MAATREGELEN COVID-19

Lees welke maatregelen NSVV neemt (laatste versie: 23-08-2021)

Van de Voorzitter – Oktober 2018

Vorige week was het de week van de scheidsrechter. Een initiatief van de KNVB, die ook al jaren door NSVV wordt ondersteund. Een keer per jaar worden de scheidsrechter met een bedankje en cadeautje in het zonnetje gezet. Het leuke van het initiatief vind ik, dat de elftallen zelf het cadeau moeten aanbieden. Dit ondersteunt de gedachte, dat de spelers blij moeten zijn, dat een scheidsrechter bereid is om een wedstrijden te fluiten. Dit gebeurt meestal op een niveau waarbij de 3e helft en het lekker ballen belangrijker zijn dan de sportieve aspiraties.

Voor NSVV kwam de week van de scheidsrechter op een juist moment. Want een week eerder haalden wij de regionale pers, omdat onze wedstrijdsecretaris op de website had gezet, dat 6 wedstrijden wegens een gebrek aan scheidsrechters geen doorgang konden vinden. Een drastische maatregel, die je als clubbestuurder zwaar valt. Ik zat zelf in Amerika toen Ben mij met deze mededeling belde. Je voelt het eigenlijk als falen en het ligt dan ook zwaar op je maag. NSVV, die zich altijd op de borst slaat dat men zoveel en betrokken vrijwilligers heeft, komt in de media omdat ze te weinig scheidsrechters heeft. Anderzijds kwam ook het gevoel op: laat het maar een keer mis gaan. Teveel wordt er maar automatisch van uit gegaan, dat er wel een scheidsrechter is. Je kan 100x communiceren naar je leden, dat we een tekort aan scheidsrechters hebben. Maar zolang het weer wordt opgelost, vaak met kunst en vliegwerk, dan blijft het ons probleem. Door nu (noodgedwongen) wedstrijden af te gelasten wordt ons probleem ook het probleem van onze voetballers. Eigenlijk zie ik wel een gelijkenis met de vacature problemen vorig jaar met de kantine bezetting. Door het onder de aandacht te brengen bij onze leden wordt een soort sense of urgency gecreëerd, die heeft geleid tot een groot aantal aanmeldingen, waardoor de kantine bezetting momenteel goed ingevuld kan worden.

Het probleem staat niet op zichzelf. Ook bij de KNVB is er een groot tekort aan scheidsrechters. Hierdoor konden ze aan het begin van het seizoen niet altijd de scheidsrechter aanwijzen voor het 2e elftal en onze standaard elftallen bij de jeugd. Hierdoor wordt het probleem op het bordje van de clubs gelegd en of zij het maar zelf willen invullen. Prettige zaterdag verder!! Noodgedwongen, want ook de KNVB kan geen ijzer met handen breken en door het bij de clubs neer te leggen wordt het tekort aan scheidsrechters tenminste zichtbaar bij de doelgroep waarvoor wij het doen, de spelers. Overigens is het op het bordje liggen bij de clubs inmiddels ok een herkenbaar patroon. Veel zaken zijn gedecentraliseerd en worden vanuit KNVB, maar ook door de overheid en overige instanties bij de besturen van de clubs neergelegd. Hierdoor word je steeds meer bestuurder dan liefhebber en raakt onze agenda overvol, maar dat terzijde.

Het zichtbaar maken van het probleem heeft ook een voordeel. In het verleden waren de scheidsrechters op de velden volgelvrij. Je was vaak op veld 4 op een druilige zaterdagmiddag het mikpunt bij spelers om de frustratie van de afgelopen week af te reageren. Vanuit mijn actieve voetbal verleden (vele jaren terug) kan ik daar nog sterke staaltjes over vertellen. In mijn optiek is dat bij de lagere senioren elftallen goed voorbij. In plaats van het mikpunt van frustraties is dankbaarheid bij de voetballers er voor in de plaats gekomen. Doordat zij zelf actief bij de scheidsrechters problematiek zijn betrokken en soms maar zelf voor een scheidsrechter moeten zorgen is de waardering steeds groter geworden, dat iemand een wedstrijd wil fluiten. Bij de jeugd is dat nog wel eens anders, omdat sommige ouders dan nog wel eens vergeten, dat het om een wedstrijd van kinderen gaat, die gewoon lekker willen voetballen. De analogie naar de senioren is gemakkelijk gemaakt. Door de ouders meer bij de scheidsrechters tekort te betrekken komt er vanzelf ook meer waardering, dat ze een erg belangrijk onderdeel van een wedstrijd uit maken en dat je eigenlijk niet zonder kunt.

Als bestuur van NSVV moeten we iets doen met de afgelasting op die inmiddels bewuste zaterdag en de publiciteit, die er aan is gegeven. Overigens –en je wilt het geloven of niet-, maar door de publiciteit zijn er al enkele aanmeldingen gekomen van mensen van buiten de vereniging, die ons willen helpen en zich als vrijwillige scheidsrechter hebben aangemeld.

Dit is echter niet voldoende en daarom hebben we een voorstel gemaakt, die bestaat uit een aantal acties en die begint met de persoonlijke benadering van ouders. Op de ouder informatieavonden hebben veel ouders aangegeven, dat zij wel vrijwilligerswerk binnen de vereniging willen doen. Zij zijn dan ook de eerste doelgroep, die wij persoonlijk gaan benaderen.

Vanzelfsprekend zullen de ouders die zich als vrijwillige scheidsrechter aanmelden, ondersteund worden en zullen wij in house bij NSVV een scheidsrechters cursus gaan organiseren. Ook is het de bedoeling, dat zij ook daarna actief begeleid gaan worden.

Ook willen we meer een beroep gaan doen op een groep scheidsrechters, die in noodgevallen tegen betaling een wedstrijd willen fluiten, zodat voorkomen wordt dat er opnieuw wedstrijden uitgesteld moeten worden. Dit gehele actieplan wordt ondersteund, doordat we via een aantal flyers duidelijk willen maken, dat voor scheidsrechters meer dankbaarheid getoond moet worden in plaats dat ze mikpunt van kritiek zijn. Daarmee spelen we in om een trend, waarbij scheidsrechters in toenemende mate al meer waardering krijgen.

Hopelijk gaat het incident van enkele weken geleden nog een positieve uitwerking krijgen, waardoor we meer scheidsrechters krijgen en hun werk meer gewaardeerd gaat worden. Ik vond de kwestie belangrijk genoeg om dit in mijn column prominent toe te lichten.

Ter afsluiting benoem ik nog de algemene ledenvergadering, die over drie weken op vrijdag 2 november gehouden gaat worden. Hier zal het bestuur het beleidsplan voor de komende 5 jaar presenteren. Ondanks dat ik daar nu geen aandacht aan heb besteed, hoop ik dat we weer op een volle kantine kunnen rekenen. Want NSVV zijn we met z’n allen.

Tot volgende maand.

Arie Kruithof

DEEL DIT ITEM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *