MAATREGELEN COVID-19

Lees welke maatregelen NSVV neemt (laatste versie: 23-08-2021)

Van de voorzitter april 2015

Hopelijk wordt april voor NSVV op sportief gebied een feestelijke maand. Om het lot niet te tarten (beetje bijgeloof denk ik), durf ik het bijna niet te schrijven of uit te spreken. Een lonkende periodetitel voor ons 1e elftal en een kampioenschap voor het 2e elftal maakt dat wij met NSVV eindelijk een sportief feestje kunnen vieren. Bijna ongewoon voor mij als voorzitter, omdat ik een dergelijk feestje nog niet als voorzitter heb meegemaakt (dus bijna 8 jaar). Natuurlijk zijn er kampioenschappen geweest van lagere elftallen (ook met het 2e overigens), maar voor een dergelijke dubbelslag kan ik mij de tijd niet heugen.

Natuurlijk willen we niet teveel superlatieven gebruiken, want ons 1e elftal wordt geen kampioen. De weg naar een eventuele promotie is nog lang en ook een loterij natuurlijk. Desondanks zou het ons tot grote tevredenheid stemmen als we de nacompetitie halen. Vooraf wisten we al dat een kampioenschap er niet in zit vanwege de aanwezigheid van runner-up Feyenoord (in deze rubriek al uit en te na besproken). Vooraf hadden we als bestuur en TC al bepaald dat het maximale dit seizoen een periodetitel van ons 1e elftal en een kampioenschap van ons 2e elftal zou zijn. Als we die doelstelling in april al kunnen realiseren, dan mogen we dat wel eens een keer vieren. Het vooruitzicht dat we nu eens in de nacompetitie spelen voor promotie in plaats van degradatie, geeft toch een totaal ander (positief) gevoel. Ik kijk er naar uit dat we ons 1e elftal als vereniging net zo gaan ondersteunen, als twee jaar geleden toen we eigenlijk aan de verkeerde kant van de streep stonden.

Desondanks zijn er ook aandachtspunten. De selecties zijn veel te smal. Als je afgelopen zaterdag maar 12 fitte spelers per selectie tot je beschikking hebt, dan geeft dit zorgen voor de toekomst. Het meest treffende was een van de uitkomsten van de vergadering met een afvaardiging van het 2e elftal. Die hopen paradoxaal genoeg dat de selectie van het 1e elftal versterkt wordt met enkele spelers van buitenaf. Want in dat geval kunnen ze volgend jaar als 2e elftal ook meer beschikken over de spelers van de A selectie. Zij zijn een welkome aanvulling om volgend jaar in een hogere klasse niet weer in de degradatiezone te verkeren.

 Al jaren is onze selectie te klein en is de doorstroming vanuit de jeugd onvoldoende om het wegvallen van spelers (reden genoegzaam bekend) op te vangen. Aanvulling van buitenaf op enkele posities is noodzakelijk om ook volgend jaar over een volwaardige selectie te kunnen beschikken. Deze opdracht is voor de technische commissie niet gemakkelijk. Enerzijds mag het de ontwikkeling van onze talenten niet in de weg staan, maar anderzijds valt het in het hedendaagse voetbal niet mee om zonder betaling spelers van buitenaf te interesseren om bij NSVV te komen voetballen. Daarnaast moeten spelers als ze van buiten komen een eerlijke kans krijgen in de selectie, want anders moet je er überhaupt niet aan beginnen. Hoewel je van buitenstaanders hoort dat het bij NSVV ten opzichte van andere verenigingen top geregeld is, is het voor veel amateurvoetballers belangrijker dat de eigen portemonnee er beter van wordt. Het is de realiteit van vandaag. Daarnaast moeten we ook reëel zijn en constateren dat ons huidig niveau van voetballen buitenstaanders ook niet verleidt om naar NSVV te komen. Al deze aspecten spelen mee in de moeilijke zoektocht naar nieuwe spelers van buitenaf. Hoewel de beste leden van de technische commissie meestal op zaterdag in de kantine zitten, is het voor deze “TC Leden” wel eens goed om te beseffen hoeveel werk en inspanningen het kost om spelers te interesseren om bij NSVV te komen voetballen. We gaan de uitdaging graag aan en hopen dat onze inspanningen niet voor niets zijn.

Een tweede positieve punt dat ik jullie kan melden, is dat de structuur van ons nieuwe jeugdplan gestalte begint te krijgen. In de nieuwsbrief (hebben jullie je al opgegeven?) en ook op onze website zijn en worden jullie uitgebreid geïnformeerd over de nieuwe structuur bij de jeugd. Onze nieuwe technische jeugdcommissie en vooral de driehoek met gelouterde trainers. De driehoek (Jaap den Haan, Bas Snel en Kor v/d Heijden) moeten inhoud gaan geven aan de sportieve ambities, die door de werkgroep VIOS zijn geformuleerd. Als bestuur steken wij onze nek uit om hierin te investeren, maar het gebeurt met volle overtuiging. In de komende jaren staan de sportieve ambities centraal. Als we uitspreken dat ons eerst elftal op een hoger niveau moet gaan spelen met spelers uit onze eigen jeugd, dan moet het bestuur de kaders neerzetten. Er moet geloof komen dat het binnen NSVV te realiseren is en dat het geen luchtfietserij is. Voor de komende twee jaar hebben we de financiële middelen gevonden om dit plan te financieren. Dit moet het begin zijn van wat eindelijk moet leiden tot een ambitieuze jeugdopleiding, waarin we onze talenten en talenten overgekomen van andere verenigingen beter maken. Dit alles met het ultieme doel om met ons eerste elftal op een hoger niveau te gaan spelen. Daar geloven we in en dat willen we in de komende jaren ook gaan waarmaken.

Om nu de gehele column maar positief te houden, heb ik nog een heel mooie ontwikkeling die niet onvermeld mag blijven. Ons ledenaantal is volgens de oude garde van het bestuur (Piet en Rob) nog nooit zo hoog geweest. Natuurlijk krijgen we een positieve impuls door het dames/meisjes voetbal. Maar mede door de introductie van het minipupillen voetbal ontwikkelt het aantal jongens zich ook veel positiever, dan wij aanvankelijk dachten. De aanmeldingen bij het damesvoetbal gaat veel harder doordat de nieuwe commissie dames/meisjes voetbal veel energie steekt om het bij de jonge dames onder de aandacht te brengen. Informatie avonden, proefclinics, schoolbezoeken hebben ertoe geleid dat we volgend jaar met 4 meisjes elftallen kunnen starten. Sinds de onderhandelingen in oktober vorig jaar om te gaan samenwerken met SSS op niets is uitgelopen, is dat ruim boven de verwachting die we hadden. Er was enige vrees dat we “de boot van het meisjes voetbal ”gemist hadden, maar daar lijkt nu geen sprake van te zijn.

Ieder voordeel heeft zijn nadeel en dat hebben wij ook met de niet verwachte ledengroei. Laat ik duidelijk zijn, niet iedereen binnen NSVV is het met mij eens, maar ik vind het een luxe probleem. In mijn visie heb je bij dalende ledenaantallen een probleem! Het vergt echter veel van de interne organisatie om de groei van het aantal elftallen te kunnen opvangen op onze accommodatie. Gelukkig hebben een uitgebreide commissie damesvoetbal die inmiddels met het bestuur naar (tijdelijke) oplossingen aan het zoeken is. Voornamelijk de kleedkamers op zaterdag lijken toch een bottleneck, die opgelost moet worden. Het probleem is ook al besproken met de Gemeente en er wordt gekeken of er geen tijdelijke oplossing gecreëerd kunnen worden

Een ding is duidelijk, NSVV leeft en de door mij beschreven ontwikkelingen bewijzen dat. Nu maar hopen dat april echt een feestelijke maand wordt voor NSVV. In mijn volgende Van de Voorzitter weten we het.

Tot volgende maand.

Arie Kruithof

 

    

DEEL DIT ITEM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *