MAATREGELEN COVID-19

Lees welke maatregelen NSVV neemt (laatste versie: 23-08-2021)

Van de Voorzitter – Juni 2023, deel 2: Invulling (bestuurlijke) vacatures

Wegens meerdere belangrijke onderwerpen welke deze laatste ‘Van de Voorzitter’ bevat, zal deze column uit 2 delen bestaan. Onderstaand deel 2 waarin gesproken wordt door voorzitter Arie Kruithof over de invulling van diverse (bestuurlijke) vacatures.

Ondanks dat het een goed seizoen was, heb ik in mijn columns, de ledenvergaderingen en tijdens de nieuwjaarsreceptie mij behoorlijk negatief uitgelaten over de openstaande vacatures binnen onze vereniging.  

Deken zonder energie 

Ik noemde het “een deken zonder energie”, die na de coronacrisis over ons heen is gekomen.  

Samen met het bestuur heb ik uitgesproken dat er wat moet gebeuren, omdat er aan het eind van het seizoen drie vacatures openstaan en er dringend behoefte is aan nieuw elan. Ook hebben we uitgesproken dat onze houdbaarheidsdatum gepasseerd is en dat er een nieuwe voorzitter moet komen. Onze bestuursleden stellen hun bestuurszetel graag beschikbaar om nieuw elan in de vereniging te brengen. In mijn twee columns van een aantal maanden geleden hebben we de noodklok geluid bij de leden, omdat het hoge aantal openstaande vacatures een goede organisatie en uitvoering van het jeugdplan voor het nieuwe seizoen in gevaar bracht.  

Daarom is misschien wel het mooiste nieuws bij de afsluiting van dit seizoen, dat het er heel erg op lijkt dat het tij gekeerd is. De oproep van het bestuur naar onze leden bleek toch niet voor niets te zijn geweest. De commissie ‘bestuurlijke vernieuwing’, en een rondetafelgesprek met een aantal trouwe leden maakte duidelijk dat onze communicatie naar leden moet veranderen en dat we als bestuur op dit punt niet alleen de kar hoeven te trekken.  

Vrijwilligerscommissie 

Belangrijk op dit punt is dat we de steun hebben gekregen van een nieuwe vrijwilligerscommissie die ons helpt om leden persoonlijk en direct aan te spreken. Tijdens de familiedag waren ze prominent aanwezig en ook achter de schermen hebben ze het nodige werk verricht om nieuwe vrijwilligers te vinden. Dit heeft ervoor gezorgd dat er gesprekken worden gevoerd voor een nieuwe communicatiecommissie en dat meerdere leden zich hebben aangemeld als vrijwilliger om de jeugd te ondersteunen binnen NSVV. Ook worden er gesprekken gevoerd met de kantinecommissie om het bestand aan vrijwilligers uit te breiden (met een wat andere opzet van de organisatie).  

Positiviteit 

Deze ontwikkelingen hebben achter de schermen voor veel positiviteit gezorgd en heeft het vertrouwen gegeven dat het allemaal goed gaat komen binnen onze vereniging. Ook hebben de ontwikkelingen voor een positieve drive gezorgd binnen het bestuur. We zijn tot de conclusie gekomen dat we het vertrek van Ben en van Edwin moeten accepteren. Niet blijven zeuren om toch door te gaan, maar hun besluit respecteren. Ze hebben lang genoeg de kar getrokken.  

Binnen het bestuur was het vooral Bas Snijders die op een positieve manier de carrousel op gang bracht. Omdat zijn taak binnen de TC erop zit (nu het 1e elftal een eersteklasser is geworden), ziet hij het wel zitten om Ben zijn taken over te nemen als wedstrijdsecretaris. 

VANAF 1 AUGUSTUS IS BAS DAAROM ONZE NIEUWE WEDSTRIJDSECRETARIS.  

Een tweede impuls was dat wij bij onze eerste kandidaat om Edwin op te volgen, direct een volmondig ja kregen. We spraken met Ron van Veen en  

RON WORDT VANAF 1 AUGUSTUS ONS NIEUWE BESTUURSLID BEHEER SPORTCOMPLEX.  

Er zat wel een voorwaarde aan dat hij ook leider blijft van ons 3e elftal. Ook daar zijn we niet rouwig om. 😉 

Het bestuur 

Dan kom ik nu toe aan mezelf en aan de andere bestuursleden Zij hebben aangegeven open te staan voor vervanging. In de gesprekken met potentiële kandidaten werd duidelijk dat men alleen in het bestuur wil optreden als er continuïteit en stabiliteit is in het bestuur. Daarmee werd er vooral gekeken of de huidige bestuursleden voorlopig deel uit blijven maken van het bestuur. 

Ik kan alleen voor mijzelf spreken, maar de positieve ontwikkelingen van de laatste maanden hebben mij veel positieve energie gegeven. Het verzoek van de nieuwe kandidaten om te blijven heb ik tijdens mijn vakantie in Spanje met mijn vrouw in beraad genomen. Het uitgangspunt hierbij was, dat je of afscheid neemt of weer voor een nieuwe periode van drie jaar bijtekent. Ik moet dan duidelijkheid geven zonder iedere keer te blijven zinspelen op mijn afscheid. Dat komt je geloofwaardigheid niet ten goede en ook niet het nieuwe elan dat je weer binnen de vereniging wilt brengen. Daarom heb ik besloten om niet meer over mijn afscheid te zeuren. In november tijdens de ledenvergadering ga ik akkoord met een nieuwe periode van drie jaar als voorzitter van NSVV. 

Die afweging hebben Rob, Peter, Fiona en Jeroen ook voor zichzelf gemaakt. Ik ben ervan overtuigd dat er in de zomer nog meer stappen gezet gaan worden. Ik heb daarom het volste vertrouwen in het nieuwe seizoen en ga ik met een gerust gevoel de vakantie in.  

Ik hoop dat jullie een mooie vakantie hebben en jullie allemaal weer terug te zien in het nieuwe seizoen in augustus! 

Arie Kruithof  

DEEL DIT ITEM