MAATREGELEN COVID-19

Lees welke maatregelen NSVV neemt (laatste versie: 23-08-2021)

Van de Voorzitter – Oktober

Vanaf het allereerste begin, dat ik voorzitter ben geworden heb ik geprobeerd iedere maand deze column te schrijven. Het was voor mij de manier om te communiceren met de leden. Vooral bedoeld om het wel en wee binnen de vereniging te beschrijven. Dat ik deze column ook wel eens gebruik om mijn persoonlijke gevoelens over bepaalde zaken of gebeurtenissen met jullie te delen, mijn visie over bepaalde ontwikkelingen te geven, krijgen jullie er gratis bij en maakt naar mijn mening de column minder saai maar levendiger. Maar in 1e opzet is het bedoeld als communicatiemiddel naar de leden. Ik weet, want anders zou ik het niet volhouden, dat deze column zowel binnen als buiten de vereniging veel wordt gelezen. Daarom was ik verrast, dat wij paar weken terug werden benaderd door enkele leden, die ontevreden waren, dat het bestuur de leden over een drietal zaken onvoldoende had geïnformeerd. Totaal onwetend werden ze geconfronteerd met een voetbalschool op zondag, de installatie van voetbal TV en een nieuwe atletiekvereniging op ons sportcomplex, die in Numansdorp een voet aan de grond probeert te krijgen.

Los van de inhoud, waarover ik het zeker niet altijd eens ben met hun visie hadden ze wel een punt, dat wij als bestuur onze leden hierover onvoldoende hadden geïnformeerd. Daarin hadden zij gewoon gelijk en dat hebben we met een brede afvaardiging van het bestuur in een 2e gesprek ook toegegeven Daarnaast hebben we beloofd, dat we de leden alsnog hierover via mijn column zouden informeren. Dus deze column is een invulling van deze gedane toezegging. Wat ik mij na deze gesprekken afvroeg, wat de oorzaak is van deze mindere communicatie met onze leden. Het is zeker geen opzet, want als bestuur proberen wij zo transparant/open mogelijk te zijn. Er zijn weinig geheime dossiers binnen het bestuur en als ik van mijzelf uitga, heb ik er totaal geen moeite mee lopende zaken met leden rond het veld of in de kantine te bespreken. De oorzaak ligt naar mijn mening in de hoeveelheid werk, die op het bestuur afkomt. Er speelt zoveel binnen de vereniging, dat je 7 dagen per week ermee bezig ben. Op KNVB-sites wordt er door bestuursleden in het land steen en been over geklaagd. Het is echt de vraag, hoe lang het duurt dat de wal het schip gaat keren. Het wordt te veel voor vrijwilligers, die ook nog een gewone baan en een gezin hebben en waarvan wordt verwacht, dat ze een professionele vereniging moeten leiden. Vaak is het faciliteren en faciliteren en overal op de hoek staan criticasters om je werk te beoordelen. Dan ben je blij als je het lijstje to do hebt afgewerkt en dan schiet de communicatie naar de vereniging er wel eens bij in, omdat degene die er direct bij zijn betrokken het inmiddels allemaal wel weten. Niet goed en binnen het bestuur moeten we hier beter over nadenken. Om het goede voorbeeld te geven zullen we in de komende ledenvergadering op 29 November na de pauze met onze leden in gesprek te gaan. Dus zet vrijdag 29 november alvast in je agenda, want dan krijgen alle aanwezigen de gelegenheid om over NSVV met het bestuur in gesprek te gaan en niet via het gebruikelijke vragenrondje. Want voor alle duidelijkheid, de kritiek kwam van leden die ook wekelijks hun ziel en zaligheid in de club steken en die hebben recht op een goede informatievoorziening.

Dan nu dus over het drietal zaken, waarover wij onze leden onvoldoende hebben geïnformeerd. Daarbij is de voetbalschool op zondag wel het meest heikele onderwerp. Binnen de jeugd is met hulp van de KNVB een nieuw jeugdvoetbalplan opgesteld Om het nieuwe jeugdplan meer te laten zijn dan een plannetje op papier, is er ook een actieplan opgesteld, zodat het nieuwe plan ook in de praktijk zichtbaar wordt. De voetbalschool is daarvan de invulling van een van de actiepunten. De voetbalschool heeft als opzet om jeugd aan te trekken binnen en buiten de vereniging en iets extra’s te geven naast ons traditionele aanbod. Ons streven is wel om het een NSVV-saus te geven en meer te laten zijn dan alleen een commerciële voetbalschool, die niets aan de vereniging toevoegt. De voetbalschool is een try out, die nog verder uitgewerkt moet worden. Tot zover denk ik geen problemen, maar de onvrede ontstond, omdat deze voetbalschool op zondagmorgen haar trainingen verzorgt. Misschien zijn we als bestuur simpel, maar niemand had erbij nagedacht, dat dit binnen de vereniging nog tot oppositie zou leiden. De kritiek heeft niet zozeer betrekking op religieuze gronden, maar meer op de gedachte, dat zondag ook voor NSVV een rustdag is en dat het in de week al druk genoeg is. Ook heeft men oog voor de naaste buurtbewoners die al genoeg overlast van NSVV hebben en ook nu, althans volgens hun mening, de zondagsrust verstoord zien worden. De betrokken bestuursleden vinden de kritiek overdreven en

heeft goede afspraken gemaakt met de voetbalschool, zodat er geen overlast is. Zij vinden, dat we mee moeten gaan met de tijd en niet altijd moeten blijven hangen aan traditionele denkbeelden. Het verschillen van mening mag, is zelfs goed om de vereniging levendig te houden. Daarom willen we als bestuur het er niet zomaar door drukken. Als bestuur moeten we luisteren naar onze leden, maar kunnen we ook niet accepteren, dat omdat enkele leden kritiek hebben, wij ons beleid omgooien. Daarom willen we dit onderwerp maar bespreken op de ledenvergadering en dan peilen hoe de opinie is binnen de vereniging. Dus een extra reden om op 29 november op de ledenvergadering te komen en mee te kunnen praten en je beurt niet voorbij te laten gaan. Want zo werkt het ook binnen een vereniging.

De voetbal TV geeft minder emotionele discussie maar het had naar de mening van enkele leden wel goed geweest als we hier meer informatie over hadden gegeven voordat het systeem was geïnstalleerd op de voetbal. Het initiatief is afkomstig van de KNVB en maakt het mogelijk om op twee velden (veld 1 en2) wedstrijden live, dan wel uitgesteld integraal digitaal te volgen. Op de tv-reclame wordt er druk mee geadverteerd, maar dat is wel de concurrent van de installatie, die wij hebben aangeschaft. Eerlijk gezegd zitten wij wel bij de eerste groep verenigingen, de early adapters, die het hebben aangeschaft. De ontwikkelingen gaan snel en de verwachting is, dat er kwalitatief nog aanzienlijke verbeteringen gaan plaatsvinden. Persoonlijk vind ik de kwaliteit nog niet je van het en we zijn dan ook in gesprek met de leverancier van de installatie, Usportfor. Verwacht niet, dat je dezelfde kwaliteit hebt in vergelijking tot voetbalwedstrijden op de TV. Iedereen kan begrijpen, dat de installatie daarvoor kwalitatief veel minder is, dan de apparatuur, die bij de TV wordt gebruikt. Waarvoor is de installatie dan toch al aangeschaft? Omdat er met name bij de technische staf van jeugd en senioren vraag was naar het product voor met maken van analyses met de spelers. Jeugd is steeds meer visueel ingesteld en leren meer van hun fouten of verbeterpunten als het visueel zichtbaar wordt. Daarnaast is het de bedoeling als de testfase achter de rug is en de kwaliteit beter is, dat we het ook meer beschikbaar gaan stellen aan onze leden. Gekscherend noem ik het wel eens de nieuwe kerktelefoon. Het geeft namelijk leden, die vanwege ziekte of andere persoonlijke redenen de wedstrijden niet live kunnen zien, de mogelijkheid om het via de voetbal TV te volgen. Maar zover is het nog niet en voorlopig heeft het nog de nodige scepsis en verbeterpunten te overwinnen. Wordt vervolgd in ieder geval.

Ook waren de afgelopen periode onbekende mensen op ons terrein gesignaleerd, die bezig waren met looptrainingen. In de zomer zijn we voor de 2e of 3e keer benaderd omdat dezelfde mensen een atletiekvereniging in Numansdorp willen opzetten. In het laatste gesprek was het echt menens en wilden ze echt beginnen. Edoch ze moeten het helemaal van de grond opbouwen en hebben onvoldoende middelen om zorg te kunnen dragen voor een eigen accommodatie. In ons beleid hebben we het vaak over onze maatschappelijke functie binnen Numansdorp en vonden het dan ook passend om deze startende vereniging gastvrij ruimte te bieden op ons sportcomplex. Ze hebben niet veel ruimte nodig (aan de westkant van onze speelvelden 3 t/m 5) en veroorzaken daar ook nauwelijks hinder. Als het een succes wordt, dan hopen we dat ze ons nog kunnen ondersteunen met het geven van gratis looptrainingen voor de jeugd. Dan snijdt het mes aan twee kanten, maar zover is het nog niet.

Ik sluit mijn oktober column af met positief nieuws. Al enig malen heb ik het hier gehad over het tekort aan scheidsrechters en dat onze EHBO mensen een nieuwe impuls nodig had aan vrijwilligers om de gewenste ondersteuning te kunnen blijven bieden. Met ondersteuning van de nieuwe vrijwilligerscommissie heeft de ook nieuwe scheidsrechterscommissie in het kader van de week van de scheidsrechters alle actieve leden en hun ouders (voor onze jeugdige leden) in de kleedkamer opgezocht en aandacht gevraagd voor deze vacatures. Ook hebben zij uitgelegd, dat NSVV hun graag wil ondersteunen in het opleidingstraject als zij nog geen ervaring hebben. Resultaat van deze actie is wel, dat inmiddels zich 2 nieuwe scheidsrechters en 3 potentiele EHBO-ers zich hebben aangemeld om deze vacatures te gaan invullen. We zijn er nog niet en er moet zeker nog een follow-up komen, maar het eerste begin is er en dat geeft hoop, dat alle inspanningen door onze vrijwilligers niet tevergeefs zijn geweest. Waarom een follow up? Mensen voelen zich misschien overvallen en moesten er nog eens goed over nadenken. Wij hopen, dat er daardoor nog meer mensen over de streep kunnen trekken,

zodat deze functies weer voldoende zijn ingevuld. Daarmee zij we er wederom in geslaagd om ons grote vrijwilligers groep weer uit te breiden op basis van vrijwilligheid en niet op basis gedwongen winkelnering. Dit gegeven stemt mij altijd weer hoopvol naar de toekomst.

Tot de volgende maand.

Arie Kruithof

DEEL DIT ITEM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *