VERSCHERPTE MAATREGELEN COVID-19

Lees welke maatregelen NSVV neemt (laatste versie: 23-01-2021)

BESTUUR & COMMISSIES

Voorzitter
A. Kruithof – Tel: 0186-654433 – voorzitter@vvnsvv.nl

Penningmeester (financiële commissie)
R. Reedijk – penningmeester@vvnsvv.nl

Secretaris
P.F. Bestebroer – Tel: 06-22534988 – secretaris@vvnsvv.nl

Wedstrijdsecretaris
B. Prooij – Tel: 06-30627666 – wedstrijdsecretaris@vvnsvv.nl

Technische Commissie
B. Snijders – Tel: 06-54297431

Voetbalzaken (jeugdcommissie/technische commissie jeugd)
J. Reedijk – Tel: 06-20739633

Sponsorcommissie
F. Noordam – sponsoring@vvnsvv.nl

Onderhoudscommissie
E. Keizerwaard – Tel: 06-51812961

Communicatiecommissie
S. Kraak – communicatie@vvnsvv.nl

Activiteitencommissie
M. Konijnendijk – activiteiten@vvnsvv.nl

Toernooiencommissie
M. Konijnendijk – toernooi@vvnsvv.nl

Damescommissie
damesvoetbal@vvnsvv.nl

Kantinecommissie
A. Kruithof

Vrijwilligerscommissie
J. Korbijn – vrijwilligers@vvnsvv.nl

Kledingcommissie
Kleding@vvnsvv.nl

Scheidsrechterscommissie
G. den Tuinder – scheidsrechters@vvnsvv.nl