MAATREGELEN COVID-19

Lees welke maatregelen NSVV neemt (laatste versie: 23-08-2021)

Agenda Ledenvergadering 30 oktober 2020

Bij deze nodigt het bestuur van NSVV u uit tot het bijwonen van de ledenvergadering op vrijdag 30 oktober 2020. De vergadering wordt gehouden in de kantine en vangt aan om 20.00 uur. Indien u de vergadering wil bijwonen word u verzocht u van tevoren aan te melden via de website.

AGENDA

 1. Opening
 2. Notulen ledenvergadering 8 januari 2020
 3. Jaarverslag van de secretaris
 4. Presentatie jaarrekening en vaststelling begroting 2020-2021 (1)
 5. Verslag van de kascommissie
 6. Verkiezing van de leden van de kascommissie
 7. Verkiezing bestuursleden (2)
  – Aftredend en herkiesbaar: A. Kruithof en B. Prooij
  – Aftredend en niet herkiesbaar: S. Kraak
  – Tussentijds aftredend: P. Bestebroer
  – Het bestuur stelt voor om te benoemen: J. Korbijn
 8. Aflossing obligatielening
 9. Bestuursmededelingen (o.a. jubileumjaar 2021)
 10. Rondvraag en sluiting

(1) Het jaarverslag van de penningmeester is 10 dagen van tevoren te verkrijgen bij het wedstrijdsecretariaat

(2) Tegenkandidaten kunnen door tenminste 10 leden worden gesteld, mits hiervan uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de vergadering schriftelijk kennis is gegeven aan de secretaris of diens plaatsvervanger.

Het bestuur

DEEL DIT ITEM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *