MAATREGELEN COVID-19

Lees welke maatregelen NSVV neemt (laatste versie: 23-08-2021)

LID WORDEN VAN NSVV

Vul het onderstaande Inschrijf- & Machtigingsformulier in om je aan te melden voor NSVV en mail deze naar [email protected] met je naam, leeftijd, e-mailadres en telefoonnummer.

Inschrijf- & Machtigingsformulier

Om het innen van de contributie eenvoudiger te maken, willen we je vragen het Inschrijf- & Machtigingsformulier in te vullen en in te leveren bij de Front Office of te mailen. Zo wordt de contributie automatisch afgeschreven van je rekening en ben jij geen tijd kwijt aan het betalen van de contributie. De contributie zal per half jaar afgeschreven worden.

Inschrijf- & Machtigingsformulier

Contributie per half jaar

 • Senioren       € 110
 • JO/MO19        € 85
 • JO/MO17        € 80
 • JO/MO15        € 75
 • JO/MO13        € 70
 • JO/MO11        € 70
 • JO/MO9          € 70
 • JO/MO7          € 70
 • Rustend lid      € 30
 • Donateur         € 20
 • 65+                 € 10

OPZEGGING LIDMAATSCHAP

Als je het lidmaatschap van N.S.V.V. wilt beëindigen dient dit uiterlijk 15 juni schriftelijk opgezegd te worden bij de secretaris.

Dit kan per e-mail : [email protected] of per brief:
N.S.V.V.
Postbus 7336
3280 AC Numansdorp.

Een mondelinge/telefonische mededeling volstaat niet!

Om het lidmaatschap te beëindigen en voor het aanvragen van een overschrijving moet aan de contributieverplichting en eventuele andere financiële verplichtingen voldaan zijn. Ongeacht het tijdstip van opzeggen is de contributie voor het hele huidige seizoen verschuldigd. De automatische incasso na beëindiging van het lidmaatschap stopt op 30 juni.

Ook zullen bij een afmelding of overschrijving zaken die door de vereniging ter beschikking gesteld zijn, ingeleverd moeten zijn.