MAATREGELEN COVID-19

Lees welke maatregelen NSVV neemt (laatste versie: 23-08-2021)

Van de Voorzitter – oktober 2022

Gelukkig gingen de laatste weken steeds meer mensen vragen of ik nog verder ging met het schrijven van mijn columns. Of dat nadat ik mijn boek heb uitgegeven de maandelijkse bijdrages van de voorzitter tot het verleden behoren. Maar dat is niet zo. De ware reden is, dat ik het na mijn vakantie in september zo druk heb gehad met mijn werk (energiecrisis) maar ook om alles binnen NSVV te laten draaien. NSVV slokte bij mij, maar ook bij de rest van het bestuur zoveel tijd op, doordat de meeste meerdere functies vervulden, dat de column simpelweg erbij ingeschoten is. Maar vanaf nu ga ik weer maandelijks mijn column vullen, omdat het een onderdeel is van een goede communicatie met de leden. Dus het niet verschijnen van een column in de maand september moeten jullie mij maar vergeven.

Als ik weer over het vrijwilligerswerk begin, dan krijg ik zeker van mijn vrouw de opmerking, of ik het daar nu weer over moet hebben, omdat dat onderwerp al zo vaak aan de orde is gekomen in mijn columns. Mijn opmerking is dan toch ‘ja’. Ik heb de laatste tijd het bestuur meermalen vergeleken met Hans Brinker, die zijn vingers in de gaten van een lekkende dijk stak om het land te redden. Ook als bestuur hebben we al onze vingers moeten gebruiken om NSVV te laten draaien en nog was het niet voldoende en vielen er gaten. Bij iedere vereniging (niet alleen voetbalclubs) hoor je hetzelfde verhaal, dat na de Corona de vacatures naar vrijwilligers heel erg is toegenomen. Om de realiteit te laten zien is het voor jullie beeldvorming goed om het met voorbeelden te onderbouwen. De laatste weken sloot de keuken en ook de kantine enkele keren eerder omdat er geen mensen achter de bar of keuken beschikbaar waren. Als er geen nieuwe mensen komen, gaat dat meer en ingrijpender gebeuren (geen keuken of aanpassing van de openingstijden van de kantine). Wat is de website toch saai en wat staat er nog weinig nieuws op wordt door veel leden geconstateerd. Ja, dat klopt, maar er is momenteel geen communicatiecommissie, omdat het bestuurslid communicatie is gestopt en niemand tot nu toe de handdoek op wil pakken. Afgelopen zaterdag ging een wedstrijd van een van onze jeugdige teams niet door, omdat de leider Corona had en geen een ouder bereid was om voor een keer zijn taken over te nemen.

Als bestuur blijft het een belangrijk issue om het goed in te vullen. Binnenkort hebben we onze jaarlijkse beleidsdag en dan staat het weer prominent op de agenda. Veel verenigingen verplichten leden tot vrijwilligerswerk binnen de vereniging of vragen een extra contributie bijdrage als je als lid geen vrijwilligerswerk wil verrichten. Binnen de vereniging krijg ik meermaals de vraag, waarom NSVV dat niet gaat doen. Mijn persoonlijke mening is (niet van het bestuur), dat het echt een laatste redmiddel is om de vereniging draaiende te houden. Verplichten vergroot de kans, dat leden met chagrijn hun taken uitvoeren of totaal niet gemotiveerd zijn. Dan vind ik, dat je beter een vacature kan hebben, dan een invulling van een taak waarop van alles is aan te merken. Van een extra contributiebijdrage ben ik faliekant tegenstander. De leden met goed gevulde portemonnees betalen zonder problemen lachend hun extra bijdrage en kunnen, dan ook nog eens vrijwilligers aanspreken, dat ze goede service mogen verlangen omdat ze er immers voor betalen (dit komt echt voor bij verenigingen). De leden, die minder goed bij kas zitten hebben geen keuze. Die kant moeten we echt niet op, vind ik!!

Maar er zijn ook positieve geluiden. Als bestuur zijn we begonnen om mensen persoonlijk aan te spreken om vrijwilligerswerk te gaan doen en…. met een positief resultaat. Zo wapperen de vlaggen weer op zaterdag, is het rad van avontuur gewaarborgd dat het kan blijven draaien en zijn we hoopvol, dat er een nieuwe communicatiecommissie gevormd kan gaan worden. Er zijn nog vacatures genoeg en neem het voorgaande hopelijk in overweging als je door bestuursleden wordt aangesproken om vrijwilligerswerk te gaan doen. Positief is, dat veel mensen niet gelijk afwijzend zijn en met ons in gesprek gaan. Ik hoop van harte, dat we op basis van echte vrijwilligheid onze vacatures kunnen gaan invullen.

Een tweede issue waar we als bestuur mee te dealen hebben is de oplopende kostenspiraal. Natuurlijk denken we dan vooral aan de energiekosten, die dagelijks op tv, op het werk en op de straat de talk of te town zijn. Hoewel ook andere kostencomponenten onderhevig zijn aan prijsstijgingen is het vooral de stijging van de energiekosten, die een grote impact op onze vereniging gaat hebben. Om jullie een beeld te geven, hebben wij berekend, dat bij ongewijzigd gebruik de energiekosten kunnen stijgen van € 30.000 in het seizoen 2021-2022 naar een bedrag tussen € 60.000 en € 90.000 in het komende seizoen. Bij een dergelijke kostenstijging gaan we een tekort krijgen op de begroting tussen € 20.000 en € 50.000, hetgeen dus echt een hoofdpijndossier is/wordt als de energieprijzen in de komende jaren zo hoog blijven. Wat overigens volgens deskundigen wel de verwachting is.

Doordat de koopkracht in Nederland en dus ook van onze leden behoorlijk is gedaald, hebben we als bestuur besloten om dit jaar de contributie NIET TE VERHOGEN. Het zou een slecht signaal zijn als we ook deze tijd van een prijsspiraal naar boven ook nog eens de contributie gaan verhogen. Het voetbal moet qua contributie laagdrempelig zijn, zodat voor iedereen het lidmaatschap mogelijk moet zijn.

Toch willen/kunnen we een verlies tussen de € 20.000 en € 50.000 niet accepteren. In de bijzondere ledenvergadering aan het begin van het jaar hebben we al geanticipeerd op de stijging van de energieprijzen door investeringen in de verwarmingsinstallaties en de ledverlichting voor een bedrag van € 80.000 goed te keuren. De verwarmingsinstallaties zorgen voor een veel efficiënter gasverbruik waardoor het verbruik daalt. Daarnaast wordt voordat de wintertijd ingaat op veld 2 en 6 een ledverlichting geïnstalleerd. Dat dit langer heeft geduurd, dan vooraf was gepland heeft alles te maken met de kwaliteit van het licht. Een eerder door ons geaccepteerde offerte is gewijzigd, waardoor we meer zekerheid hebben, dat we niet zo veel concessies behoeven te doen t.o.v. de huidige lichtsterkte. Ook de ledverlichting zorgt voor een behoorlijke daling van het Electra verbruik.

Wat in het verleden wel goed is gegaan, dat we met een tussenpersoon in zee zijn gegaan, die in het verleden gas en Electra gespreid heeft ingekocht. Hierdoor gaan we pas vanaf 1 januari echt merken dat de energieprijzen fors omhoog zijn gegaan. We zullen dus voor die tijd terug moeten in ons gebruik!!! Dit kan doordat we de hiervoor genoemde investeringen hebben gedaan, maar ook ons gedrag m.b.t. het energiegebruik op ons sportcomplex aan te passen. Dat het echt menens is, blijkt wel dat er bij veel verenigingen niet meer doordeweeks gedoucht mag worden. Zover willen we nu nog niet gaan. Maar we gaan het gebruik wel wekelijks monitoren, zodat we niet met grote verrassingen worden geconfronteerd. Blijft het energiegebruik ondanks de genomen maatregelen hoog, dan zullen we wel gedwongen worden om maatregelen te nemen om het energiegebruik te beperken. Met ons gedrag kunnen we het gebruik ook terugdringen. Let wel, het is geen verwijt, maar tot 1 jaar geleden was energie simpelweg eigenlijk goedkoop, maar nu moeten we door de sterke prijsstijging er echt op gaan letten en dat kan alleen via bewustwording. Daarom dit lange misschien wel saaie maar wel noodzakelijke uitleg.

Hoe kunnen we het energiegebruik in ons gedrag terugdringen? Op de 1e plaats door de verlichting tijdig uit te doen. Vorig jaar is meermalen vergeten de verlichting uit te doen, waardoor het een nacht doorbrandde. Het zal duidelijk zijn dat dit kostbare nalatigheid wordt als het nu weer een keer gebeurt. Ook korter douchen en zorgen dat de deuren naar de kleedkamers niet voortdurend open zijn, draagt aan de bezuiniging mee.

Nogmaals wij willen de faciliteiten op onze vereniging en ook de contributie ongewijzigd laten, maar hebben daar we jullie medewerking voor nodig. Te beginnen met ingang van vandaag.

Tot volgende maand.

Arie Kruithof

DEEL DIT ITEM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *