MAATREGELEN COVID-19

Lees welke maatregelen NSVV neemt (laatste versie: 23-08-2021)

Nieuw seizoen, nieuwe kansen

Dit jaar is dat wel erg van toepassing vind ik, na de dramatische afloop van het afgelopen seizoen met ons eerste elftal. Eigenlijk zou je het er niet meer over moeten hebben, maar ik kan er niet aan ontkomen om er toch nog een keer bij stil te staan. Daarna beloof ik, ook voor mijn eigen gemoedsrust, dat ik het er niet meer over zal hebben. Maar dat de impact zo groot zou zijn, had ik echt niet verwacht.

Een dag na de wedstrijd moest ik eigenlijk mijn laatste column van het seizoen maken. Aanvankelijk dacht ik, ‘ik doe het niet meer, Ik heb er de energie niet meer voor.’ Maar na veel reacties in de morgen kreeg ik toch de behoefte om mijn gevoelens over deze wedstrijd te delen met de leden van NSVV. De column: “The day after” stond binnen ruim een uur op papier en rond het middaguur op de site. Vanaf het begin kwamen er veel reacties op binnen. Ik heb wel eens meer columns geschreven, die aardig wat reacties losmaakten. Maar deze column sloeg alles en heeft geleid tot heel veel reacties bij supporters en buitenstaanders. Die reacties waren overwegend positief en meelevend. Samengevat kwam het erop neer, dat het memorabel was, wat er was gebeurd. Maar dat we verder moesten op de ingeslagen weg en ons niet uit het veld moesten laten slaan. Belangrijk vond ik persoonlijk, dat er zoveel mensen met NSVV meeleven. Onder wie ook onbekende mensen voor mij en uit hoeken waaruit ik eigenlijk geen reactie niet verwachtte. De reacties kwamen op allerlei manieren tot mij. Mailtjes, smsjes, via de website, in persoonlijke brieven en en er waren mensen die mij persoonlijk opzochten. Voor mij vormden ze een grote steun, waardoor ik de energie hervond om toch de draad weer op te pakken. Ik voelde mij verplicht om in de eerste column van het nieuwe jaar iedereen daarvoor te bedanken. Dus hierbij aan allen: bedankt! NSVV heeft een enorme impact in de Numansdorpse gemeenschap en dat is heel prettig om te constateren. Aan iedere negatieve gebeurtenis zitten toch weer positieve kantjes. Dat is altijd al zo geweest en dat hebben we gelukkig ook nu weer ervaren.

Natuurlijk heb ik ook minder leuke reacties gehad van leden, die mij er fijntjes aan herinnerden, dat ‘NSVV meer is dan alleen het eerste elftal.’ Deze reacties vond ik toen behoorlijk vervelend, omdat je op zo’n moment ook even recht heb op je eigen emoties, vind ik. Uiteindelijk ben je na de eerste emoties toch maar de wijste en laat je het er maar mee zitten. Maar toch heb ik na 3 maanden nog steeds de behoefte heb om het hier wel te benoemen en vormt het de inleiding van mijn hoofdonderwerp in deze “van de voorzitter”.

Tweede informatieavond op 7 september “NSVV zijn we met z’n allen”
Graag wil ik ook deze leden uitnodigen voor de informatieavond “NSVV zijn we met z’n allen”. Op deze avond gaan we dan vooral in op de cultuur van onze vereniging en dan met name hoe we met elkaar omgaan. Wij denken als bestuur dat we hierin verbeteringen kunnen aanbrengen, met name in de manier hoe we soms met onze vrijwilligers omgaan. NSVV is een vereniging, die zoals zovele alleen maar kan bestaan dankzij haar vrijwilligers. De vereniging groeit gelukkig nog steeds en door de intrede van het damesvoetbal zelfs veel harder als dat we hadden verwacht. Ook nu blijkt dat ieder voordeel zijn nadeel heeft. Want door de groei stijgt ook de behoefte aan het aantal vrijwilligers. De laatste tijd ervaar ik, dat er op diverse plekken vacatures ontstaan die erg moeilijk op te vullen blijken. Ik zal enkele voorbeelden geven:

  • Het wordt door de uitbreiding van het aantal elftallen in de kantine (gelukkig) steeds drukker. Hierdoor ontstaat vanzelfsprekend behoefte aan uitbreiding van mensen achter de bar en in de keuken. De nood loopt af en toe zo hoog op, dat de kantinecommissie het bestuur het advies gaf om de keuken op zaterdag maar eens te sluiten om iedereen de feiten onder ogen te laten zien. Ik hoop dat het niet zo ver gaat komen.
  • Alle elftallen willen graag twee keer trainen. Met name bij de lagere elftallen is het soms erg moeilijk om trainers en leiders te vinden onder de ouders. Tot nu toe is het opgelost door onze jeugdcoördinatoren. Zij hebben echter echt een andere functie binnen de club. Zij hebben het onder de aandacht gebracht bij de ouders, omdat ze anders over enkele weken het twee keer trainen in een week niet meer kunnen garanderen. Gelukkig zijn er enkele nieuwe mensen bereid gevonden die deze taak op zich willen nemen. Maar er blijft nog steeds behoefte aan nog meer vrijwilligers, die de lagere jeugdelftalletjes willen trainen.

Ik kan zo nog wel even doorgaan. Onze constatering (en die van de KNVB) is, dat een groot aantal leden zich steeds meer gaat gedragen als klanten. Het is de taak van het bestuur, dat we onze leden duidelijk maken dat we een hoogwaardig pakket aan diensten alleen kunnen aanbieden met betrokken en actieve leden. We willen graag onze vereniging zo professioneel mogelijk presenteren, maar dat kan alleen met de hulp van onze leden. Als we het anders willen en wij onze leden meer als klanten moeten gaan zien, vraagt dat een totaal andere opzet van onze vereniging. Ik verzeker jullie, dat het kostenplaatje (en daarmee de contributie) van een heel andere orde zal zijn.

Wij hebben al een aantal mensen uitgenodigd voor de tweede informatieavond op 7 september. Als u interesse heeft om deze of een dergelijke informatieavond bij te wonen, bent u voor 7 september van harte uitgenodigd. Ofwel laat uw stem horen bij het bestuur, bij de front office of gewoon via de site als reactie op deze “Van de voorzitter”’. Al naar gelang de animo zullen we op een ander tijdstip nieuwe informatiebijeenkomsten organiseren.

Hand in eigen boezem
Ik wil niet het gevoel geven dat ik als voorzitter of wij als bestuur slechts een kant opkijken en van onze leden hierin een andere opstelling verwachten. Tijdens de eerste informatieavond in mei werden diverse opmerkingen gegeven om op te pakken. Teveel kliekvorming, leden niet actief benaderen of aanspreken, meer transparantie van uit het bestuur zijn de belangrijkste verbeterpunten die wij tijdens de eerste informatieavond kregen aangereikt.
Dus ook voor ons is er werk aan de winkel en kijken we echt niet alleen naar jullie. Het begint bij het bestuur, dat beseffen we ons ter dege.

Voorbeschouwing
Het nieuwe seizoen gaat beginnen en voor onze vereniging zijn er weer vele uitdagingen. Bewust heb ik een dergelijke voorbeschouwing in mijn eerste column nagelaten. In de nieuwe presentatiegids heb ik op verzoek van de redactie een uitgebreide voorbeschouwing op het nieuwe seizoen geschreven. Deze voorbeschouwing gaat niet alleen over de sportieve verwachtingen van het 1e elftal, maar ook over de ambities die wij als bestuur hebben voor het nieuwe seizoen. Deze presentatiegids krijgen jullie als het goed is, allemaal persoonlijk uitgereikt dan wel toegestuurd. Dus om het hier nog een dunnetjes over te doen, gaat mij te ver. Daarnaast wil ik niet het gras voor de voeten van de presentatiegids wegmaaien. Dus vandaar een meer normale column “Van de voorzitter” en niet de gebruikelijke voorbeschouwing op het nieuwe seizoen in mijn 1e column van het nieuwe voetbaljaar.

Van harte nodig ik jullie uit om deze presentatiegids te gaan lezen. Door de redactie van de presentatiegids is er wederom veel aandacht aan besteed. De gids is weer heel informatief en kan het gebruikt worden als naslagwerk in het nieuwe seizoen.

Tot volgende maand,

Arie Kruithof

DEEL DIT ITEM

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *