MAATREGELEN COVID-19

Lees welke maatregelen NSVV neemt (laatste versie: 23-08-2021)

Van de Voorzitter – oktober 2021

Vorige maand beloofde ik jullie, dat deze column een meer positieve inhoud zou hebben. Vorige maand heb ik kritisch gesignaleerd, dat we na de gedwongen stilstand door de Corona pandemie een nieuwe schwung in de vereniging moeten krijgen. Op deze wijze kan er inhoud aan worden gegeven, dat we “ NSVV met z’n allen zijn”. Het was een erg kritisch stuk waar gelukkig heel veel reacties op zijn gekomen. Het overgrote deel van deze reacties waren begripvol, dat wij als bestuur het aan de orde stelden. Ook was er veel herkenning over de inhoud van de column. Maar wat nog veel belangrijker is: het is niet bij woorden gebleven maar ook met daden. De kantinebezetting en de keuken zijn uitgebreid met een aantal nieuwe vrijwilligers en op zaterdag 9 oktober is ook de nieuwe kledingcommissie geïnstalleerd. Ook is het (jeugd)bestuur en de activiteitencommissie druk bezig met de voorbereiding van de informatieochtenden voor de ouders van onze nieuwe leden. Dus aan het streven van het bestuur om een nieuw elan te geven aan “NSVV zijn we met z’n allen” wordt thans echt inhoud gegeven in de praktijk.

Voorkomen moet echter worden, dat we het niet bij een eenmalige actie houden en dat het weer verdampt in onze drukke alledaagse bezigheden. Want als je kritisch kijkt naar de reacties zijn het juist vooral de “verkeerden” die zich aangesproken voelen. Juist een groep leden, die al vrijwilligerswerk doen of als ouder of als actief lid zich al betrokken voelen bij NSVV hebben gereageerd of zich aangemeld om bestaande vacatures te gaan invullen. Het gaat ons echter ook om de grote zwijgende meerderheid aan leden te bereiken, die het allemaal best vinden gaan bij NSVV. Een grote groep hiervan doet echter graag een stap achteruit als er om een actieve bijdrage wordt gevraagd om de vereniging draaiende te houden. Juist die groep willen wij in de komend jaar meer gaan bereiken en hopelijk meer gaan betrekken bij de vereniging.

Daarom zijn er twee nieuwe initiatieven vermeldingswaard en die een vervolg zijn in het streven om weer nieuw leven te blazen in “NSVV zijn we met z’n allen”. Op de 1e plaats worden er in november op zaterdagochtend 3 of 4 informatiebijeenkomsten georganiseerd voor de ouders van onze nieuwe leden. Met hulp van Manon, onze jeugd coördinator onderbouw, het jeugdbestuur en het hoofdbestuur worden de ouders welkom geheten en proberen we ze te helpen om meer wegwijs te worden binnen NSVV. Naast een aantal praktische zaken, die we willen behandelen, willen wij de nieuwkomers ook meer kennis laten maken met de DNA van onze vereniging. De ochtend wordt afgesloten met een rondleiding op ons sportcomplex. Hiermee hopen we ook te kunnen voorzien in een veelvuldig verwijt, dat je binnen een grote vereniging als NSVV alleen je weg moet vinden, binnen een groep leden, die al sterk met elkaar zijn verbonden. Wij hopen hiermee een bijdrage te leveren, dat de ouders van nieuwe leden zich sneller thuis gaan voelen binnen NSVV.

Op onze ledenvergadering staat naast de reguliere agendapunten voor de pauze, na de break als thema de Toekomst van onze vereniging centraal. Moeten er veranderingen komen in de structuur van onze vereniging, hoe kunnen we voorkomen, dat van onze leden niet op consumenten gaan lijken en hoe kunnen we de vrijwilligersbestand binnen de vereniging upgraden met nieuwe aanwas en de vergrijzing tegengaan? Kunnen we met het huidige bestuur wel de nieuwe toekomst in? Of is er op korte termijn juist behoefte aan nieuw elan binnen het bestuur om te voorkomen dat de huidige bestuursleden teveel in een routine matig handelen verzanden? Mij dunkt onderwerpen, die we met onze leden willen gaan bespreken en moet leiden tot concrete actiepunten. Het zou erg mooi zijn als we deze ledenvergadering veel leden mogen ontvangen. In mijn beginjaren als voorzitter maakte ik er een punt van als er te weinig leden op de ledenvergadering kwamen. De laatste jaren heb ik daar geen punt meer van gemaakt en daar heb je klein een concreet voorbeeld, dat de routine het gaat winnen van de geestdrift!!

Op maandag 22 en niet op vrijdag 19 november vindt onze jaarlijkse ledenvergadering plaats. Dat we afwijken van een traditie om onze ledenvergadering niet op vrijdag te houden maar op maandag is min of meer uit de nood geboren. In november is er op iedere vrijdagavond een activiteit voor de jeugd gepland door de activiteiten commissie. Daarnaast is er op 26 november voor het eerst weer na de Coronatijd een groot Sinterklaasfeest voor onze jongste leden gepland. Voor al deze activiteiten zijn er al aanmeldingen binnen en als bestuur vonden we het sneu om een van deze activiteiten te skippen. Alleen daarom zijn we op het idee gekomen om van de vrijdag af te wijken en uit te wijken naar de maandag. Op maandag is er geen voetbal op TV en op vrijdag merken wij zijn er veel mensen, die na een week werken wat minder makkelijk uit hun huis zijn te krijgen. Het is dus een probeersel en we gaan kijken of de nieuwe avond gaat leiden tot een hogere opkomst. DUS ONZE LEDENVERGADERING VINDT DIT JAAR PLAATS OP maandag 22 november OM 20.00 UUR IN ONS CLUBGEBOUW. SAVE THE DATE OP MAANDAG 22 NOVEMBER.

Vanuit de belofte van vorige maand, dat ik vanuit een positieve geest deze column zou schrijven, wil ik nog voor een drietal zaken de aandacht vragen. Op de 1e plaats, dat het vernieuwde kunstgrasveld afgelopen week weer in gebruik is genomen. 9 jaar geleden ( waar blijft de tijd, denk ik als ik dit opschrijf) waren we allemaal supertrots, dat we een nieuw kunstgras veld hadden gekregen op ons sportcomplex. Nu heeft de vernieuwing van de toplaag in alle stilte plaatsgevonden, maar heeft er achter de schermen druk overleg plaatsgevonden met de Gemeente en drie andere voetbalclubs uit de regio. Het is een dure investering van rond de € 300.000, die zonder hulp van de Gemeente Hoeksche Waard niet had kunnen plaatsvinden. Daarvoor mag de Gemeente ook wel eens in het openbaar bedankt worden. Door het investeringsbedrag te noemen, gaan leden en ouders ook begrijpen, dat we ons zorgen maken over het verboden betreden van het sportcomplex, omdat het gesloten is. Als het alleen bij voetballen zou blijven, zouden er geen problemen zijn. Maar dat is dus niet zo. Daarom beraden we ons met de politie om vooral op zondag het toezicht op het onbevoegd betreden van ons sportcomplex uit te breiden. Mogelijk dat jullie ons daar ook een handje mee kunnen helpen, door toezicht te houden op de eigen kinderen.

Tevreden zijn wij als bestuur, hoe we ons aan de Corona regels houden. Vooral op donderdag heeft iedereen een plaats aan de tafel in de kantine en is er voor de rest weinig sprake het heen en weer lopen ( persoonstraffic volgens Corona experts) en groepsvorming zonder zitplaats. Op zaterdag zijn de weergoden ons tot nu toe goed gezind geweest en heeft het terras voor veel verlichting gezorgd voor het aantal aanwezigen binnen de kantine. Edoch de besmetting cijfers lopen op en het weer zal vanwege het seizoen steeds minder worden voor het terras, dus we zullen als bestuur alert op moeten zijn als er nieuwe maatregelen komen. Wordt helaas weer vervolgd.

Meest positieve nieuws is, dat ons ledenaantal in het bijzonder bij de jeugd flink aan het stijgen is. Dat is erg positief nieuws om mee af te sluiten. De uitbreiding van de woningbouw aan de zuidrand van Numansdorp, maar ook de meer toe gestane bewegingsvrijheid door afschaffing van de Corona is de belangrijkste redenen voor de groei van het ledenbestand. Door de geplande verdere nieuwbouw verwachten wij, dat de groei van ons ledenbestand nog wel enkele jaren zal doorzetten. Dat is vooral positief nieuws, omdat er de laatste jaren het ledenaantal juist steeds een klein beetje minder werd. De oorzaak was simpelweg, dat er de laatste 10 jaar minder kinderen in Numansdorp werden geboren dan de 10 jaar ervoor. Gelukkig zit de groei er nu weer in en dat is het meest positieve nieuws, dat we als club ons zelf kunnen toewensen voor een gezonde toekomst.

Tot volgende maand.

Arie Kruithof

DEEL DIT ITEM

Eén reactie

  1. Een kunstgrasveld, dat niet of nauwelijks gebruikt wordt op vrijdag, en op zondag helemaal niet, moet langer meekunnen dan 9 jaar. Alleen al een afschrijving van 33.000 euro per jaar is wel heel veel. Of is de kwaliteit niet goed. Wel fijn dat de gemeente meehelpt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *