van de participerende samenleving om de omgeving beter leefbaar te maken. Ook dit mag ook wel eens gezegd worden, dat onze samenwerking met de Gemeente juist heel goed is geweest.

Op woensdag morgen werd ik al vroeg  gebeld door de wethouder, met de vraag of ik de krant al had gelezen? Vooruitlopend op een aflevering van Zembla, met als thema dat kunstgrasvelden slecht zouden zijn voor de gezondheid ( kankerverwekkend) van de spelers, was er in de kranten al roering ontstaan. Ik reageerde nogal laconiek, dat de dokter zich over andere aspecten van de leefwijze van zijn patiënten ( drank- en drugsgebruik en eetgewoonten) zich meer druk maakt, dan over het spelen van voetbal op een kunstgrasveld. Ik denk, dat er heel veel voorbeelden zijn in de dagelijkse praktijk, waarbij wij onbewust ( straling) of bewust accepterend ( verkeer) gezondheidsrisico’s lopen. Als  wij dat specifiek zouden gaan onderzoeken  zouden we ook schrikken van de resultaten en dat er verhoogde kans op van alles en nog wat is. Denk alleen maar eens over de suikers in ons eten. Uiteindelijk hebben wij besloten, dat we de ondertekening zouden laten doorgaan en dat ik nog even contact op zou nemen met de aannemer Dick Nootenboom, die het kunstgrasveld gaat aanleggen voor wat meer achtergrondinformatie.

Dus heb ik na mijn telefonisch gesprek met de wethouder contact opgenomen met Dick Nootenboom. Die vertelde mij een overtuigend verhaal, dat de controle op rubber allemaal sterk verbeterd is en dat er in Zembla oude koeien uit de sloot zouden worden gehaald. Ondanks dat hij een overtuigend verhaal vertelde, blijft het natuurlijk wel een slager, die zijn eigen vlees keurt. Maar zijn informatie stelde mij wel meer gerust en daarom is de ondertekening van de overeenkomsten op het gemeentehuis doorgegaan en is de opdracht verstrekt aan de aannemer. Wel is het denk ik achteraf een verstandige beslissing geweest  om nog niet in de publiciteit te gaan en de aflevering van Zembla en de daaruit voortvloeiende publiciteit af te wachten. Maar voor de goede orde: de contracten zijn getekend en de opdracht is verstrekt en conform onze planning in de zomer zou de “schop op maandag 10 oktober in de grond gaan” en de aanleg van het kunstgrasveld aanvangen.

Niet alleen bij mij maar ook bij anderen maakte de aflevering van Zembla wel indruk. Weliswaar als leek werd er naar mijn mening een redelijk onderbouwd verhaal gepresenteerd. Na de aflevering wist ik ook gelijk al, dat er storm aan publiciteit zou losbarsten. Wat ook geschiedde. Wat moet je dan doen als bestuur? Maling hebben aan alle publiciteit en gewoon je eigen weg gaan of toch eerst maar eens even bezinnen en de ontwikkelingen afwachten. Om die reden hebben wij op donderdag 6 oktober een extra bestuursvergadering gehad, waarin is besloten om met de aanleg op 10 oktober niet te beginnen, doch eerst te bezinnen en het te heroverwegen. Belangrijk hierbij is wel, dat wij het nieuwe kunstgrasveld zelf moeten betalen en het ons niet kunnen permitteren om achteraf met extra kosten geconfronteerd te worden vanwege aanvullende maatregelen of vervanging van rubber voor bv kurk. Deze beslissing is dus gemaakt in de overtuiging, dat hiermee de aanleg niet wordt afgeblazen maar wordt uitgesteld.

De verwachte publiciteit was groot, maar in mijn ogen ook overdreven. Wij hebben de beslissing tot uitstel en heroverweging unaniem binnen bestuur genomen. Wat bijna “nooit” voor komt gebeurde nu: over deze beslissing binnen NSVV heeft niemand enig negatief geluid laten horen, eigenlijk alleen maar begrip. Anderzijds is er bij onze vereniging geen enkel negatief reactie binnen gekomen op de website na de publicatie tot uitstel. Ook is er bij het bestuur geen enkel telefoontje binnen gekomen van verontruste ouders over het huidige kunstgrasveld. Niets helemaal geen reactie, wat dan schijnbaar in tegenstelling is tot de reacties bij andere verenigingen. Als ik de media mag geloven is er bij de meeste verenigingen een stormvloed aan reacties binnen gekomen. Dus niet bij NSVV. Anekdote is nog, dat Edwin, onze consul, uit voorzichtigheid de wedstrijden van de pupillen verplaatst had naar natuurgrasvelden. Enige commentaar van tegenstanders was, waarom we niet op kunstgras voetbalden.

Hoe nu verder. In de komende week overleggen we verder met Gemeente en aannemer. We kijken naar alternatieven en proberen garanties te krijgen, dat het SBR rubber geen schadelijke stoffen bevat. Na dit overleg zullen we alles nog een keer afwegen en een beslissing nemen. Een ding is duidelijk: er moet iets gebeuren met veld 1 (hel slecht na winterstop) en om de goede trainingsfaciliteiten te kunnen bieden moet er een kunstgrasveld komen. In het ergste geval komt er uitstel tot einde van het seizoen. Belangrijkste is of we aanvullende eisen krijgen van de KNVB bij de goedkeuring van de grasmat en dat dit niet tot een behoorlijke overschrijding op de investering.

Persoonlijk denk ik, dat het allemaal wel mee zal gaan vallen en het rubber gemonsterd moet worden. Ik denk dat we binnenkort gewoon starten. Maar nogmaals dat is mijn mening en behoeft niet de mening van het bestuur te zijn. Van uitstel komt zeker geen afstel. Ik hou jullie op de hoogte.

Tot volgende maand,

Arie Kruithof

 

 

DEEL DIT ITEM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *