MAATREGELEN COVID-19

Lees welke maatregelen NSVV neemt (laatste versie: 23-08-2021)

Van de voorzitter – november

Op zondagmorgen je maandelijkse stukje schrijven is toch altijd je er even toe zetten. (Nog) vroeger op dan normaal en eerlijk is eerlijk voel ik meer druk, omdat er toch maar weer een leesbaar verhaal bij de communicatiecommissie moet komen. Maar supporter als ik ben, gaat het toch een stukje makkelijker als het 1e goed presteert. Dat gehele gevoel heb ik al gedurende het gehele jaar. Maar de laatste weken heb ik het gevoel dat alles bij elkaar komt, omdat ik het gevoel heb dat het team momenteel het hart van de gehele vereniging aan het veroveren is. Niet alleen met het spel, maar ook met inzet en het presteren als team. Dat is de verdienste van het elftal en van de technische staf ( incl. Jaap!) en is op eigen kracht afgedwongen. Ik heb in deze column ook wel eens scherpe kritiek gehad en had daarmee het gevoel dat ik ook het algemene gevoel van de vereniging weergaf, maar thans verdienen ze alle complimenten. In deze rubriek heb ik al vaak uitgelegd dat een goed draaiend 1e elftal de drive (of het chagrijn als er niet goed presteert wordt) in een vereniging brengt, dat heb ik in 10 jaar al vaak uitgelegd en meegemaakt Maar vergelijk het elftal van één jaar geleden is met het huidige elftal. Trek zelf de conclusies en je begrijpt mijn (ons) trotse gevoel en…. met bijna hetzelfde elftal. Ik wilde het toch maar even geschreven hebben!

De Ledenvergadering
Normaliter hadden jullie al een uitnodiging gehad voor de ledenvergadering. De datum was al gepland en zou op 18 november plaatsvinden. Maar in onze zoektocht naar vernieuwing tijdens de vergadering, had ik het idee om een externe spreker na de pauze uit te nodigen. In mijn zoektocht kwam ik uit bij de directeur amateurvoetbal KNVB, Jan Dirk v/d Zee. jan-dirk-van-der-zee-nsvvDe laatste tijd had ik toch wat moeite met een aantal kwesties binnen het amateurvoetbal en de uitzending in Zembla over normen en waarden en het zwart betalen vond ik nu niet bepaald een voorbeeld van het behartigen van de belangen van de amateurverenigingen. Daarom mailde ik hem en nodigde hem uit voor de ledenvergadering om met ons de dialoog aan te gaan. Met bij mij toch wel enige verbazing reageerde hij positief op mijn verzoek, maar kon hij onmogelijk op 18 november. De eerste gelegenheid was pas in februari. Inmiddels zijn we na enig overleg uitgekomen op vrijdag 3 februari 2017. Na overleg met bestuur hebben wij daarom besloten om de ledenvergadering uit te stellen tot 3 februari 2017 om de mogelijkheid niet voorbij te laten gaan om na de pauze te discussiëren met de directeur amateurvoetbal. Statutair geeft dit wel enige problemen, omdat de jaarrekening zes maanden na afloop van het boekjaar (30 juni) goedgekeurd moet worden op een ledenvergadering. Nu til ik hier niet te zwaar aan, omdat we positieve cijfers hebben. Hoe we dit gaan oplossen bespreken we in de volgende bestuursvergadering, maar mij boeit het niet zo. Waar ik zwaarder aan til is dat we op de ledenvergadering als Jan Dirk v/d Zee komt, met minimaal 100 leden moeten zijn. Want eerlijk is eerlijk daarover heb ik wel gebluft om hem te verleiden om te komen naar onze ledenvergadering. Wij houden jullie op de hoogte of wij in december nog een (kleine) ledenvergadering organiseren of dat we de gehele vergadering verplaatsen naar 2017. Ik hoop wel, dat we op 3 februari met veel leden aanwezig zijn, zodat wij onze gast net teleurstellen!

Verlate inning contributie
Wat wel een vervelend onderwerp is, is de inning van de contributies. Wij zijn overgestapt naar een nieuw systeem en dat geeft vooral bij de niet automatische incasso’s de nodige problemen. Inmiddels is alles wel hersteld, maar is het ook al november en de nieuwe contributieperiode komt er alweer aan. Ik word er veel op aangesproken en dat begrijp ik ook wel enerzijds. Anderzijds denk ik, dat je weet dat de betaling aan NSVV nog gedaan moet worden en kan je in je achterhoofd er ook rekening mee kan houden. Maar ik ga de schuldvraag niet wegschuiven, wij blijven in gebreke en daarvoor bieden wij onze excuses aan. Ik hoop op begrip bij jullie en geen problemen als de verlate factuur komt. Wel zullen we dit onderwerp in het bestuur nog bespreken en dan kan ik mij voorstellen dat de inning van de contributie over het 1e halfjaar van 2017 wat later gaat plaatsvinden. Een iets minder beladen onderwerp (althans dat hoop ik) zijn de contributiekaarten. Naar mijn mening is dit een volkomen achterhaald fenomeen en zullen we in de toekomst hier anders mee om moeten gaan (afschaffen zou mijn advies zijn of digitaliseren). Jullie horen nader, maar ik hoop wel dat het nu snel achter de rug is.

Kunstgras perikelen
Ook het kunstgrasveld blijft de gemoederen bezighouden. Vanuit KNVB is er weinig nieuws te melden, niet anders dan dat de gezondheidseffecten van spelen op kunstgrasvelden nu uitgebreid wordt onderzocht en dat men zo snel mogelijk met resultaten en aanvullend beleid willen komen. Als NSVV wachten wij het nieuws af en zal er pas een beslissing worden genomen over het nieuwe kunstgrasveld wanneer er vanuit KNVB een duidelijk beleid is geformuleerd. Zelf denk ik dat het nieuwe veld er dit seizoen niet meer komt en dat het echt zomer 2017 wordt, alvorens er daadwerkelijk iets met het hoofdveld gaat gebeuren. Het is niet anders en dat was niet eens een moeilijke beslissing, want we kunnen echt maar een kant op en dat is afwachten. Wat wel op ons afkomt, is dat er clubs zijn die niet meer willen dat hun jeugd op een kunstgrasveld speelt. Persoonlijk, en ik zeg overduidelijk persoonlijk, vind ik dat een veel te overspannen reactie die alleen maar op emoties is gebaseerd. KNVB neemt het onderwerp serieus, maar handhaaft haar standpunt, dat er nog niets is bewezen, dat het slecht is voor de gezondheid van onze ( jeugd) spelers. Er is ook niet bewezen, dat het wel gezond is om sport te bedrijven op een kunstgrasveld en ik denk dat er echt wel iets uit het onderzoek komt. Maar we spelen nu al bijna vijf jaar op een kunstgrasveld zonder commentaar van wie dan ook en nu zou je moeten besluiten om voor een paar maanden niet meer op dit veld te spelen. Alsof dat er dan nog iets toe doet in het meest ongunstige geval. Er zijn gradaties over het gevaar voor de volksgezondheid, maar sommige besturen doen nu alsof we onze spelers met radioactief materiaal in contact brengen. Ik vind het langzamerhand ontaarden in paniekvoetbal, waar wij als NSVV niet aan gaan meedoen. Wij conformeren ons aan het standpunt van de KNVB en wachten af. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Damesvoetbal
Laatste onderwerp van deze maand gaat over het damesvoetbal. Onlangs hebben wij als bestuur een evaluatiegesprek gehouden met de commissie damesvoetbal. Er zijn zeker veel positieve ontwikkelingen te melden. We hebben inmiddels meer dan 100 leden voor het dames/meisjes voetbal en daarmee zijn we al een redelijk grote vereniging voor het damesvoetbal. Ook geven de dames een nieuw elan aan de vereniging. Breed binnen de vereniging zijn wij van mening dat we niet meer zonder onze dames verder zouden willen. Ik zeg wel eens intern, dat het nieuwe kunstgrasveld er alleen komt, omdat we het damesvoetbal verder willen laten ontwikkelen. Zonder onze dames was een 2e kunstgrasveld veel minder urgent. Tot zover het positieve nieuws.

Waar bij de dames afdeling wel een tekort aan is, is op het technische vlak aan een jeugdcoördinator en trainers c.q. leiders. Als ik soms zie hoe de dameselftallen moet trainen en spelen “springen de tranen in je ogen”. We willen van alles, maar een tekort aan personele krachten staat een verdere ontwikkeling in de weg. Ik vind dat de verantwoordelijkheid van de gehele vereniging. Ik weet, dat oproepen in deze rubriek niet veel zin heeft en dat persoonlijke benadering veel beter werkt. Maar zeg dan ook niet direct ‘nee’ als je een keer door de commissie damesvoetbal wordt benaderd. Het zou leuk zijn als ze de noodzakelijke begeleiding krijgen en de druk niet alleen maar bij enkele fanatieke vrijwilligers ligt. Het wegvallen van deze personen zou desastreus zijn voor ons dames/ meisjes voetbal en dit gevaar zit erin als je ziet hoe ze thans moeten werken. Hard werken met een onbevredigend gevoel. Bewijs mijn ongelijk en meld je aan bij de damescommissie.

Tot volgende maand,

Arie Kruithof

DEEL DIT ITEM

Eén reactie

  1. Belachelijk dat de ledenvergadering van 18 november verplaatst wordt naar 3 februari 2017. Dit doordat er een spreker komt de directeur van het amateurvoetbal Jan Dirk v/d Zee. Puur weet een 1 mans actie van voorzitter Arie. 0nbegrijpelijl dat het bestuur hiermee akkoord is gegaan. Het bestuur had voorzitter Arie terug moeten fluiten! Spreker of geen spreken maar die ledenvergadering gaat door! Voorzitter Arie zegt altijd dat een ledenvergadering hooguit twee uur moet duren. Efficiënt vergaderen met structuur erin. Ik ga nu het idee krijgen dat voor de pauze alle agendapunten afgeraffeld worden en dat de pauze tien minuten wordt ingekort voor de spreker. Dan verwacht voorzitter Arie ook nog 100 man op deze vergadering. Ik heb de kritische harde kern gesproken van de club. Allemaal met dezelfde reactie. Boycotten deze vergadering!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *