MAATREGELEN COVID-19

Lees welke maatregelen NSVV neemt (laatste versie: 23-08-2021)

Een terugblik op de (jeugd) informatie-avonden door de ouders zelf

We hebben een aantal van de ouders gevraagd wat zij nu precies van de informatie-avonden vinden om erachter te komen of het nu ook echt als positief kan worden gezien en voor herhaling vatbaar is. Onderstaand een aantal reacties van de aanwezige ouders:

Nathalie Keurentjes (moeder van Senna JO15-2)
Eind augustus organiseerde NSVV voor de ouders van ieder jeugdteam een voorlichtingsbijeenkomst. Net terug van vakantie, kinderen weer naar school en zelf weer aan het werk…. Het was best weer even wennen en druk die week en ik was de avond eerlijk gezegd bijna vergeten. Maar als betrokken ouder wilde ik toch even mijn gezicht laten zien. De avond begon met een een mooi en aansprekend filmpje. Goed in elkaar gezet en wat een mooie boodschap ‘wij zijn nsvv’! Vervolgens vertelden Kor vd Heijden over het jeugdbeleid. Heel goed om te horen dat NSVV hier echt een visie over heeft. Vooral over het selectiebeleid kwamen veel vragen van ouders. Hier is ieder jaar toch weer veel ‘gedoe’ over, laten we eerlijk zijn. Het verhaal achter het selecteren van kinderen en het bepalen wie in welk team komt, werd tijdens deze avond voor mij een stuk duidelijker. Het zorgde bij mij zelfs voor meer begrip! Na afloop kon je nog in gesprek met de trainer en de technische leiding. Blijf zo open en transparant NSVV is mijn boodschap! In teamsport heb je nu eenmaal ook te maken met teleurstellingen, maar als je ouders en de jeugd betrekt en goed informeert, creëer je meer begrip!

Natascha Kooijman (moeder van Daan JO15-4)
Omdat mijn zoon, Daan Mertens (14 jaar), ervoor gekozen heeft om bij NSVV te gaan voetballen, is het ook voor mij van belang om te weten hoe de vereniging in elkaar zit. Jeroen Reedijk vatte het heel goed samen: “Wat is er nu gedurende de week voor nodig om alle leden op zaterdag een wedstrijd te laten spelen?” In de presentaties die volgden, werd bevestigd dat er in ieder geval veel vrijwilligers voor nodig zijn.

Ook werd uitgelegd wat er allemaal bij komt kijken om het alle leden naar de zin te maken, om het jeugdbeleid te vernieuwen en om de maatschappelijke rol binnen de gemeente serieus te nemen. Een flinke klus!

Als nieuw lid heb ik door deze avond een aardig beeld gekregen van de organisatie van NSVV. Het lijkt mij een gezellige vereniging die kan rekenen op een grote schare betrokken vrijwilligers en die duidelijk weet te maken dat ieder lid altijd iets kan betekenen voor de club! Al is het maar het informeren van ouders van de spelers van het team…. ?

Jantine den Ouden (moeder van 2 zoons in de JO17 en JO19)
Enige tijd geleden ben ik twee dagen op rij naar de ouder informatie-avonden bij NSVV geweest, aangezien mijn ene zoon in JO17 speelt en mijn andere zoon in JO19. Omdat ik het een goed initiatief vind dat NSVV zoiets organiseert, wilde ik daar graag tijd voor vrij maken.

Tijdens de avond van JO17 was de opkomst heel aardig en waren er ook een aantal ouders van spelers die nieuw bij de club waren gekomen. Het was duidelijk dat deze avond goed viel bij de nieuwelingen gezien hun reacties.                                              

Er werd deze avond o.a. een film getoond over het reilen en zeilen van de club, waardoor inzichtelijk werd wat er allemaal bij komt kijken om NSVV draaiende te houden. Na de film werden er een aantal stellingen gepresenteerd waarover vervolgens gediscussieerd werd. Op deze manier konden de aanwezigen makkelijker hun ideeën over bepaalde zaken kwijt, waar men anders vaak alleen maar langs de lijn of thuis over praat.

De opkomst van de ouders van JO19 was zeer teleurstellend qua aantallen. Ontzettend jammer, omdat het -zoals hierboven al aangegeven-, een goede avond was om met elkaar van gedachten te wisselen. Naar mijn mening kun je vooral via dit soort communicatie tot een nog betere vereniging komen.

Zelf vond ik het prettig dat er aandachtig geluisterd werd naar het probleem wat ik nu al vier jaar op rij ervaar: dat het lastig is om (goede) trainers te vinden voor de elftallen die wat lager spelen. Het zou zo leuk zijn als bijvoorbeeld spelers uit de hogere en betere elftallen wat technische ondersteuning kunnen geven bij de trainingen. Op deze leeftijd is het volgens mij lastig om spelers bij de club te houden en te voorkomen dat ze afhaken. Ik denk dat wanneer ze de trainingen als leerzaam ervaren en ze niet ieder weekend ingeblikt worden, het animo om te blijven zal toenemen.

Het was merkbaar dat de aanwezigen open stonden voor een ieders ideeën. Ik hoop dan ook dat er een vervolg aan dit soort avonden wordt gegeven en dat er daadwerkelijk aan de ideeën gewerkt gaat worden. Het lijkt mij dat op deze wijze het enthousiasme onder ouders zal groeien zodat we nog meer het gevoel hebben dat we NSVV met z’n allen zijn.

DEEL DIT ITEM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *