MAATREGELEN COVID-19

Lees welke maatregelen NSVV neemt (laatste versie: 23-08-2021)

Van de Voorzitter – maart 2019

Vrijwilliger ben je niet vrijblijvend is een bekende uitdrukking. Binnen iedere vereniging, die op vrijwilligers steunt zal de uitdrukking veel gebruikt worden. Maar naar mijn mening dekt het binnen een vereniging de lading niet. Eigenlijk zou je het breder moeten trekken en moet de uitdrukking eigenlijk zijn: een lidmaatschap van een vereniging is niet vrijblijvend. Met de slogan ‘NSVV zijn wij met z’n allen’ hebben we daar al nadruk op proberen te leggen, dit als tegenhanger dat er steeds meer leden die zich als klant gaan gedragen. Jullie kennen de riedel onderhand wel. Maar in de afgelopen tijd lopen we bij NSVV tegen voorvallen aan, waardoor ik het toch goed vind om het maar eens met praktijk voorbeelden onder jullie aandacht te brengen. Simpelweg, dat de lezers bij zichzelf te rade te gaat of het ook voor hem of haar van toepassing is.

Vorige maand deed ik een oproep of er leden waren, die zich wilden aanmelden voor de organisatie van de Koningsdag bij NSVV. Vanwege het ontbreken van een Oranjevereniging had de oude gemeente Cromstrijen opnieuw het verzoek gedaan of wij opnieuw deze dag wilde organiseren. Vorig jaar hadden wij echt heel veel enthousiaste reacties ontvangen op de Koningsdag bij NSVV. Dus dachten wij, dat wij ook nu weer de handen op elkaar zouden krijgen om het opnieuw bij NSVV te organiseren. Vorig jaar hadden wij het met een groep trouwe vrijwilligers georganiseerd, zonder dat ze zelf kinderen in de leeftijdscategorie hebben, waarvoor de Koningsdag bij NSVV bedoeld is. Dus dachten wij, dat de vele enthousiaste reacties van vorig jaar wel zou leiden tot spontane aanmeldingen van ouders. Met 10 aanmeldingen zouden wij het gered hebben, omdat de kantine commissie en de activiteitencommissie al een groot deel van de organisatie voor haar rekening zouden nemen. De vrijwilligers zouden alleen toezicht moeten houden bij de speeltoestellen. De oproep leidde tot “zegge en schrijven” 2 aanmeldingen. Dus was onze conclusie, dat mensen wel erg enthousiast zijn als wij het organiseren, maar dan wel om als klant ervan gebruik te maken en niet haar steentje eraan bij te dragen. Teleurgesteld hebben wij de gemeente laten weten, dat bij gebrek aan voldoende vrijwilligers wij deze Koningsdag niet kunnen organiseren. Voor NSVV is dit boek gesloten en volgend jaar zullen wij bij een herhaalde vraag deze handschoen niet meer oppakken.

Een tweede voorbeeld is het innen van contributies. Ruim een jaar geleden liep het de spuigaten uit, omdat er nog een groot bedrag aan contributies openstonden. In tegenstelling tot veel andere verenigingen, die de leden bijna publiekelijk via de sociale media erop aanspreken, hebben wij ervoor gekozen om de leden persoonlijk te benaderen. Met vier man sterk hebben wij vele uren eraan besteed om de bedragen geïnd te krijgen. Eerst met een herinnering, daarna met een app, of een persoonlijke mail. Daarna heb ik als voorzitter leden persoonlijk benaderd en als laatste strohalm door te dreigen met een royement. Resultaat is wel, dat de contributies van voorgaande jaren volledig zijn geïnd, dat er nauwelijks bedragen zijn afgeboekt en wij ook niemand hebben behoeven te royeren. Ik ben blij, dat we het zo gedaan hebben. In de persoonlijke benaderingen kom je toch weer verhalen en gezinssituaties tegen, waardoor ik blij ben, dat we het met respect voor de intimiteit hebben gedaan. Gek genoeg op een uitzondering na, heb ik zelfs goede gesprekken met de leden gehad, waardoor ik het zelfs niet onaardig vond om het te doen. Maar anderzijds storen wij ons als NSVV, dat leden herinneringen en verzoeken tot betalen zo gemakkelijk negeren en denken het kom wel goed, met als gevolg dat het vrijwilligers op zadelt met een bak vol aan werk. Dus graag attentie deze maand als de contributie bij iedereen weer wordt afgeschreven!!!

Maar wat naar mijn mening helemaal de spuigaten uit gaat lopen zijn de wekelijkse afzeggingen van spelende leden. Een verschijnsel dat zich bij alle voetbalverenigingen in toenemende mate voordoet. Jullie moeten maar eens op teletekst kijken, hoe iedere week wedstrijden worden uitgesteld. Natuurlijk kunnen er ook andere redenen zijn, maar neem maar van mij aan, dat het in 9 van de 10 gevallen erom gaat, dat een elftal van NSVV of van haar tegenstander niet in staat is op een volledig elftal aan de aftrap te krijgen. De aanvoerders van de lagere senioren elftallen zijn een nieuwe groep van vrijwilligers, die wekelijks uren moeten besteden om een representatief elftal op de been te krijgen. Ik ben ook opgenomen in de aanvoerders app. en meestal begint het op maandag (!!!) al met het verzoek om gastspelers van andere elftallen. 40 appjes op een dag aan het einde van de week is al geen uitzondering meer. Er is een groeiende groep leden, die spelend lid zijn en die best bereid zijn om te voetballen, maar dan moet het mooi weer zijn, de reisafstand niet te ver, niet te laat gevoetbald behoeven te worden, de auto gewassen zijn, en niet opgeëist worden door de partner. Als dat allemaal niet van toepassing is, dat is het wel eens leuk om te voetballen. LET WEL: Ik heb het niet over de voetballers, die op zaterdag moeten werken en daardoor niet altijd aanwezig kunnen zijn en dat ook meestal goed hebben gecommuniceerd met hun elftal. Of over spelers, die niets eisen, maar wel eens willen in springen als er in een elftal een tekort is. Over deze groep leden heb ik het dus niet.

Ik hoef niet als een dominee te gaan betogen, dat je als je spelend lid, lid bent van een elftal en daarmee de sociale verplichting aangaat, om op zaterdag aanwezig te zijn bij je elftal om een wedstrijd te spelen. Het liefst ook nog om doordeweeks te komen trainen, maar dat terzijde. Volgens mij weet iedereen dit maar al te goed, maar wordt er helaas niet naar gehandeld. Ik zeg wel eens tegen dergelijke spelers, dat het een bende zou worden als onze vrijwilligers, die op zaterdag ervoor zorgen, dat alles goed verloopt , hetzelfde gedrag zouden vertonen.
In de bijeenkomsten met de aanvoerders bemerkten wij, dat ook de aanvoerders er helemaal klaar mee zijn. Met de aanvoerders zijn we dan ook tot de conclusie gekomen, dat we dit gedrag moeten gaan aanpakken. Spelers, die minder dan 50%, zonder aanwijsbare reden afwezig zijn, worden op een zwarte lijst gezet en niet meer bij een elftal ingedeeld. Aan hen de keus of dat ze stoppen met voetballen, dan wel dat ze hun leven beteren. Het is niet anders, maar wel duidelijk voor iedereen.
Ik heb in de vergadering met aanvoerders al voorgesteld om deze spelers, die op een zwarte lijst komen te staan gezamenlijk in een nieuw elftal in te delen. Ze komen toch niet, dus je behoeft ook geen wedstrijd te plannen, maar betalen wel contributie. Gekheid natuurlijk en ook hier hoop ik, dat een aantal leden gaan beseffen, dat een lidmaatschap als spelend lid niet vrijblijvend is.

Tot volgende maand.
Arie Kruithof

DEEL DIT ITEM

Eén reactie

  1. Beste voorzitter,

    Ik ben het helemaal met je eens, lid zijn van NSVV is zeker niet vrijblijvend, maar mag ik het dan ook andersom aangeven?
    Mijn enthousiast voetballende kind wilde afgelopen zaterdag heel graag spelen, maar er was vanuit NSVV naar de andere club gebeld (we moesten uitspelen) of de wedstrijd afgelast kon worden???
    Ik ken verder de details niet, maar ik was erg verbaasd toen ik dit hoorde.

    Mvg, Jacqueline den Ouden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *