MAATREGELEN COVID-19

Lees welke maatregelen NSVV neemt (laatste versie: 23-08-2021)

Van de Voorzitter: 15 jaar voorzitter van NSVV

Ik ga maar eens een keer onbescheiden doen en een column over mezelf schrijven. Op 11 mei is het 15 jaar geleden, dat ik de voorzittershamer overnam van Theo v/d Ent. Dat ik hierover schrijf, is niet vanuit zelfingenomenheid of eigen glorie, maar het dient een ander doel. Op 22 maart, precies op de 76e verjaardag van NSVV, hebben we de uitgestelde ledenvergadering van november jl. gehouden. In die vergadering kwam na de pauze ook het opvolgingsvraagstuk van het bestuur aan de orde en zo kan je het 15 jarig voorzitterschap en de opvolging binnen het bestuur van NSVV goed met elkaar verbinden.

Op de 1e plaats wil ik wel vermeld hebben, dat de opkomst van de ledenvergadering ronduit bedroevend was. Als bestuur hadden we de vergadering een feestelijk tintje gegeven. Door het uitnodigen van topscheidsrechter Danny Makkelie hadden we op een hoge opkomst gerekend. Dat kwam dus bedrogen uit of zoals een aanwezige zei: “dit is geen ledenvergadering, maar een vrijwilligersavond.” Hij zei dat omdat alle aanwezigen op de een of andere manier bij NSVV betrokken zijn in een vrijwilligersfunctie. Of het nu aan slechte communicatie lag, de doordeweekse dag, of dat het veel leden überhaupt niets kan schelen, weten we niet. Om herhaling te voorkomen zullen we dat nog verder onderzoeken. Motiverend voor het bestuur werkt het in ieder geval niet en het doet geen recht aan de tijdsinspanning, die wij wekelijks in de club steken. Dat wilde ik toch even kwijt.

Nu heb ik het al in de laatste columns al uitgebreid gehad over de situatie bij veel verenigingen en dus ook bij NSVV, omdat er na het Corona tijdperk veel vacatures zijn ontstaan doordat er toch een aantal vrijwilligers zijn afgehaakt. Daarnaast valt het niet mee om weer nieuwe vrijwilligers te vinden. Ik ga er hier nu niet teveel over uitweiden, maar we zullen het vrijwilligersbeleid centraal gaan stellen in het komende jaar. Kernpunt is dat we een speciale vrijwilliger coördinator zullen aanstellen. Die zal zich meer gaan bezighouden met het zoeken naar persoonlijk contact en de begeleiding van de nieuwe vrijwilligers. Wij zullen met meer persoonlijke benadering de handschoen oppakken en hopen daarmee een groter bereik en bereidheid bij de leden te krijgen.

In de vergadering kwam ook de opvolging van het huidige bestuur aan de orde. We vormen inmiddels met een vaste kern van 7 personen al meer dan 10 jaar het bestuur van NSVV. Ik merk, dat in toenemende mate bij de bestuursvergaderingen over onze opvolging wordt gesproken. Binnen de vereniging vindt iedereen het wel best. De vereniging draait organisatorisch en financieel goed, dus waarom zou je dan wijzigingen aanbrengen? Ook buitenstaanders zijn verbaasd als we over het onderwerp beginnen. NSVV zit in een luxe positie met een homogeen bestuur. Er zijn toch wel andere aandachtspunten, die meer de aandacht vragen? Nee vinden wij. Het is juist een aandachtspunt, die hoog op de agenda moet komen en ik zal jullie uitleggen, waarom wij dat vinden.

Voor de goede orde, wij gaan dit jaar nog niet aftreden. Maar willen wel gaan voorsorteren op de toekomst. In de vergadering hebben we aangegeven, dat we de vereniging wel de tijd willen geven om in actie te komen om de opvolging goed te regelen. Na zoveel jaren zou het mooi zijn als er leden spontaan de bestuursvergadering binnen komen lopen om te melden dat ze beschikbaar zijn voor een bestuursfunctie. Gek is dat niet, want 15 jaar geleden heb ik mij zo aangemeld bij het toenmalige bestuur om mijn interesse in de voorzittersfunctie kenbaar te maken. Nieuwe bestuursleden zijn nodig om te verjongen en te zorgen voor nieuwe ideeën en elan binnen het bestuur. Als er morgen leden zich aanmelden, dan zijn we voor 100% bereid om plaats te maken. Niet omdat we dan opgelucht adem halen omdat we worden afgelost, maar dat er leden zijn, die hopelijk zorgen dat er weer een nieuwe dynamiek in de vereniging komt. Eigenlijk zou een vereniging het niet moeten toestaan, dat zoveel bestuursleden zolang op het bestuur pluche blijven zitten. Maar deze gedachte lijkt tegenwoordig te idealistisch en een utopie.

Als je realistisch nadenkt, zou ook de rest van de vereniging zich zorgen moeten maken, dat er wel opvolgers voor ons klaar staan. Rondom ons heen, zie je namelijk allerlei clubs waar vacatures zijn in het bestuur en waar ook de positie van voorzitter vacant is. In het verleden hebben we zelf ook wel eens anderhalf jaar zonder voorzitter gezeten en toen kwamen we er ook achter, dat NSVV daar niet van opknapte. Dat zelfde beeld is en wordt nu zichtbaar bij veel clubs met veel vacatures. Het is dan niet meer besturen, maar pappen en nat houden. Daarom is het in het belang van de gehele vereniging, dat het een gezamenlijk aandachtspunt wordt. Voorkomen moet worden, dat er over 1.5 jaar niets gebeurd is en dat een aantal bestuursleden zich gelegitimeerd voelen om te stoppen ondanks dat er geen opvolgers zijn. Dit doembeeld moet we echt voorkomen en nogmaals, dat is niet alleen de zorg voor het huidige bestuur maar voor de gehele vereniging.

Tijdens de ledenvergadering, maar ook er buiten wordt mij heel rechtstreeks de vraag gesteld of ik het niet meer naar mijn zin heb en aanstuur op het aftreden als voorzitter. Ondanks dat je soms wel een hele gladde rug moet hebben, heb ik het nog steeds naar mijn zin als voorzitter. Maar het aanblijven voor lange tijd is niet in het algemene belang van NSVV. Eerlijk is eerlijk, ik zou het zelfs behoorlijk lastig vinden als ik nu plaats moet maken voor een opvolger. Maar dat is mijn hart voor NSVV, wat altijd zwart wit zal blijven kloppen, of ik nu voorzitter ben of niet. Maar rationeel weet ik, dat het goed is om te gaan zoeken naar een opvolger. Inmiddels ben ik bijna 20% van het bestaan van NSVV voorzitter van deze club. Dit cijfer zegt toch genoeg!!!

Waarom al die stampij tijdens dit uitgestelde jubileumjaar en mijn 15-jarig jubileum als voorzitter? Je moet er misschien voor tussen de regels door lezen, maar ik maak mij oprecht zorgen over de toekomst. Natuurlijk zou ik om de feestvreugde niet te verstoren optimistisch zijn en een opbeurend verhaal aan jullie willen vertellen, want het komt uiteindelijk toch altijd vanzelf weer goed. Maar ik weet beter. Het is alarmfase 1 voor veel verenigingen.

Niet voor niets heeft de KNVB in haar strategisch plan voor de komende jaren het vrijwilligerswerk en een goede bestuurscultuur op 1 gezet als belangrijkste prioriteit. De in het verleden en nu nog steeds zo geroemde verenigingscultuur staat onder druk. De individualisering van de samenleving is een bedreiging voor deze cultuur. Hoe vaak is al aangegeven, dat voetbalclubs tegenwoordig geen leden meer hebben, maar klanten, die verwachten dat de vereniging hun voor een geringe contributiebijdrage faciliteert op en naast het voetbalveld? De gezinssamenstelling is met het noodzakelijk tweeverdienersmodel sterk veranderd. Met kinderen erbij blijft er nauwelijks tijd over om zich ook nog voor de vereniging te moeten inspannen. In ieder geval niet de hoeveelheid tijd, die sommige vrijwilligers nu in de vereniging steken. Daarnaast en dat moet ik ook eerlijk zeggen, is niet iedereen geschikt om bepaalde functies in de vereniging in te vullen. Zeker bij bestuursfuncties gaat het niet alleen wie er wilt, maar ook wie het kan. Het aansturen van een vereniging heeft steeds meer weg van een MKB organisatie, maar dan ook nog aangevuld met een behoorlijke brok emotie eromheen.

Naar mijn mening is het voorgaande niet bedoeld om jullie te demotiveren maar om de realiteit onder ogen te zien. Want -en daar ben ik ook van overtuigd- wil iedereen (binnen en buiten de club) graag een NSVV zien zoals het thans opereert in de lokale samenleving. Daarnaast moet het sportieve recreatie bieden voor jong en oud en niet alleen actief maar ook passief. Hieraan tornen zou voor veel leden en inwoners van Numansdorp heel zwaar op de maag liggen. Dit is een tegenstrijdigheid waar ik zelf nog niet uitkom. Enerzijds zien we de verenigingscultuur onder druk staan en anderzijds hoef ik niemand uit te leggen, hoe belangrijk NSVV is voor Numansdorp en we dat graag willen behouden. Het zou zo fijn zijn als er mensen op staan om ons daarbij te helpen.

Daarom is het tijd voor verandering. Dat is mijn persoonlijke mening en daar word ik in toenemende mate van overtuigd. Ik ga maar niet opschrijven hoeveel tijd ik per week aan NSVV besteed en hoe mijn vrouw dit voor meer dan 100% moet ondersteunen. Daarnaast heb ik gelukkig de vrijheid om mijn tijd zelf te kunnen indelen. Als je dat alles overdenkt, zal het niet makkelijk worden om een nieuwe voorzitter te vinden. We moeten op zoek naar een nieuwe structuur, waarbij bestuurders meer met hun bestuurstaak bezig zijn, dan dat ze ook tot over hun oren in de operatie worden betrokken. Mogelijk moet er ruimte komen voor betaalde krachten, maar hoe verhoudt zich dat tot de “echte” vrijwilligers. De contributies zullen flink omhoog moeten als de leden als klanten bediend willen worden. Of dit HET model het is, weet ik niet. Ik geef maar een voorzet, maar het is wel nodig, dat we als voetbalverenigingen onder coördinatie van de KNVB hier meer over gaan nadenken. Dat nadenken heeft alleen zin als we bereid zijn om nieuwe wegen in te slaan, hetgeen in de traditioneel denkende verenigingsstructuur nog een hele opgave is.

Ondanks alles ben ik trots om nog steeds voorzitter te zijn van NSVV. Ik ben er trots op, dat ik dit werk al 15 jaar doe en ik weet ook waarom ik het al 15 jaar volhoud. Omdat ik het leuk vind om het te doen en dat ik er nog steeds plezier aan beleef. Dat is uiteindelijk de essentie. Vrijwilligerswerk is geen verplichting, maar een leuke invulling van je tijd. Ik hoop, dat veel meer leden binnen NSVV dit gaan realiseren. Lijkt het je leuk of wil je gewoon eens een oriënterend gesprek over wat het besturen van een club inhoudt? Voel je welkom om mij of een van onze andere bestuursleden aan te spreken!

Tot de volgende maand.

Arie Kruithof

Voorzitter NSVV

DEEL DIT ITEM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *