MAATREGELEN COVID-19

Lees welke maatregelen NSVV neemt (laatste versie: 23-08-2021)

Nieuwjaarspeech 2023 – Voorzitter Arie Kruithof

Ik was al aan mijn nieuwjaarspeech begonnen, toen ik afgelopen vrijdag het droevige bericht kreeg van het overlijden van Kevin Mouthaan, zoon van Arie en Wina Mouthaan. Arie is een heel betrokken vrijwilliger van de club als belangrijk lid van de maandagochtend ploeg. Tevens is hij op zaterdag vaak in de keuken van de kantine te vinden. Afgelopen middag was ik op de crematie van Kevin, omdat ik al jaren met hen de Vierdaagse van Nijmegen loopt. Het is moeilijk schakelen als je vervolgens bijna hardlopend naar de nieuwjaarsbijeenkomst van NSVV moet. Maar zij stonden erop, dat het vanmiddag door zou gaan en ik gewoon de nieuwjaarspeech zou doen. Ik heb de afgelopen dagen veel moeten denken aan de titel van mijn boek. “Dat vertelden ze er niet bij” verwijzend naar de onverwachtse dingen, waarmee je wordt geconfronteerd als je voorzitter bent van een dorpsclubje. Hier sta ik, maar in gedachten ben ik ook nog heel erg bij Arie en Wina.

Omdat ze vanuit de leden van NSVV zoveel reacties hebben ontvangen, hebben zij mij gevraagd om in mijn speech te vermelden, dat ze de steun erg waarderen. Ze willen daarbij iedereen een heel gelukkig en gezond 2023 toewensen. Op zulke momenten voel je hoe belangrijk NSVV voor veel mensen is en dat we ondanks alle perikelen en discussies die we gedurende het jaar wel eens met elkaar hebben, we dan een grote familie zijn. Het meeleven hebben we ook ervaren bij het trieste overlijden van het zoontje van onze jeugdtrainer Dennis van Eeren.

En nu eerst een slok bier voordat ik verder ga.

Na drie jaar eindelijk weer een nieuwjaarsreceptie bij NSVV. Twee keer was Corona de spelbreker en vorig jaar hadden we niet kunnen bedenken, dat we elkaar weer in een volle kantine konden ontmoeten. Het nieuwe normaal is gelukkig maar tijdelijk geweest en we zijn weer teruggekeerd naar het oude normaal.

Na het loslaten van de Corona maatregelen in begin van het jaar, dachten we allemaal, dat we weer opgelucht adem konden halen. We konden weer op de oude voet verder gaan met ons leven. Misschien is, dat wel de grootste misvatting van 2022 geweest. Want na de herwonnen vrijheid , kwamen er weer nieuwe grote problemen op ons af. De oorlog in de Oekraïne en de daaruit voortvloeiende energiecrisis, die weer heel veel gevolgen had voor onze portemonnee

Maar voordat ik in ga op de invloed van de energiecrisis en de daarmee gepaard gaande inflatie, die voor sportclubs een enorme impact hebben, ga ik toch eerst de positieve kant van 2022 belichten. Want er is weer zonder beperkingen gevoetbald. En dat was nodig ook!! Nog een jaar Corona, nog een jaar niet voetballen, nog een jaar zonder bruisend sportcomplex met kantine zou funest zijn geweest voor heel veel sportverenigingen en dus ook NSVV.

Na een moeizame opstart na de Corona vind ik dat de schwung er weer steeds beter in begint te komen. Er moesten echter best wel wat vacatures ingevuld worden. Door mensen persoonlijk aan te spreken, blijkt er toch voldoende bereidheid om iets te doen voor de verening. Ook jonge mensen zien dat in en hebben ook de bereidheid om vrijwilligerswerk te gaan doen. Dat is heel positief. Ik wil speciaal de dames noemen, die daartoe een belangrijke impuls hebben gegeven. Laten de actief voetballende mannen hier eens een voorbeeld aan nemen.

Waar ik ook positief over ben, is dat ons ledenaantal voor wat betreft de voetballende leden weer aan het stijgen is. Natuurlijk speelt daarin de nieuwbouw in Numansdorp – Zuid een belangrijke rol. Maar ook zien we, dat er minder jongens bij de overstap naar de senioren stoppen. De invoering van teams onder de 23 jaar heeft daar zonder twijfel een positieve invloed op gehad. Vanuit het technisch hart van NSVV zal er in het komende jaar deze elftallen meer aandacht krijgen om met sportieve ambities te gaan voetballen.

Sportief is het een goed jaar voor NSVV geweest. In juni werden we in de nacompetitie onverwacht roemloos uitgeschakeld. Maar met trots kan ik wel zeggen dat het 1e elftal, weliswaar op doelsaldo, winterkampioen is geworden. We gaan voor het kampioenschap hoor ik voortdurend, maar er kan nog veel gebeuren. Het is zoals Joop Zoetemelk altijd al zei: Parijs is nog ver.

De goede resultaten van het 1e elftal heeft het de technische commissie niet moeilijk gemaakt om het contract van Michael Nijssen te verlengen. Ook de spelersgroep was unaniem van mening, dat men nog graag door wil met Michael als trainer. Dus afgelopen donderdag is definitief overeenstemming bereikt om het contract minimaal met een jaar te verlengen. Je mag toch wel stellen, dat het beleid om eigen trainers aan te stellen vanaf begin 2017 toch wel een succesvolle beleidsbeslissing is geweest. Het heeft tot veel rust en continuïteit gezorgd.

Ook hadden wij graag doorgegaan met Peter Broekman als trainer. Edoch zijn vrouw heeft hier een stokje voor gestoken en is van mening, dat hij met voetbalpensioen moet, zodat zij meer van hem kan gaan genieten. Als NSVV inclusief technische staf en spelersgroep vinden we dat echt jammer, maar moeten we het besluit respecteren, zeker als er vrouw in het spel is. Dus voor volgend seizoen is er wel een vacature om Michael te gaan assisteren.

Niet alleen het 1e elftal heeft een goede 1e seizoenshelft achter de rug. Het 2e elftal heeft als koploper de 1e helft van de competitie afgesloten en gaat nu spelen om promotie naar de reserve 1e klasse. Vrouwen 1 zijn ook koploper en zouden wel eens kunnen promoveren naar de 3e klasse. Het seizoen zou daarom wel eens mooi kunnen eindigen met veel kampioenschappen, omdat in de jeugd ook enkele teams meestrijden om de 1e plaats.

Eigenlijk zou ik nog stil moeten blijven staan bij het streven van de KNVB om over te gaan tot weekend voetbal. Hierbij worden zaterdag en zondag clubs in een competitie ingedeeld. Of over het herstel van de voetbalpiramide, waarbij ongeveer het gehele rechter rijtje degradeert. Maar dat vraagt meer uitleg, omdat de communicatie hierover vanuit de KNVB tot nu toe ronduit droevig is geweest. In mijn komende column zal ik hier meer aandacht aan besteden.

De energiecrisis heeft financieel veel impact op onze vereniging. We hebben ons investeringsprogramma moeten bij stellen. Het niet nemen van energiebesparende maatregelen zou tot een onverantwoorde kostenstijging in onze begroting hebben geleid. Na diverse investeringen o.a.. in Led licht zijn we nu weer aan het nadenken of er toch geen zonnepanelen op ons complex moet komen. Positief is, dat we de financiële middelen hebben om deze investeringen te doen

Maar duidelijk is, dat veel sportverenigingen van de energiecrisis meer last hebben dan van de Corona pandemie. Toen zorgden de Gemeentes voor een vangnet, die eigenlijk wel erg royaal was, zodat je je gemakkelijk kon laten vallen. Bij de energie crisis nemen dezelfde Gemeentes nu een afwachtende houding aan. Hoewel ik sterk betwijfel of ze de verenigingen echt laten vallen, zorgt het voor veel onzekerheid bij menig bestuurders en sportverenigingen.

Tot slot, want ik mag het van mijn vrouw niet te lang maken, want evenals Peter Broekman heb ik thuis weinig te vertellen wil ik het hebben over de bestuurlijke vernieuwing bij onze vereniging. Als jullie allemaal naar de ledenvergadering waren gekomen, had ik dit niet nu hoeven te vertellen. Dan hadden jullie nu al aan een nieuw biertje kunnen beginnen. Als bestuur zijn we tot de conclusie gekomen, dat er nieuw jong bloed nodig is voor de toekomst. We zitten al jaren feitelijk met een vaste ploeg en we worden ook allemaal ouder. Enkele bestuursleden hebben te kennen gegeven, dat

als er goede vervangers zijn, men graag het stokje wilt overgeven. Er zijn genoeg voorbeelden van verenigingen, waarbij bestuursleden te lang blijven zitten, hetgeen de dynamiek en frisheid van de vereniging meestal niet ten goede komt. Het tegenovergestelde gebeurt wel, waar door het aantreden van een nieuw jeugdig bestuur, de vereniging een nieuw elan krijgt.

Als bestuur vinden we, dat de bestuurlijke vernieuwing een verantwoordelijkheid is van de gehele vereniging,. Ook moeten wij als huidig bestuur niet ons eigen vlees willen gaan keuren. Wij moeten open staan voor nieuwe structuren, nieuwe ideeën en nieuwe visies. Daarom gaat er in januari een onafhankelijke commissie van start, waarin geen bestuursleden zitten en die representatief is voor het ledenbestand van NSVV. Streven is, dat ze voor de zomervakantie met een presentatie komen, met daarin hun bevindingen en aanbevelingen. Hopelijk komen ze ook met een nieuwe bestuurssamenstelling.

De bestuurlijke vernieuwing geldt dus ook voor mij. Ik ben de oudste van het bestuur en kom dus misschien volgens de commissie wel als eerste in aanmerking voor vervanging.

Maar serieus, ik denk dat het goed is, dat ik op korte termijn vervangen gaat worden door een nieuwe voorzitter. Voordat de leden vinden, dat mijn houdbaarheidsdatum is verstrekken, is het goed om aan te geven, dat het einde van mijn periode als voorzitter in zicht is. Ik loop niet weg zonder dat er een opvolger is. Maar het moet niet zo zijn, dat er geen beweging komt en iedereen denkt, laat hem maar lekker zitten. Want dan zou ik er wel eens anders over kunnen gaan denken. Meerdere bestuursleden hebben overigens dezelfde mening als ik, dus laten we het niet zo ver laten komen. Vernieuwing is goed en leidt tot een nieuw elan binnen de vereniging.

Ik wens iedereen een geweldig goed nieuwjaar, waarbij de gezondheid en welzijn voorop staat. Ik hoop, dat we een prachtig slot van de competities mogen hebben en volgend seizoen 1e klasser zijn

Dank u voor de aandacht.

DEEL DIT ITEM