MAATREGELEN COVID-19

Lees welke maatregelen NSVV neemt (laatste versie: 23-08-2021)

Van de voorzitter – februari 2017

Het winterweer zorgt ervoor, dat het voetbal in 2017 nog niet lekker op gang komt. Het is nu half februari en eigenlijk is er maar één normaal voetbalweekend geweest. Als de weerberichten op zondag 12 februari juist zijn, dan kan het voetbal volgende week weer losbasten. Gelukkig, want iedere week de onzekerheid of het wel of niet doorgaat is voor iedereen uitermate vervelend. Je stelt je zaterdag erop in, kan geen andere plannen maken en wordt dan op zaterdagochtend met een afgelasting geconfronteerd. Het houden van een langere winterstop zou een goede optie zijn, want de laatste jaren lijkt het erop dat we door het grillige klimaat, wat we tegenwoordig nu eenmaal hebben, de winter pas begint als de winterstop van het voetbal is afgelopen! Herbezinning is dan ook terecht op zijn plaats vond de KNVB.

Niet alleen het winterprogramma moet in de speelkalender goed tegen het licht gehouden worden. Ook de andere jaargetijden hebben op de herfst na zo hun eigen specifieke aandachtspunten. Het is veel voetballiefhebbers ook een doorn in het oog als het mooi weer is in de lente, dat er dan met name vanaf half mei er niet echt meer een volledig voetbalprogramma is. Als je prestatiegerichte elftallen niet in aanmerking komen voor een nacompetitie, dan zit begin mei het programma erop. Al heel lang klinkt dan ook het geluid door binnen de voetbalwereld om juist te voetballen als het mooi lekker voetbalweer is en dat is toch voornamelijk in de lente.

De zomer kent weer zijn eigen problemen. Het 1e elftal gaat de laatst jaren al weer eind juli beginnen met de training voor het nieuwe seizoen. Dat moet ook wel, want half augustus gaat het bekerprogramma van start. De eerste trainingen verlopen meestal bijzonder chaotisch, omdat nog veel spelers met vakantie zijn. Ik hoor al jaren trainers niet anders dan klagen dat er pas volop getraind kan worden als de scholen weer van start gaan en het bekerprogramma inmiddels in volle gang is.

Al deze problemen met het wedstrijdprogramma heeft de KNVB geëvalueerd c.q. geanalyseerd en is met een voorstel gekomen om het speelkalender grondig om te gooien. Jullie hebben het inmiddels in de krant kunnen lezen. Met ingang van volgend seizoen begint in september pas het bekerprogramma, zodat de 1e elftallen pas half augustus hoeven te beginnen met de trainingen. Een langere winterstop van half december ( gelijk aan huidige situatie) tot begin februari. Consequentie is wel, dat het competitievoetbal tot begin juni doorgaat, waardoor het seizoen pas eind juni zal worden afgesloten.

Als bestuur van NSVV hebben wij de ideeën van de KNVB omarmt. “Voetballen als het mooi weer is, daar kan toch niemand op tegen zijn”. Natuurlijk zijn er op het voorgestelde wedstrijdprogramma aanmerkingen te maken, maar dat is logisch en dat gaat zich in de praktijk wel corrigeren, maar het basisidee is prima. Daarom waren Ben Prooij en ik verwonderd, dat er in informatiebijeenkomsten voor de clubs er zoveel verzet was tegen de plannen. Vooral het langer doorvoetballen in de lente stuitte op verzet. Voetbalclubs met een eigen cricketafdeling (volgens mij zijn dat er in totaal 10!) waren tegen. Ook vond men dat er te weinig tijd voor herstel van de velden is, omdat het gras in juni beter groeit dan in augustus! In onze ogen zijn het drogredenen en wij hebben dan ook voorgestemd.

Wij ondersteunen de ideeën van de KNVB en als bestuur hopen wij ook dat jullie het hiermee eens zijn en zo niet dan horen wij het graag.

Niet alleen iedere zich zelf respecterende diskjockey heeft tegenwoordig een sidekick, ook de moderne voetbalvoorzitter heeft er een. Normaal gesproken kom ik in mijn column uitgebreid terug op het verloop van de jaarlijkse ledenvergadering. Dit keer is het echter al tot twee keer toe uitgebreid beschreven door mijn medebestuurslid Bas Snijders. Hierdoor kan ik volstaan om mijn eigen (subjectieve) impressie van de ledenvergadering te geven.

Ik denk, dat ik kan stellen dat de vergadering uitermate goed is verlopen en dat de aanwezige leden, en dat is het belangrijkste, het een erg leuke vergadering vonden. Meer dan normaal heb ik die reactie gekregen. De vergadering was erg druk bezocht. Meer dan 100 leden is tegenwoordig een unicum bij een amateurclub en dat blijf ik vreemd vinden. Ik krijg wekelijks zoveel reacties over het wel en wee van de vereniging en wat wel zou moeten veranderen. Maar zelf een keer per jaar naar een ledenvergadering komen en een podium te krijgen om je ideeën en je mening te bespreken is schijnbaar voor veel leden te veel gevraagd. En dat begrijp ik nu juist niet. Wij zouden pas tevreden moeten zijn als er 200 leden aanwezig waren, dat zal niet gebeuren dat weet ik ook wel. Maar als vrijwillig voorzitter vind ik dat ik het wel mag vragen om een keer per jaar een avond vrij te maken voor de ledenvergadering.

De vergadering werd een succes, omdat op de eerste plaats het een goede zet is geweest om de vergadering te verzetten, zodat wij de directeur amateurvoetbal van de KNVB konden uitnodigen. De nieuwe directeur, Jan Dirk van der Zee profileerde zich als een directeur met een open mind, die staat voor interactie met de voetbalclubs en afstand neemt van het directieve gedrag dat de KNVB zolang kenmerkte. Hierdoor was er ruimte voor een open discussie zonder dat het ontaarde in een over en weer gehakketak. Ik weet zeker, dat de aanwezige leden met een ander beeld over de KNVB naar huis gingen dan toen ze naar de vergadering kwamen.

Op de tweede plaats was de presentatie van Bas Snijders over de stand van zaken over de geplande realisatie van het 2e kunstgrasveld en de ingrijpende wijzigingen bij het pupillenvoetbal in het komende seizoen top. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Professioneel, duidelijk en dat het geen schrijven is met een zwart witte bril op, blijkt wel, dat de KNVB mij de week erna benaderd heeft. Of wij konden instemmen dat zij delen van de presentatie van Bas mochten gebruiken bij andere verenigingen omdat het zo duidelijk en toegankelijk wordt gepresenteerd.

Een conclusie uit de vergadering wil ik hier nog wel herhalen en dat is, dat wij thans een ander alternatief voor het tweede kunstgrasveld aan het uitwerken zijn. Een beslissing is nog niet genomen. Mogelijk komen er nog andere alternatieven. Wij zijn hierover met de Gemeente in overleg. Maar als ik de geruchten hoor, dat Zembla de discussie over de gezondheidsrisico’s van kunstgrasvelden opnieuw gaat aanzwengelen door het onderzoek van het RIVM in twijfel te trekken. Dan neemt bij mij de onzekerheid toe. Ook merk je dat binnen het profvoetbal het gebruik van kunstgrasvelden steeds meer ter discussie staat en dat is ook geen positieve ontwikkeling voor de toekomst van de kunstgrasvelden. Als het boven regent, dan drupt het beneden. We kunnen ons geld maar een keer uitgeven, dus ik hoop dat jullie begrijpen dat we over deze dure investering goed blijven nadenken. Wordt vervolgd dus.

Ik sluit mijn column af met een negatief onderwerp en dat is de contributieproblematiek. Vorig jaar zijn er veel problemen geweest bij de inning van de contributies. Met name doordat we op een ander systeem zijn overgeschakeld, was het moeilijk om een goede factuur te krijgen bij de leden, die niet met een automatische incasso betalen. Deze problemen zijn inmiddels opgelost. Maar vanwege de late inning van de contributies hebben we als bestuur besloten om de inning van de 2e termijn een maand op te schuiven en dat pas in februari te doen. Maar wat blijkt, begin februari waren er nog veel leden, die hun contributie nog niet hadden voldaan. Dat heb ik in al die jaren als voorzitter nog niet meegemaakt. Nu houden we het voorlopig nog maar op onwennigheid, omdat er geen acceptgirokaart maar een factuur wordt ontvangen. Maar die achterstallige gelden moeten wel binnen korte tijd geïnd gaan worden. Hiervoor gaan we actie ondernemen door een wat meer indringende herinnering te sturen naar de leden, die hun contributies nog niet hebben betaald. Als je dit leest zou je misschien eens voor jezelf kunnen nagaan of jij je contributie al hebt voldaan. Dat scheelt ons veel werk. Wij gaan ervan uit, dat het aan de aandacht is ontsnapt. Maar na de herinnering zullen we stringent erop gaan toezien, dat de contributies worden betaald. Zo niet dan volgen er echt maatregelen, want voor al onze leden moeten we ook nog een afdracht doen aan de KNVB. Daarnaast zijn de contributies een van de pijlers van onze financiële begroting, dus noodzakelijk om onze financiën gezond te houden. Ik hoop, dat deze herinnering, uitleg en aanmaning voldoende is om ervoor te zorgen, dat alle leden hun contributie netjes betalen.

Tot volgende maand,

Arie Kruithof

DEEL DIT ITEM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *