MAATREGELEN COVID-19

Lees welke maatregelen NSVV neemt (laatste versie: 23-08-2021)

Van de Voorzitter – Oktober

Deze Van de Voorzitter gaat over een aantal nieuwtjes die ik jullie niet wil onthouden. Dus geen beschouwingen van de voorzitter en/of opmerkelijke gebeurtenissen, die om een reactie vragen, maar gewoon nieuwsitems.

Nieuwe Penningmeester
We hebben er een tijdje naar gezocht, maar we hebben een nieuwe penningmeester. Rob Reedijk heeft vorig jaar in het bestuur en op de ledenvergadering al aangegeven, dat hij nog een jaar zou aanblijven en dan met zijn functie als penningmeester zou stoppen. Vele jaren (bijna 20 jaar uit mijn hoofd gezegd) heeft hij in het bestuur gezeten, dus gaat er niet alleen een brok ervaring uit het bestuur, maar wie wordt zijn opvolger? Dat was nog niet makkelijk. Enkele kandidaten zaten te dicht in mijn kringetje en na een brainstormsessie in het bestuur voor de zomer bleek het nog niet zo gemakkelijk om een nieuwe kandidaat te vinden. Met een kandidaat zijn we in gesprek geweest, maar na enige bedenktijd en een gesprek is hij toch afgehaakt. Na de zomer begon het toch een beetje te dringen. Maar “onder druk wordt alles vloeibaar” want in onze 1e bestuursvergadering na de zomerstop kwamen we ineens tot een lijstje van vier personen. De nr. 1 van dat lijstje heb ik daarna benaderd en die bleek ook echt geïnteresseerd (of bereid) te zijn. Na enige gesprekken en het bijwonen van een bestuursvergadering heeft hij definitief toegezegd en kan ik er ook mee naar buiten treden (helemaal onbekend is het ook niet, want bij NSVV blijft niets lang geheim). Natuurlijk moet hij op de komende ledenvergadering nog formeel benoemd worden, maar wij als bestuur geeft het ons een goed gevoel om Gertjan Krab als nieuwe penningmeester voor te dragen. Gertjan wie? Ik hoor veel leden dit denken en dat vinden wij nu ook juist erg leuk. Hoewel Gertjan zeer regelmatig op de voetbal is te vinden, komt hij niet uit dezelfde vijver en is hij voor vele een onbekende. Als partner van Petra Regoort wordt hij waarschijnlijk al een stukje bekender, maar in de komende jaren zullen jullie hem ongetwijfeld beter gaan leren kennen. In de komende periode zal hij nog wel de gelegenheid krijgen op zich voor te stellen. Zijn ervaring, persoonlijkheid en beschouwelijke talenten waren voor ons aanleiding om hem te benaderen. Komend jaar moet dus de vertrouwde weg om geld te declareren van Rob omgebogen worden naar Gertjan. Dat zal even wennen zijn, maar is (tijdelijk) goed voor onze bankrekening (grapje). Als bestuur zijn we erg blij, dat de vacature naar onze mening kwalitatief goed opgevuld is. Gelukkig is Rob niet uit beeld, want hij blijft lid van de financiële commissie en is en blijft lid van de commissie Damesvoetbal. Voor alle duidelijkheid Gertjan zal geen vice voorzitter worden, dus die moeten we na de ledenvergadering vanuit bestuur intern nog gaan benoemen.

Groei leden boven 1000
Door de invoering van het meisjes/damesvoetbal, maar ook door het succes van het WK vorig jaar (het lijkt al weer een eeuw geleden als je naar de huidige prestaties van het NL elftal kijkt) maakt onze ledengroei een sterke groei door. Ook dit seizoen gaat de groei gestaag door en komen er volgens Ben Prooy wekelijks vier nieuwe leden bij. Vorig jaar spraken we de hoop uit, dat wij in onze jubileum jaar 2016 het 1000ste lid zouden kunnen verwelkomen. Door de aanhoudende sterke groei hebben wij dit uitgangspunt moeten laten vallen en hebben we geprobeerd met een beetje vervalsing van de geschiedschrijving het te laten samenvallen met de nieuwjaarsbijeenkomst 2016. De groei gaat ook dit seizoen gestaag door en dus moeten we met de billen bloot! Ons ledenaantal is de grens van 1000 al ruim overschreden en volgens Rob Reedijk zijn we inmiddels zelfs de 1030 leden al gepasseerd. In een tijd dat veel voetbalclubs hun ledenaantal zien teruglopen, blijven wij maar groeien. Een prachtige gedachte en bewijs van continuïteit van onze club. Maar de groei leidt ook tot knelpunten. Laten we duidelijk zijn als bestuur vinden we het een luxe probleem. Dat laat echter onverlet, dat er knelpunten komen in de veldbezetting op zaterdag en op de trainingsavonden. Ook de indeling van de kleedkamers gaat in toenemende mate met name op zaterdagen tot problemen leiden. In het bestuur praten we over verschillende scenario’s om deze knelpunten op te lossen. Zo wordt gesproken over het mogelijk bijbouwen van kleedkamers als een van de scenario’s. Ook zijn wij met de Gemeente in gesprek om hen deelgenoot te maken van onze knelpunten. Wij vervullen namelijk een belangrijke maatschappelijke rol door de jeugd twee avonden in de week en op zaterdag “van de straat” te houden. De gemeente onderkent dit en begrijpt ook dat door de aanhoudende groei er knelpunten ontstaan om dit uitgangspunt in de lucht te houden. Als bestuur praten we volgens mij vrij open over de oplossingsrichtingen, maar voor alle duidelijkheid: er is nog niets beslist. We onderzoeken en bespreken dus wel allerlei scenario’s intern en met de Gemeente. Als er witte rook is over de definitieve oplossingsrichting dan zullen we jullie zo snel mogelijk hierover informeren.

Aankondiging ledenvergadering
Omdat de opvolging van Rob Reedijk als penningmeester nu is geregeld. We hadden tegen Rob gezegd, dat hij pas mocht aftreden als er een nieuwe penningmeester was. Tot die tijd zouden we geen ledenvergadering houden, want dan kon hij ook niet statutair aftreden. Een grapje natuurlijk, maar het is wel de reden, dat we de ledenvergadering wat naar achteren hebben geschoven op de kalender. Maar op vrijdag 20 november is het zover en zal de jaarlijkse ledenvergadering worden gehouden. Ik hoop, dat het druk wordt, want vorig jaar viel het een beetje tegen. Ooit heb ik gezegd, dat ik zou aftreden als er minder dan 100 aanwezigen zouden zijn. Misschien moet ik dat nu weer zeggen, dus als jullie willen dat de voorzitter aanblijft, moet je wel naar de ledenvergadering komen!

Daarnaast wordt er van onze leden verwacht, dat jullie gaan meehelpen aan de input van de vergadering. Evenals enige jaren geleden willen we weer een ledentevredenheidsonderzoek gaan houden. Wij doen dat om beter te kunnen weten, wat er leeft onder de leden van NSVV. Daarnaast kunnen we de input goed gebruiken voor de activiteit “NSVV zijn we met z’n allen” Maar last but not least is het ook een manier om een beter communicatie over en weer te krijgen op de ledenvergadering. De organisatie van dit tevredenheidsonderzoek ligt in de handen van de communicatiecommissie en dit onderzoek heeft alleen zin als jullie in groten getale meewerken. Dus daarom de oproep om allemaal mee te doen aan dit onderzoek. Dan weten we pas goed wat we goed doen en wat we fout doen. Voor de vereniging is het erg belangrijk.

Tot volgende maand,
Arie Kruithof

DEEL DIT ITEM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *