MAATREGELEN COVID-19

Lees welke maatregelen NSVV neemt (laatste versie: 23-08-2021)

Van de Voorzitter – Februari 2019

NSVV is meer dan voetbal. In onze beleidsplannen wordt deze slogan altijd genoemd. Met deze zin willen wij aangeven, dat NSVV een belangrijke sociale rol speelt in de Numansdorpse gemeenschap. Niet alleen binnen de vereniging, waardoor onze ijverige Activiteitencommissie allerlei activiteiten buiten het voetbal wordt georganiseerd. Ook is NSVV voor vele een ontmoetingsplaats voor sociale contacten, dat is iedere zaterdag duidelijk zichtbaar in onze kantine. In mijn nieuwjaarsspeech noemde ik onze kantine de best lopende kroeg van Numansdorp. Ook probeert NSVV haar sociale functie uit te dragen door activiteiten te organiseren, die onze betrokkenheid met de Numansdorpse gemeenschap wil benadrukken. De 24 uurs voetbal marathon voor Serious Request, de lokale uitvoering hiervan via de meerdaagse activiteit NSVV verbindt,  de organisatie vorig jaar van de Koningsdag, omdat de oranje vereniging ter zielen was gegaan. NSVV is als voetbalclub geen uitzondering, want in vele lokale gemeenschappen is de voetbalclub het sociale bindmiddel geworden. Vandaar dat sociologen al meermalen de rol van voetbalclubs hebben benadrukt en aangeven dat zij de rol van de kerken in de sociale gemeenschap heeft overgenomen.

Waarom deze inleiding? Omdat over het weer organiseren van de Koningsdag in 2019 een interne discussie speelt binnen NSVV. Sommige vrijwilligers vinden, dat NSVV daar geen functie in heeft en dat ze dat aan professionele organisaties moet overlaten. Anderen, waaronder ik zelf, vind het belangrijk dat de Koningsdag binnen Numansdorp georganiseerd blijft worden. Vorig jaar hebben we echt waardering gekregen, dat we vooral voor de kinderen jonger dan 12 jaar een Koningsdag hebben georganiseerd. Hadden wij het niet gedaan, dan was er in Numansdorp op Koningsdag niets te doen geweest. Beter konden we naar mijn mening onze betrokkenheid met Numansdorp niet aangeven. Er is geen nieuwe Oranje vereniging opgericht in 2018, dus heeft de oude Gemeente Cromstrijen maar ook de nieuwe Gemeente Hoeksche Waard weer contact met ons opgenomen of wij weer het initiatief willen nemen in de organisatie van de Koningsdag. Intern heb ik het besproken en kwamen wij tot de conclusie, dat wij als NSVV hierin een functie kunnen hebben. Maar er is wel een maar… !!,en dat is dat er genoeg vrijwilligers zijn om de Koningsdag te organiseren. ( dat is min of meer een compromis voor degene die de Koningsdag liever niet door NSVV georganiseerd ziet worden.) NSVV beschikt over veel actieve vrijwilligers en is daarom in staat om een dergelijk evenement te organiseren. Maar vorig jaar lag de organisatie toch vooral in handen van mensen, die al wekelijks betrokken zijn bij NSVV en wel eens dezelfde  bekende “zelfde vijver” wordt genoemd.   Natuurlijk zijn wij blij als die ook mee willen helpen, maar de organisatie van de koningsdag kan alleen een succes worden als er voldoende nieuwe vrijwilligers zich aanmelden, dat ze op Koningsdag beschikbaar zijn. Voortvloeiend uit de ouder informatie avonden hebben veel ouders in de nabel actie zich bereid getoond om voor vrijwilligerswerk te verrichten Deze koningsdag is vooral bedoeld voor kinderen tot 12 jaar en al meermalen hebben wij vastgesteld, dat wij de ouders van deze kinderen beter moeten leren kennen. Hier ligt dus een kans voor zowel de ouders ( meer betrokken worden bij NSVV) en NSVV ( deze ouders beter leren kennen).  Daarom komt deze week op de website van NSVV een verzoek om je aan te melden als vrijwilliger voor de Koningsdag. Lukt het om voor DIE dag voldoende vrijwilligers te vinden, dan organiseren wij de koningsdag weer. Zo niet, dan moeten we op  het verzoek van de Gemeente  Hoeksche Waard ( helaas vind ik) negatief reageren. Ik vond het goed om wat achtergrond informatie over de organisatie van deze Koningsdag te geven, zodat het verzoek niet uit de lucht komt vallen. Ik hoop echt op veel aanmeldingen en volgende maand kan ik jullie melden of ons verzoek voldoende respons heeft gekregen. Ik ben erg benieuwd.

En nu iets totaal anders. Vorige week kreeg ik een krantenartikel onder ogen, waarin een voetbal club na veel juridisch getouwtrek definitief een boete kreeg opgelegd van € 1360. Deze boete was opgelegd wegens het schenken van een biertje aan een jongere, zonder eerst de leeftijd vast te stellen. De overtreding was opgelegd doordat de gemeente gebruik had gemaakt  van een loktiener. Als bestuurder van een voetbalclub komt een dergelijke boete wel binnen, want het kan bij iedere voetbalclub gebeuren dus ook bij NSVV. Op de eerste plaats vind ik het inzetten van loktieners een devaluatie van de normen en waarden van de overheid. Ik heb er al veel discussies over gevoerd en er geen goed woord voor over. Daarnaast heb ik zojuist het sociale belang van een vereniging in de lokale gemeenschap aangegeven en de onmisbare rol van vrijwilligers hierin om een vereniging fundament te geven. Dan moet je als overheid met de clubs willen samenwerken en niet tegenover elkaar komen te staan. Dan bereik je echt het tegenovergestelde. Een lokale overheid moet vaststellen of een club er serieus mee omgaat en echt onderschrijft dat er niet aan jongeren alcohol wordt geschonken. Men moet vaststellen, welke maatregelen er genomen worden en niet een club betrappen en beboeten op een foutje, want dat blijft voorkomen.

Daarnaast stel ik het ook aan de orde om alle leden er nog maar eens op te wijzen, dat er niet aan jongeren jonger dan 18 jaar alcohol wordt geschonken bij NSVV. Dat jongeren, dat proberen kan ik gezien hun leeftijd wel begrijpen, maar dat het vaak nog door ouderen wordt ondersteund of gedoogd wordt, kan ik niet begrijpen. De financiële gevolgen voor de club kunnen groot zijn en daarnaast (net zo belangrijk) demotiveert het onze vrijwilligers achter de bar, die ook nog verplicht politieagentje moeten gaan spelen. Laten we met z’n allen de verantwoordelijkheid nemen om het beleid zo goed mogelijk uit te voeren en laat de overheid normaal gaan doen. Dus samenwerken met de verenigingen om het alcoholbeleid goed uit te voeren en niet via oneerbare acties de clubs bestraffen.

Tot slot toch nog een oproep voor EHBO vrijwilligers en de vacatures bij de scheidsrechters. Eerder meldde ik al, dat via de ouder informatieavonden er veel vrijwilligers zijn bijgekomen. Maar juist bij de scheidsrechters en ( volgend seizoen) voor EHBO-ers lukt het maar niet om voldoende nieuwe vrijwilligers te vinden. Bij scheidsrechters kan ik het mij nog voorstellen. Het is geen gemakkelijke functie en de waardering bij spelers is vaak wel eens ver te zoeken. Voor nieuwe EHBO-ers ligt dit naar mijn mening anders. Als NSVV zijn wij er trots op, dat we deze faciliteiten hebben en die willen we graag behouden. De functie van de EHBO wordt bij spelers en ouders juist erg gewaardeerd.

Om uit de impasse te komen, willen we met externe steun buiten NSVV voor wat betreft de scheidsrechters en met de EHBO afdeling Numansdorp cursussen gaan organiseren om meer vrijwilligers voor deze vacatures te krijgen. Ook zal er meer begeleiding plaatsvinden bij het uit oefenen van deze taken. Dus als je gratis een EHBO diploma wil krijgen of een gratis opleiding tot gediplomeerd scheidsrechter wilt volgen,  meld je dan aan bij een bestuurslid, die je kent. Hij/ zij zorgt er wel voor, dat het op de juiste plaats binnen de vereniging terechtkomt. Ook kun je altijd je aanmelden bij de front office.

Het is niet voor de eerste keer, dat ik deze oproep doe in mijn column. Het feit dat ik het blijft herhalen, geeft de noodzaak aan. Ik hoop echt, dat het leden aanzet op zich aan te melden voor deze vacatures.

Tot volgende maand.

Arie Kruithof

DEEL DIT ITEM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *