NORMEN EN WAARDEN

Lees hier het statuut: Statuut Normen en Waarden

VSK – 4 Inzichten over trainerschap
Creative Beards maakte een video voor VSK (Veilig Sportklimaat) om trainers een steuntje in de rug te geven. De video neemt de kijker mee door vier inzichten die trainers kunnen helpen om het sporten beter en leuker te maken.

Verslag Sportief Coachen
Hoe ga je als Commissie Normen & Waarden om met het thema ‘sportief coachen’ als je dat onder de aandacht wil brengen of bevorderen?  We hebben dan wel in het statuut opgenomen; “Instrueren en voorlichten van trainers, leiders, spelers en medewerkers” , maar hoe pakken we dat aan? De oplossing hiervoor was heel eenvoudig.

In plaats van dat we zelf een programma moesten bedenken , bleek dat de KNVB hierin op aanvraag voorziet. Op uitnodiging van de Commissie Normen & Waarden is Hikmet Weeling op een zaterdagmiddag in Numansdorp geweest om onze wensen en vragen te inventariseren. Hikmet verzorgt onder andere voor de KNVB diverse clinics en workshops. Op de website van zijn trainings- en coaching bureau lezen we dat hij zich richt op het ontwikkelen, bevorderen en stimuleren van positief leiderschap.

Met onze input is Hikmet de workshop gaan voorbereiden, maatwerk dus! Op dinsdagavond 14 april was de eerste van 2 avonden. Er waren zo’n 15 trainers/begeleiders van jeugdelftallen op de uitnodiging ingegaan en Hikmet heeft ons een interactief, avondvullend programma voorgeschoteld. Aan de hand van zijn presentatie met beeldmateriaal, opmerkingen van aanwezigen en het bespreken van voorvallen uit de praktijk en actualiteit heeft Hikmet zijn kijk op Sportief Coachen gegeven.

De tweede avond zal zijn op 12 mei. Wederom zijn dan alle trainers en begeleiders van de jeugdteams uitgenodigd. Als je de eerste avond hebt gemist, is dat geen probleem. Hikmet wil op 12 mei 19.30 uur  in ieder geval aandacht geven aan ‘omgaan met ouders (ook van de tegenpartij)’.

Heeft u (coach en/of leider)  zich nog niet aangemeld dan zien wij uw aanmelding graag tegemoet op: n+w@vvnsvv.nl

Vriendelijke groeten,

Commissie Normen en Waarden

Vorderingen Commissie Normen en Waarden
De Commissie Normen en Waarden heeft de afgelopen maanden  gewerkt om een invulling te geven  aan “preventieve” activiteiten in het kader van “Zo zien we het graag” (Normen en Waarden).

De afgelopen weken is er tijdens trainingen aandacht geschonken aan het boekje “Zo zien we het graag” en tevens hebben alle jeugdspelers  een exemplaar van het boekje ontvangen. Enkele trainers hebben gevraagd of één van de leden van de Commissie Normen en Waarden een toelichting kon geven op het boekje, uiteraard hebben wij aan dit verzoek graag voldaan. Wij horen graag of er na aanleiding van het boekje vragen, opmerkingen en/of aanvullingen zijn.

Mail deze naarn+w@vvnsvv.nl

Na een tweetal gesprekken met een  vertegenwoordiger vanuit de KNVB heeft de commissie het voorstel  naar het Bestuur gedaan , om dit voetbalseizoen voor een tweetal groepen workshops  te organiseren. De twee groepen die wij hebben voorgesteld zijn :

  1. Trainers en begeleiders van de jeugdteams
  2. Scheidrechters en eventueel “vaste” grensrechters

Voor de trainers en leiders heeft de workshop avond als titel “Sportief Coachen”  en de volgende onderwerpen komen aanbod:

  • Bewustwording van normen en waarden
  • Mogelijke gevolgen indien normen en Waarden worden overtreden (slechte naam vereniging,  boetes van KNVB etc)
  • Omgaan met ouders
  • Omgaan met pubers
  • Omgaan met tegenpartij
  • Omgaan met scheidrechter

Alle onderwerpen worden bezien vanuit Normen en Waarden, dus niet speltechnisch en/of spelregels. Er zal bij voldoende aanmelding een splitsing worden gemaakt tussen trainers van de kabouters tot en met de E teams en trainers vanaf de D teams.  Uiteraard  is er voldoende ruimte voor eigen inbreng van de deelnemers. Inmiddels zijn de uitnodigingen verzonden en de eerste aanmeldingen voor deze avond zijn reeds binnen.

Voor de scheidrechters en “vaste” grensrechters heeft de instructieavond als titel “Weerbaarheid”. De cursus heeft als doel om scheidrechters tools te geven om  mentaal weerbaarder te kunnen zijn tijdens moeilijke wedstrijden.

Uitnodigingen worden direct na de Paasdagen verzonden.

 In het nieuwe seizoen gaan we het aanbod uitbreiden met de volgende groepen:

  1. Ouderavond pupillenteams (kennismaking).
  2. Instructieavond aanvoerders Instructieavond juniorenteams

Namens de Commissie Normen en Waarden,

Ben van Zwieten