MAATREGELEN COVID-19

Lees welke maatregelen NSVV neemt (laatste versie: 23-08-2021)

Van de Voorzitter – oktober 2020

Het coronavirus gooit je hele levensritme in de war. Privé, zakelijk, maar ook bij NSVV. In 13.5 jaar heb ik altijd trouw iedere maand mijn column ingeleverd, maar na het uitbreken van de coronacrisis kan ik het normale ritme maar niet hervinden. Het is ook een kwestie van er energie voor hebben. Je moet iets te melden hebben en voor de zoveelste keer weer hetzelfde verhaal afsteken helpt daar niet bij.

Maar nu de tweede golf definitief is uitgebroken en een lockdown in welke vorm dan ook, intelligent of dwingend door de overheid haast onafwendbaar is, had ik toch weer de behoefte om deze column te schrijven. Als ik gisteren op het voetbalveld loop en ik zie ouders achter het hek ziet staan en ‘s middags bij de wedstrijd van het 1e supporters, in bar slecht weer, achter het hek aan de Molendijk, maar niet op ons sportcomplex, dan word ik daar treurig van. Wie had 8 maanden geleden kunnen denken, dat we zo snel in een totaal andere wereld terecht zouden komen, waar heel veel normale dagelijkse gewoontes niet meer vanzelfsprekend zijn. Wanneer het weer normaal is, kan niemand voorspellen. Wel, dat dit niet normaal is en er in mijn ogen ook geen “het nieuwe normaal” bestaat. We moeten maar hopen dat een vaccin ons snel uit deze moeilijke periode verlost.

Voor een ding wil ik wel een hele sterke lans breken. Als er een nieuwe lockdown komt, laat dan de sportwedstrijden ongemoeid!!! Iedere andere lockdown maatregel kan ik begrijpen. Geen kantine open voorlopig, geen supporters en ouders tijdens de wedstrijden, mijn part ook nog de kleedkamers dicht, hoe vervelend ook, ik kan het begrijpen. Maar laat de voetbalwedstrijden doorgaan. Het is voor de jeugd en ook de oudere jeugd nog de enige mogelijkheid om legaal sociale contacten te hebben. Het weer op slot zetten van sportwedstrijden zal alleen maar in mijn ogen tot verdere onrust bij de jeugd leiden. Hoe weinig inspirerend het momenteel ook is op zaterdag op ons sportcomplex, je ziet de jeugd wel genieten van hun voetbalwedstrijden en de sociale contacten, die ze rond de wedstrijd met elkaar hebben.

Voor de rest is het natuurlijk maar behelpen met de situatie. Een lege kantine, een sportcomplex die voor zaterdagavond 18.00 uur wordt afgesloten, het is voor de meeste een deprimerend gezicht. Toen enkele weken geleden Mark Rutte opnieuw meedeelde, dat de kantines dicht gingen en zo weinig mogelijk mensen op het sportcomplex toegelaten mocht worden, was er een grote mate van gelatenheid in de zoveelste extra bestuursvergadering, die we naar aanleiding van de nieuwe maatregelen weer moesten nemen. Weer een nieuw protocol en nieuwe inspanningen van de vrijwilligers om onze leden en bezoekers ervan te overtuigen, dat ze zich aan de regels moeten houden. Let wel voor veel vrijwilligers is er door de Corona tijd meer werk op hun afgekomen, terwijl ze daar maar weinig plezier voor terug krijgen. Ik hoop, dat iedereen zich dat realiseert als hij of zij ons sportcomplex bezoekt. Of natuurlijk andere sportcomplexen of gelegenheden. Mij helpt het in ieder geval wel om de regels of instructies op te volgen als ik in een publieke ruimte of complex kom. Doordat ik bij NSVV er nauw bij betrokken ben, realiseer ik hoeveel inspanningen ook andere mensen moeten doen om hun gasten of klanten ervan te overtuigen om aan de nieuwe regels van de overheid te voldoen. Een zeer ondankbare taak soms. Ook zullen zij zich realiseren, dat je nog zoveel protocollen kan maken als je wilt, maar dat alles afhangt van het gedrag van onze leden of bezoekers of deze protocollen ook effectief zijn. Dat de jeugd moeite heeft met de regels kan ik ook nog wel begrijpen. Het is ook niet zo, dat ze er ruzie om maken, maar ze proberen wel massaal de regels te ontduiken als het maar even kan. Diep in mijn hart kan ik het dus begrijpen. Ze lopen weinig risico, het in een auto rijden is denk ik relatief gevaarlijker voor hun en zijn zoek naar plaatsen waar ze hun sociale contacten kunnen hebben. Maar laten ze zich wel realiseren, dat er ook veel leden rondlopen, waarbij het Corona virus wel grote gevolgen kan hebben en wij als vereniging ook nog eens een keer het risico lopen, dat we tegen een forse boete oplopen, dan wel dat ons complex op slot gaat.

Het protocol op ons sportcomplex is makkelijk:

 • Ga met je elftal verantwoord met het gebruik van de kleedkamer om. Alleen omkleden en verder niets. DUS GEEN BIERTJE NA DE WEDSTRIJD IN DE KLEEDKAMER.
 • Probeer de afstand te bewaren voor de wedstrijd ten opzichte van andere mensen en andere elftallen. Met je eigen team gaat dit natuurlijk niet lukken.
 • Ga, hoe vervelend ook, weer van het complex weg als je er niets meer te zoeken hebt.

Een aandachtspunt hierbij is wel: hoe kan je qua communicatie de jeugd effectief bereiken. Ik kan mij zomaar voorstellen, dat veel jeugdleden mijn column of onze web site niet lezen. We zullen goed moeten nadenken, hoe we qua communicatie de jeugd beter kunnen bereiken om hun gedrag te veranderen.

Het stilleggen van de kantines is natuurlijk naast het missen van de sociale contacten ook een behoorlijke aanslag op de portemonnee van onze vereniging. Voorlopig zijn onze investeringen, die we gedaan hebben in het overdekte terras en de Brams Kar (om de keuken weer op alternatieve manier te heropenen) voor niets geweest. Hiervoor hebben we toch nog wel wat kosten moeten maken waar voorlopig geen opbrengsten tegenover zullen staan. Hoewel we “De tering naar de nering moeten zetten” zijn we erg blij, dat onze sponsorinkomsten wel op niveau blijven. Alle grote en middelgrote sponsors hebben inmiddels hun contracten met 3 jaar verlengd. Hierdoor is NSVV minder dan veel andere sportverenigingen afhankelijk van de kantine inkomsten. Met het doorvoeren van een aantal bezuinigingen zijn wij als bestuur ervan overtuigd, dat NSVV het hoofd boven water kan houden.

Naast het voetbal zal er op ons sportcomplex in de komende periode verder weinig te beleven zijn. De slogan NSVV is meer dan voetbal zal voorlopig niet ingevuld kunnen worden. De jaarlijkse WIR War en grote verloting, die traditioneel in November plaatsvindt gaat niet door. Mogelijk wordt dit verplaatst naar het voorjaar. We gaan er voorlopig nog wel vanuit, dat ons 75 jubileumviering in maart 2021 nog wel kan doorgaan. Een beslissing hierover hebben uitgesteld, naar het einde van het jaar. Dan zal er een beslissing moeten vallen omdat een dergelijk feest een behoorlijke voorbereidingstijd nodig heeft. Eigenlijk hadden we onder normale omstandigheden al lang met de voorbereiding bezig geweest. Zoals het er nu naar uitziet, zal ook de nieuwjaarsreceptie met toespraak van de voorzitter ook geen doorgang kunnen vinden. Dan hebben we ook nog het activiteitenprogramma van onze activiteiten commissie die bijna volledig geskipt is. Leuker kunnen we het niet maken helaas.

Wat gaat er nog wel door? Het sinterklaasfeest voor onze jongste leden willen we nog wel door laten gaan, omdat gezien leeftijd nog Corona proof kan. Ook de ledenvergadering op 30 oktober moet statutair verplicht doorgaan, ook al kunnen daar maar maximaal 30 leden aanwezig zijn. Als je daar de bestuursleden, die aanwezig moeten zijn vanaf trekt kunnen er nog maar 20 leden op de ledenvergadering aanwezig zijn. De inschrijving is gestart en er is nog maar weinig animo om bij deze sobere vergadering aanwezig te kunnen zijn. In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben we na de pauze geen speciaal onderwerp op de agenda staan. We beperken ons tot de noodzakelijke onderwerpen, die besproken moeten worden. We moeten nog wel nagaan of de beperking qua aanwezigheid geen gevolgen heeft voor rechtsgeldigheid van de vergadering. Als dit niet zo is, dan komenhier nog op terug.

Alle beperkingen en onmogelijkheden geven geen energie en haalt de spirit uit de club. In de laatste bestuursvergadering hebben we het hier na de vergadering op maandagavond uitgebreid (te lang bleek voor de meeste op dinsdagochtend) over gehad. Hoe kunnen we weer inspiratie en nieuw elan in de vereniging brengen en kunnen we dit met het huidige bestuur? Of zijn we op een punt gekomen, dat er ook nieuw bloed in het bestuur moet komen en dan kijk ik ook naar mijzelf. Ook de andere bestuursleden zullen die afweging ongetwijfeld maken of ze na de Corona (die heel veel invloed heeft op dit gevoel) weer de energie op kunnen brengen om nieuw elan binnen de club te brengen. Uitkomst van dit informele overleg is geweest, dat we besloten hebben om een heisessie met elkaar te organiseren. Dit gaat eind november plaatsvinden en daarover zullen we jullie natuurlijk uitgebreid gaan informeren. Hebben we eens wat anders te bespreken, dan de Corona crisis.

Sterkte in de komende periode en hopelijk houden jullie de Corona virus buiten de deur.

Arie Kruithof

DEEL DIT ITEM

2 reacties

 1. Arie, ik wens je veel succes in deze rare tijd. Ik geloof, niet dat NSVV er aan onder door zal gaan. Mede gezien het enthousiasme , die er toch nog steeds bij de leden te bespeuren is.
  Ik ben intussen al een geruime tijd uit Numansdorp weg, maar blijf nog steeds NSVV een warm hart toedragen. Wij zien elkaar hopenlijk in betere tijden.

  Mvg

  Huib Groenenboom.
  Ooit in 1973 lid geworden.

 2. Arie, ik zie ook positieve punten: Sponsors die niet afhaken, vrijwilligers op wie je kan blijven rekenen. Verder kan je column met wat aanpassingen door veel andere voorzitters worden gebruikt. Iedereen zit in hetzelfde schuitje. Van huis uit ben je vechter, iets wat je nu goed te pas komt. Succes op de ledenvergadering en ga er nog een periode lekker tegen aan. (een beetje minder werken geeft ook tijd)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *