MAATREGELEN COVID-19

Lees welke maatregelen NSVV neemt (laatste versie: 23-08-2021)

Van de Voorzitter – februari 2022

Van de voorzitter: “it is the old same story”

Sinds een week of twee zijn we van de Coronamaatregelen af en is ons sportcomplex weer helemaal open. Een volle kantine voelt natuurlijk weer als vanouds en daarom voelde het vreemd, dat er in de 2e week na de volledige heropening er bijna op zaterdaggeen programma was vanwege de voorjaarsvakantie. “Je zou vanaf nu toch iedere week een vol programma moeten hebben.” Is mijn mening. Maar ja de vooruitzichten zijn goed en de Corona pandemie lijkt in een lange winterslaap te blijven. Voor de voetbalsport is het van essentieel belang dat de competities weer een keer uitgespeeld worden. Ook kunnen we weer plannen maken om ons uitgestelde jubileumfeest te gaan voorbereiden. We hebben er vertrouwen in en zijn we dus vol de voorbereiding gegaan. Op de website lees je er meer over, maar we starten op de 76e verjaardag van NSVV met de uitgestelde ledenvergadering. We willen er een feestelijke vergadering van maken. We hebben er wel leuke ideeën over, maar de voorbereidingstijd is welerg kort. Het officiële gedeelte willen we kort houden. Dan blijft er meer tijd over om met onze leden over de toekomst van NSVV na te denken en een feestelijk tintje aan de vergadering te geven. In de oktober editie van de Voorzitter was ik al dieper ingegaan over het programma na de pauze: “ De toekomst van NSVV” en in deze column voor de toen in november geplande ledenvergadering schreef ik er het navolgende over:

Op onze ledenvergadering staat naast de reguliere agendapunten voor de pauze, na de break als thema de Toekomst van onze vereniging centraal. Moeten er veranderingen komen in de structuur van onze vereniging, hoe kunnen we voorkomen, dat van onze leden niet op consumenten gaan lijken en hoe kunnen we de vrijwilligers binnen de vereniging meer upgraden? Kunnen we met het huidige bestuur wel de nieuwe toekomst in?  Of is er op korte termijn juist behoefte aan nieuw elan binnen het bestuur om te voorkomen dat de huidige bestuursleden teveel in een routine matig handelen verzanden? Mij dunkt onderwerpen, die we echt met onze leden willen gaan bespreken en moet leiden tot concrete actiepunten.

We hopen natuurlijk dat de vergadering druk bezocht gaat worden en we een mooie herstart beleven van het uitgestelde jubileum jaar.

In mei gaan de jubileum activiteiten dan verder met een driedaags avondevenement, Voor onze sponsoren vindt op donderdag 19 mei inmiddels een traditionele cabaretavond in de kantine plaats, waarbij de organisatie in handen is van de businessclub. Op vrijdag 20 mei een reünie avond, hetgeen een van de hoogtepunten moet worden van ons jubileumprogramma 20 mei voor onze ( ex) leden. Op zaterdag 21 mei sluiten we de driedaagse af met een feestelijke black and white party, waar vooral onze jeugdige leden naar zal uitkijken.

Eind juni volgt dan het vervolg met de finales van Hoeksche Waard bokaal voor de hoogste jeugdelftallen. Een groots evenement, die 16 jaargeleden!! voor het laatst in Numansdorp werd gehouden. In de week ervoor vinden ook de halve finales plaats en deorganisatiecommissie heeft het al heel druk met de voorbereidingen. Zeker met mooi weer belooft het een druk bezocht toernooi te worden, waarbij veel vrijwilligers vanuit NSVV nodig zullen zijn om het evenement te laten slagen

Een week erna willen we het jubileumjaar afsluiten met een 30 uurs evenement ( van vrijdag middag tot zaterdagavond), die het meest is te vergelijken met het Serieus Request evenement van een aantal jaren geleden en die toen zeer goed werd ontvangen door onze leden. Alleen vindt het nu niet in de winter plaats, maar in de zomer en is het nu niet voor een goed doel, maar om het verlate 75 jarig bestaan van NSVV met elkaar te vieren. 

Door het jubileumfeest komt de nog geplande Wir War en de grote verloting, die voor de Corona jaarlijks werd gehouden in het gedrang. Ook de vrijwilligersavond, die achteraf bezien in maart as. gewoon gehouden had kunnen worden, moet ook nog dit jaar plaatsvinden, vinden wij als bestuur althans. Met de Activiteitencommissie zijn we nog in gesprek, hoe we dat in de planning gaan meenemen als verlengstuk van ons jubileumprogramma.

Ik noem al deze  geplande activiteiten ook, omdat het een opmaat is naar een probleem, die ik in de afgelopen 15 jaar al meermalen onder de aandacht heb gebracht. Het is voor iedere vereniging een voortdurende topic en dat verontrust mij behoorlijk. Ik heb het dan over het tekort aan vrijwilligers. Op teveel plaatsen merk ik, dat er vacatures binnen de vereniging zijn en dan heb ik het over vacatures in commissies, scheidsrechters, kantinebezetting, begeleiding van elftallen,  wedstrijd coördinator, back office en front office. Maar ook bij de ondersteuning van activiteiten, die we buiten het voetbal organiseren. We willen dat graag, dat denk ik tenminste als ik zie hoe hoog de opkomst is bij de Wir War, familiedag, klaverjastoernooi enz. Maar als er dan gevraagd wordt om handjes, dan kijken de meeste leden graag de andere kant op. 

Daar kan ik nu weer een heel verhaal over gaan schrijven, maar dan kan ik beter verwijzen naar mijn column van september 2021. Ook toen startte we weer op na een lange periode van stilstand door de Corona maatregelen en toen constateerden wij exact dezelfde probleem, dat we niet NSVV met z’n allen zijn, want:

– Het vrijwilligersbestand is in rap tempo aan het vergrijzen, kijk maar eens als vb. naar de keukenbezetting;

– Teveel worden functies dubbel ingevuld door personen, die ook op andere plaatsen in de vereniging actief zijn en het maar weer doen, omdat anders het niet gebeurd;

– Het verschijnsel, dat leden zich als klanten gedragen is schijnbaar een onomkeerbaar proces, dat vraagt om een andere benadering van het vrijwilligers vraagstuk;

– Het gebrek aan discipline en respect ( doeltjes opruimen, bier langs het veld, inleveren kleding).

Ik wil niet weer de hele opsomming doen, want ik ben ervan overtuigd, dat het bij de meeste leden genoegzaam bekend is. Een deel van deze constateringen wordt natuurlijk veroorzaakt doordat de vereniging twee jaar nagenoeg stilgestaan heeft door de Corona pandemie. Maar in mindere mate was deze constatering er ook al voor de Corona, dus het is ook een tijdsverschijnsel, een tendens die zich al jaren voltrekt. 

Vandaar dat we als bestuur tot actie over willen gaan. Op de 1e plaats gaan we dat doen op de ledenvergadering van 22 maart als we na de pauze ook de toekomst van de vereniging met onze leden willen bespreken. Mogelijk is de constatering, dat een wijziging van het oude vrijwilligersbeleid ( veelal gebaseerd op spontaniteit en vrijblijvendheid vanuit de leden zelf zonder verplichting vanuit vereniging).

In april willen we de uitgestelde bijeenkomsten voor ouders van nieuwe leden gaan organiseren, waarbij naast het wegwijs maken op de vereniging, ook het vrijwilligers vraagstuk behandeld zal worden. 

Ook hebben we het voornemen om op een zaterdag in de lente een vrijwilligers dag te gaan organiseren. Daar willen we onze leden persoonlijk aanspreken op het tekort aan vrijwilligers en vragen wat iedereen hierpersoonlijk aan kan bijdragen. 

Mijn column gaat over de jubileumactiviteiten en het tekort aan vrijwilligers en dat kan je met de organisatie van de jubileumactiviteiten met elkaar verbinden. Met name de finaledag van de Hoeksche Waard bokaal  voor de jeugd op 18 juni en de non stop jubileumactiviteit op 24 en 25 juni vraagt om veel handjes. Eenmalig en incidenteel omdat we niet jaarlijks zoveel activiteiten organiseren. Het zou mooi, erg mooi zijn als leden en ouders de jubileumwerkgroep, daarbij zouden kunnen ondersteunen. Het is een mooie manier om kennis te maken met het vrijwilligerswerk en hopelijk het plezier en voldoening, die je daaraan kan beleven.

Nu heb ik niet de verwachting, dat mijn column zal leiden tot een stormvloed van reacties. Dat heeft het nooit gedaan, maar het zou wel mooi zijn als er een aantal mensen zich aangesproken voelen en toch zich bij mij of het bestuur of bij de activiteiten commissie zich zouden aanmelden. Maar daarnaast gaan we het ook breed in de vereniging uitdragen en ik hoop, dat we weer aan het einde van het seizoen kunnen concluderen, dat we het Corona tijdperk achter ons hebben gelaten en we weer een springlevende vereniging zijn met voldoende vrijwilligers. 

Tot de volgende maand.

Arie Kruithof

DEEL DIT ITEM