MAATREGELEN COVID-19

Lees welke maatregelen NSVV neemt (laatste versie: 23-08-2021)

Interview met Hans Havelaar

Interview met Hans Havelaar, jeugd coördinator bovenbouw (door Marianne Bestebreur-Hofman, communicatie commissie)

Marianne
Hans, als oud buurmeisje ken ik je al aardig wat jaren (uhm ruim 38 jaar). Maar even voor alle NSVV leden, wie is Hans Havelaar eigenlijk?

Hans
Nou ik ben dus Hans Havelaar getrouwd met Siloah en heb twee kinderen, Iris en Tim. Mijn relatie met NSVV begon toen ik 7 jaar was. In 1980 was ik een van de jongetjes die in het eerste F-team van NSVV kwam. Ja dat is al lang geleden (Hans lacht) maar zo voelt dat niet hoor. De jaren er na doorliep ik, als redelijk fanatieke jongen, alle elftallen bij NSVV. Helaas speelde ik vanwege een hardnekkige blessure maar 1 jaar in het eerste elftal.

Marianne
Havelaar is best een bekende naam, waar heb ik deze meer gehoord?

Hans
Alsof jij dat niet weet (lachend). Mijn broer Ton is samen met Bas Snel trainer van het eerste senioren elftal. Je weet wel Ton, een van die spelers uit het toen nog beroemde NSVV elftal. De echte NSVV liefhebbers en oud NSVV-ers praten hier nog altijd erg graag over. Daarnaast is mijn vader al jaren actief voor de sponsor commissie en in de maandag ochtend ploeg. Sinds afgelopen jaar zit Siloah in het frontoffice team. De kans dat je een Havelaar treft is dus ruim aanwezig

Marianne
Je voetbalt zelf inmiddels niet meer maar bent nog wel een liefhebber van het spelletje, daarnaast voetbalt je zoon Tim in de JO15-2 en je dochter Iris in de MO17-1. Is dit de reden waarom je nog betrokken bent bij de club?

Hans
Dit zijn inderdaad de redenen waarom ik betrokken ben en mij inzet voor de jeugd.

Marianne
Hoe ben jij op de functie van “Jeugd coördinator bovenbouw terecht gekomen”?

Hans
Toen het wat minder ging met NSVV (nog niet zo heel lang geleden) is er een werkgroep gestart met als doel NSVV weer succesvol te maken. Een van de aandachtspunten was natuurlijk de opleiding van de jeugd. Daarom werd besloten een technische jeugd commissie te op te zetten.
Jaap den Haan, Jeroen Reedijk, Willem-Jan van de Giesen en ikzelf hebben deze uitdaging op ons genomen.
Inmiddels zijn de lijnen uitgezet en gaan wij er van uit dat deze aanpak op termijn zijn vruchten zal afwerpen. Voor alle duidelijkheid, wij hebben een faciliterende rol naar de technische jeugd coördinatoren en trainers die door de weeks en op zaterdag op de velden staan. De beslissingen over o.a. de team indelingen worden in goed overleg met de trainers door de technische jeugd coördinatoren genomen, tw. Kor van der Heiden en Jaap den Haan.

Momenteel zijn de taken alsvolgt verdeeld:
Voorzitter Jeroen Reedijk
Technisch coördinator Bovenbouw (JO19-17-15) Kor van der Heiden
Technisch coördinator Onderbouw (JO13-11-9 en MP) Jaap den Haan
Coördinator bovenbouw Hans Havelaar
Coördinator onderbouw Willem-Jan van der Giesen

Marianne
Nu heb ik horen zeggen dat jullie, het bestuur en de werkgroep bij NSVV, “de beste jeugdopleiding van de Hoeksche Waard” willen worden. Hoe denken jullie dit te doen?

Hans
Wij realiseren ons dat dit best een ambitieuze gedachte is maar denken een eind te komen met onze nieuwe aanpak. Zo zijn wij vorig jaar begonnen met de aanstelling van Technisch Jeugdcoördinatoren en hebben we nu bij nagenoeg alle 1e jeugd teams een gediplomeerde jeugd trainer. Ook is er vorig jaar een interne trainerscursus gegeven aan alle jeugd trainers die daar behoefte aan hadden. Deze cursus is gestoeld op de KNVB richtlijnen. Dit seizoen willen we hier een gevolg aan gaan geven met een nog nader te bepalen inhoud. Dit seizoen starten we ook met evaluatie gesprekken van de selectie trainers. Een ander belangrijk punt is dat we de indeling van de “Nieuwe” jeugd teams wat eerder in het seizoen nagenoeg rond willen hebben door gedurende het seizoen al een goed beeld te hebben van de kwaliteiten en met name de ontwikkeling van de jeugdspelers. In het verleden werd dit per leeftijdscategorie niet altijd hetzelfde gedaan. Wel zal de bekendmaking van de “nieuwe” teams pas eind juni bekend gemaakt gaan worden. Als laatste, en misschien wel belangrijkste punt, willen wij dat NSVV een herkenbare speelstijl aanleert bij de jeugd spelers die er voor moet zorgen dat wij onze eigen spelers vanaf de minipupillen tot de senioren klaarstomen voor de hogere elftallen en zo successen kunnen behalen. Het spreekt voor zich dat dit een hele grote en langdurige uitdaging betreft.

Marianne
Dat is natuurlijk een mooie ambitie, alleen hoe staat het met de jeugd die niet over dat talent beschikt maar gewoon lekker een balletje willen trappen voor de sportiviteit en de fun?

Hans
Alle jongens en meiden zijn harstikke belangrijk voor onze club! Hoe meer hoe beter zou ik zeggen. Buiten de gediplomeerde trainer bij de hogere jeugd teams zijn de faciliteiten om alle jeugd teams exact hetzelfde. Trainingspakken, Tassen, 2x trainen, 11 ballen, hesjes etc. etc. Bij de niet selectie teams zijn wij wel volledig afhankelijk van de vrijwillige inzet van ouders of andere enthousiaste leden die graag een team begeleiden.

Marianne
Maar dan wordt er dus wel onderscheid gemaakt tussen eerste jeugd elftallen en de lagere elftallen.

Hans
Met het oog op de trainers in dat geval wel. Het is simpelweg onhaalbaar om voor ieder team een gediplomeerde trainer aan te trekken. Hierbij spelen uiteraard financiën een grote rol. Wat veel leden zich niet altijd realiseren is dat dit een beleidskeuze van de club is. Deze keuzes en beslissingen worden genomen door de leden op de ledenvergadering. Ieder lid is daar van harte welkom om zijn mening te geven. Zoals eerder aangegeven is ieder jeugdlid ons evenveel waard en zijn wij ons er zeker van bewust welke rol wij in de opvoeding en herinnering van de kinderen hebben. Plezier moet voor de kinderen voorop staan.

Marianne
Aan het begin van dit seizoen kregen jullie best wat kritiek van ouders over de indeling van de elftallen en het ontbreken van de trainers in de een aantal teams, kun je daar iets over zeggen?

Hans
Wij kregen inderdaad wel wat over ons heen. In een enkel geval terecht maar erg vaak onterecht omdat men simpelweg niet alle ins en outs kent. Hier spelen de “Wandelgangen” en “Van horen zeggen” een grote negatieve rol.
Neem nu als voorbeeld het ontbreken van trainers in enkele elftallen. Aan het eind van het seizoen is iedereen blij dat het voetbal even klaar is. Daardoor staan niet alle huidige trainers in de rij om zich voor het komende seizoen al vast te leggen. Zodoende zijn er na de schoolvakantie altijd teams waar nog geen trainer voor is. Als jeugd commissie benaderen we ouders om trainer/begeleider van een team te worden. Met name bij de lagere jeugd teams is dit wel eens een uitdaging en krijg je vaak het antwoord: “Ik wil zeker wel iets doen maar ga het niet allemaal alleen doen”. Als je zo een aantal ouders binnen een team hebt is het voor ons zeer belangrijk dat er een persoon in zo’n team is die alle welwillende ouders benaderd en bij elkaar brengt. In een aantal gevallen hebben we daar als club de fasciliterende rol gespeeld en hebben we de ouders op de club uitgenodigd. In nagenoeg alle gevallen was het “probleem” snel opgelost. Ook hiervan hebben wij voor volgend jaar weer geleerd.

Marianne
Hebben ouders die trainer willen zijn van het team van hun zoon invloed op de teamindeling?

Hans
Nee zeker niet. Eerst worden de elftallen gevormd, daarna worden de trainers gezocht en gevraagd. In de lagere elftallen bieden we waar mogelijk wel de mogelijkheid om bij een vriendje of oud ploeggenoten in het team te komen. Het blijft hierbij natuurlijk wel essentieel dat alle teams over voldoende spelers blijven beschikken. Ook hier staat het motto plezier weer voorop.

Marianne
Heeft jullie aanpak al succes?

Hans
Jazeker.
Organisatorisch staan we er goed voor en liggen we op schema met het plan dat in 2015 werd opgesteld.
Op sportief vlak is het natuurlijk erg gevaarlijk om na een jaar al te roepen dat er successen zijn. We zijn wel erg blij dat we vast kunnen stellen dat er aafgelopen jaar 5 jeugdteams in de finale stonden van Hoeksche Waard bokaal. Ook werden verschillende jeugd teams kampioen of hebben heel lang meegespeeld voor een prijs.

Marianne
Wat mis je nog?

Hans
In onze technische jeugd commissie is altijd plaats voor mensen die iets toe kunnen voegen. Dit kan zowel op organisatorisch vlak als technisch vlak zijn. Er liggen nog zoveel kansen en mogelijkheden maar daarvoor ontbreken op dit moment simpelweg de handen.

Marianne
Wat vind je lastig aan deze functie?

Hans
Ik mis wel eens een beetje begrip en wellicht inzet van ouders die het allemaal beter menen te weten en kunnen. Mensen vergeten nog wel eens dat wij een vereniging zijn die hoofdzakelijk uit vrijwilligers bestaat. Zonder inzet van vrijwilligers is er geen vereniging.
Je kan simpelweg niet aan ieders verwachtingen voldoen en dat levert in de emotie nog wel eens vervelende en zelfs kwetsende reacties op.
Wij hebben ook de wijsheid niet in pacht en en staan echt wel open staan voor opbouwende kritiek. De manier waarop gecommuniceerd wordt is daarbij wel van essentieel belang. Dat laatste geldt natuurlijk ook voor onszelf. Het is nooit leuk als je achter hoor dat er mensen niet goed geinofrmeerd waren.

Marianne
Hoe lang blijf je deze functie vervullen?

Hans
Tot nu toe vind ik het erg leuk en uitdagend. Zolang ik in het doel geloof en het kan combineren met mijn gezin en werk blijf ik dit doen!

Marianne
Bedankt voor je tijd en namens de communicatie commissie en als ouder van twee jeugdspelers wil ik je bedanken voor je inzet. En natuurlijk veel succes met je functie!

Hans
Graag gedaan en ik hoop dat ik door dit interview wat meer duidelijk heb kunnen geven.

DEEL DIT ITEM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *